เนื้อเพลง Voiceless Screaming คำอ่านไทย X-Japan

I’m drowning in sadness
( แอม ดเรานอิง อิน แซดเน็ซ)
falling far behind
(ฟ๊อลิง ฟา บิไฮนด)
I feel there is just no way out
(ไอ ฟีล แดร์ อีส จัซท โน เว เอ้า)
is there anyone there? where am I?
(อีส แดร์ เอนอิวัน แดร์ ฮแว แอ็ม ไอ)

insanity and loneliness
(อินแซนอิทิ แอ็นด โลนลิเน็ซ)
tear my painful heart
(เทีย มาย เพลนฟลู ฮาท)
broken heart keeps on going to beat
(บโรเค็น ฮาท คีพ ออน โกอิ้ง ทู บีท)
but it never stops bleeding
(บัท ดิธ เนฝเวอะ ซท็อพ บรีดดิ้ง)

I’ve been waiting for love to come
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ลัฝ ทู คัม)
someone who wants to touch me inside
(ซัมวัน ฮู ว็อนท ทู ทั๊ช มี อีนไซด)
memories of my yesterdays
(เมรโมรี อ็อฝ มาย เยซเทอะดิ)

careless words and deeds
(แคเล็ซ เวิด แซน ดีด)
masquerade of love
(มาซเคอะเรด อ็อฝ ลัฝ)
gotta find my way outta here
(กอททะ ไฟนด มาย เว เอ๊าตา เฮียร)

I was blinded be dark desire
(ไอ วอส บไลนด บี ดาค ดิไสร)
over time I’ve been through it all
(โอเฝอะ ไทม แอฝ บีน ธรู อิท ดอร์)
I’m crying my share of tears
(แอม คไรอิง มาย แฌ อ็อฝ เทีย)

what can I do
(ว็อท แค็น นาย ดู)
will I make it through
(วิล ไอ เมค อิท ธรู)
I must be true to myself
(ไอ มัซท บี ทรู ทู ไมเซลฟ)

* Voiceless screaming
(* ฝอยซเล็ซ ซครีมอิง)
calling to me inside of my heart
(คอลลิง ทู มี อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท)
Voiceless screaming
(ฝอยซเล็ซ ซครีมอิง)
now is the time I got to speak out
(เนา อีส เดอะ ไทม ไอ ก็อท ทู ซพีค เอ้า)

voice of faith, I’m starting to realize
(ฝอยซ อ็อฝ เฟธ , แอม ซทาททิง ทู รีแอะไลส)
now my eyes can see
(เนา มาย ไอ แค็น ซี)
I have gone so far
(ไอ แฮ็ฝ กอน โซ ฟา)
I’m feeling breath of life
(แอม ฟีลอิง บเร็ธ อ็อฝ ไลฟ)

and I’m looking for love to reach
(แอ็นด แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ทู รีช)
someone I want to touch deep inside
(ซัมวัน ไอ ว็อนท ทู ทั๊ช ดีพ อีนไซด)
light shines on my sight of doubt
(ไลท ไฌน ออน มาย ไซท อ็อฝ เดาท)
don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
move forward one step
(มูฝ ฟอเวิด วัน ซเท็พ)
willing mind is what I have found at last
(วีลลิง ไมนด อีส ว็อท ไอ แฮ็ฝ เฟานด แอ็ท ลาซท)

* repeat
(* ริพีท)

Voiceless screaming
(ฝอยซเล็ซ ซครีมอิง)
calling to me inside of my heart
(คอลลิง ทู มี อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท)
knockin’ on my soul’s door
(นอคคินออน มาย โซล โด)
I belive in myself and trust what I do
(ไอ บิวลีฝ อิน ไมเซลฟ แอ็นด ทรัซท ว็อท ไอ ดู)

Voiceless screaming
(ฝอยซเล็ซ ซครีมอิง)
pain of the past still hurts me inside
(เพน อ็อฝ เดอะ พาซท ซทิล เฮิท มี อีนไซด)
knockin’ on my soul’s door
(นอคคินออน มาย โซล โด)
I climb the stairs that lead me to Heaven
(ไอ คไลม เดอะ ซแท แดท เล็ด มี ทู เฮฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voiceless Screaming คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น