เนื้อเพลง The Number of the Beast คำอ่านไทย Iron Maiden

Harris
( Harris)

I left alone my mind was blank
(ไอ เล็ฟท อะโลน มาย ไมนด วอส บแลงค)
I needed time to get the memories from my mind
(ไอ นีด ไทม ทู เก็ท เดอะ เมรโมรี ฟร็อม มาย ไมนด)

What did I see can I believe that what I saw
(ว็อท ดิด ดาย ซี แค็น นาย บิลีฝ แดท ว็อท ไอ ซอ)
that night was real and not just fantasy
(แดท ไนท วอส ริแอ็ล แอ็นด น็อท จัซท แฟนทะซิ)

Just what I saw in my old dreams were they
(จัซท ว็อท ไอ ซอ อิน มาย โอลด ดรีม เวอ เด)
reflections of my warped mind staring back at me
(ริฟเคลฌัน อ็อฝ มาย วอพ ไมนด ซแทริง แบ็ค แกท มี)

Cos in my dreams it’s always there the evil face that twists my mind
(คอซ ซิน มาย ดรีม อิทซ ออลเว แดร์ ดิ อี๊วิ้ว เฟซ แดท ทวิซท มาย ไมนด)
and brings me to despair
(แอ็นด บริง มี ทู ดิซแพ)

The night was black was no use holding back
(เดอะ ไนท วอส บแล็ค วอส โน ยูซ โฮลดิง แบ็ค)
Cos I just had to see was someone watching me
(คอซ ซาย จัซท แฮ็ด ทู ซี วอส ซัมวัน วัทชิง มี)
In the mist dark figures move and twist
(อิน เดอะ มิซท ดาค ฟีกยุร มูฝ แอ็นด ทวิซท)
was all this for real or some kind of hell
(วอส ซอร์ ดีซ ฟอ ริแอ็ล ออ ซัม ไคนด อ็อฝ เฮ็ล)
666 the Number of the Beast
(666 เดอะ นัมเบอะ อ็อฝ เดอะ บีซท)
Hell and fire was spawned to be released
(เฮ็ล แอ็นด ไฟร วอส ซพอน ทู บี รีลีซ)

Torches blazed and sacred chants were praised
(Torches บเลส แอ็นด เซคเร็ด ชานท เวอ พเรส)
as they start to cry hands held to the sky
(แอ็ส เด ซทาท ทู คไร แฮ็นด เฮ็ลด ทู เดอะ ซไค)
In the night the fires burning bright
(อิน เดอะ ไนท เดอะ ไฟร เบรินนิง ไบร๊ท)
the ritual has begun Satan’s work is done
(เดอะ รีชอวล แฮ็ส บิกัน ซาตาน เวิค อีส ดัน)
666 the Number of the Beast
(666 เดอะ นัมเบอะ อ็อฝ เดอะ บีซท)
Sacrifice is going on tonight
(แซคริไฟซ อีส โกอิ้ง ออน ทุไนท)

This can’t go on I must inform the law
(ดีซ แค็นท โก ออน นาย มัซท อินฟอม เดอะ ลอ)
Can this still be real or some crazy dream
(แค็น ดีซ ซทิล บี ริแอ็ล ออ ซัม คเรสิ ดรีม)
but I feel drawn towards the evil chanting hordes
(บัท ไอ ฟีล ดรอน ทูวอด ดิ อี๊วิ้ว chantings โฮด)
they seem to mesmerise me…can’t avoid their eyes
(เด ซีม ทู mesmerise มี แค็นท อะฝอยด แด ไอ)
666 the Number of the Beast
(666 เดอะ นัมเบอะ อ็อฝ เดอะ บีซท)
666 the one for you and me
(666 ดิ วัน ฟอ ยู แอ็นด มี)

I’m coming back I will return
(แอม คัมอิง แบ็ค ไอ วิล ริเทิน)
And I’ll possess your body and I’ll make you burn
(แอ็นด แอล พ็อสเสซ ยุร บอดอิ แอ็นด แอล เมค ยู เบิน)
I have the fire I have the force
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ไฟร ไอ แฮ็ฝ เดอะ โฟซ)
I have the power to make my evil take its course
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ ทู เมค มาย อี๊วิ้ว เทค อิทซ โคซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Number of the Beast คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น