เนื้อเพลง She is My Sin คำอ่านไทย Nightwish

take heed, dear heart
( เทค ฮี , เดีย ฮาท)
once apart, she can touch nor me nor you
(วันซ อะพาท , ชี แค็น ทั๊ช นอ มี นอ ยู)
dressed as one
(ดเรซ แอ็ส วัน)
a wolf will betray a lamb
(อะ วูลฟ วิล บิทเร อะ แล็ม)

lead astray the gazers
(เล็ด อัซทเร เดอะ gazers)
the razors on your seducing skin
(เดอะ เรเสอะ ออน ยุร ซีดิวซิง ซคิน)
in the meadow of sinful thoughts
(อิน เดอะ เมดโอ อ็อฝ ซีนฟุล ธอท)
every flower’s a perfect one
(เอฝริ ฟเลาเออะ ซา เพ๊อร์เฟ็คท วัน)

to paradise with pleasure haunted by fear
(ทู แพระไดส วิฑ พเลฉเออะ ฮอนท ไบ เฟีย)

a sin for him
(อะ ซิน ฟอ ฮิม)
desire within
(ดิไสร วิฑีน)
a burning viel
(อะ เบรินนิง viel)
for the bride too dear for him
(ฟอ เดอะ บไรด ทู เดีย ฟอ ฮิม)
a sin for him
(อะ ซิน ฟอ ฮิม)
desire within
(ดิไสร วิฑีน)
fell in love with your deep dark sin
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยุร ดีพ ดาค ซิน)

i am the fallen
(ไอ แอ็ม เดอะ ฟอลเล็น)
you are what my sins enclose
(ยู อาร์ ว็อท มาย ซิน เอ็นคโลส)
lust is not as creative
(ลัซท อีส น็อท แอ็ส คริเอทิฝ)
as its discovery
(แอ็ส อิทซ ดิซคัฝเออะริ)

to paradise with pleasure haunted by fear
(ทู แพระไดส วิฑ พเลฉเออะ ฮอนท ไบ เฟีย)

a sin for him
(อะ ซิน ฟอ ฮิม)
desire within
(ดิไสร วิฑีน)
a burning viel
(อะ เบรินนิง viel)
for the bride too dear for him
(ฟอ เดอะ บไรด ทู เดีย ฟอ ฮิม)
a sin for him
(อะ ซิน ฟอ ฮิม)
desire within
(ดิไสร วิฑีน)
fell in love with your deep dark sin
(เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยุร ดีพ ดาค ซิน)

bless me, undress me
(บเล็ซ มี , อันดเรซ มี)
pick your prey in a wicked way
(พิค ยุร พเร อิน อะ วิค เว)
god i must confess…
(ก็อด ดาย มัซท ค็อนเฟซ)

…i do envy the sinners
(ไอ ดู เอนฝิ เดอะ ซีนเนอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She is My Sin คำอ่านไทย Nightwish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น