เนื้อเพลง Try to Remember คำอ่านไทย The Temptations

Try to remember the kind of September
( ทไร ทู ริเมมเบอะ เดอะ ไคนด อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ)
When life was slow and oh so mellow
(ฮเว็น ไลฟ วอส ซโล แอ็นด โอ โซ เมลโล)
Try to remember the kind of September
(ทไร ทู ริเมมเบอะ เดอะ ไคนด อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ)
When grass was green and grain so yellow
(ฮเว็น กราซ วอส กรีน แอ็นด กเรน โซ เยลโล)
Try to remember the kind of September
(ทไร ทู ริเมมเบอะ เดอะ ไคนด อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ)
When you were a young and a callow fellow
(ฮเว็น ยู เวอ อะ ยัง แอ็นด อะ แคลโล เฟลโล)

Try to remember and if you remember
(ทไร ทู ริเมมเบอะ แอ็นด อิฟ ยู ริเมมเบอะ)
Then follow-follow, oh-oh
(เด็น ฟอลโล ฟอลโล , โอ โอ)

Try to remember when life was so tender
(ทไร ทู ริเมมเบอะ ฮเว็น ไลฟ วอส โซ เทนเดอะ)
That no one wept except the willow
(แดท โน วัน เว็พท เอ็กเซพท เดอะ วีลโล)
Try to remember when life was so tender
(ทไร ทู ริเมมเบอะ ฮเว็น ไลฟ วอส โซ เทนเดอะ)
That dreams were kept beside your pillow
(แดท ดรีม เวอ เค็พท บิไซด ยุร พีลโล)
Try to remember when life was so tender
(ทไร ทู ริเมมเบอะ ฮเว็น ไลฟ วอส โซ เทนเดอะ)
That love was an ember about to billow
(แดท ลัฝ วอส แอน ember อะเบาท ทู บีลโล)

Try to remember and if you remember
(ทไร ทู ริเมมเบอะ แอ็นด อิฟ ยู ริเมมเบอะ)
Then follow-follow, oh-oh
(เด็น ฟอลโล ฟอลโล , โอ โอ)

[brief instrumental interlude]
([ บรีฟ อินซทรุเมนแท็ล อีนเทิลยูด ])

Deep in December it’s nice to remember
(ดีพ อิน ดิเซมเบอะ อิทซ ไน๊ซ์ ทู ริเมมเบอะ)
Although you know the snow will follow
(ออลโฑ ยู โน เดอะ ซโน วิล ฟอลโล)
Deep in December it’s nice to remember
(ดีพ อิน ดิเซมเบอะ อิทซ ไน๊ซ์ ทู ริเมมเบอะ)
Without a hurt, the heart is hollow
(วิเฑาท ดา เฮิท , เดอะ ฮาท อีส ฮอลโล)
Deep in December it’s nice to remember
(ดีพ อิน ดิเซมเบอะ อิทซ ไน๊ซ์ ทู ริเมมเบอะ)
The fire of September that made you mellow
(เดอะ ไฟร อ็อฝ เซ็พเทมเบอะ แดท เมด ยู เมลโล)

Deep in December our hearts should remember
(ดีพ อิน ดิเซมเบอะ เอ๊า ฮาท เชิด ริเมมเบอะ)
Then follow-follow, oh-oh Follow, oh-oh
(เด็น ฟอลโล ฟอลโล , โอ โอ ฟอลโล , โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Try to Remember คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น