เนื้อเพลง U & Me คำอ่านไทย Trina

[Chorus]
( [ โครัซ ])
You and Me
(ยู แอ็นด มี)
We can make it last
(วี แค็น เมค อิท ลาซท)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
We can make it last
(วี แค็น เมค อิท ลาซท)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
We can make it last
(วี แค็น เมค อิท ลาซท)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
We can make it last
(วี แค็น เมค อิท ลาซท)
You and me…
(ยู แอ็นด มี)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
It was me and you Trina who shared the hard times
(อิท วอส มี แอ็นด ยู ทรีน่า ฮู เชย์ เดอะ ฮาด ไทม)
Still in love wit n*ggas who was serving some hard times
(ซทิล อิน ลัฝ วิท เอ็น *ggas ฮู วอส เซิฝวิง ซัม ฮาด ไทม)
Or involved wit n*ggas who lost their lives
(ออ อินฝอลฝ วิท เอ็น *ggas ฮู ล็อซท แด ไลฝ)
When Hollywood passed I nearly lost my mind
(ฮเว็น ฮอลิวูด พาซ ดาย เนียลิ ล็อซท มาย ไมนด)
I then rolled wit the traffickers worked in the Maximas
(ไอ เด็น โรล วิท เดอะ ทแรฟฟิเคอะ เวิค อิน เดอะ แมคซิมะ)
When D.A in back of us, I’m stretched out nervous
(ฮเว็น ดี อะ อิน แบ็ค อ็อฝ อัซ , แอม ซทเร็ช เอ้า เนอฝัซ)
Asking myself, ” B*tch was this really worth it? ”
(อาคกิ้ง ไมเซลฟ , ” บี *tch วอส ดีซ ริแอ็ลลิ เวิธ อิท “)
What’s my purpose I gotta keep searching
(ว็อท มาย เพอพัซ ไอ กอททะ คีพ เซิชอิง)
It was me and you Trina who asked the same questions
(อิท วอส มี แอ็นด ยู ทรีน่า ฮู อาซค เดอะ เซม คเวซชัน)
we decided when and which hoes we would f*ck it
(วี ดิไซด ฮเว็น แอ็นด ฮวิช โฮ วี เวิด เอฟ *ck อิท)
shop wit thug wit get into some thug sh*t
(ฌ็อพ วิท ธัก วิท เก็ท อีนทุ ซัม ธัก ฌะ *ที)
turn ’em on to n*ggas who deep into that thug sh*t
(เทิน เอ็ม ออน ทู เอ็น *ggas ฮู ดีพ อีนทุ แดท ธัก ฌะ *ที)
get money f*ck a little let a n*gga touch a little
(เก็ท มันอิ เอฟ *ck กา ลิ๊ทเทิ่ล เล็ท ดา เอ็น *gga ทั๊ช อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
had to make moves our home was so f*cking little
(แฮ็ด ทู เมค มูฝ เอ๊า โฮม วอส โซ เอฟ *คิง ลิ๊ทเทิ่ล)
Feel that? I know you do, guess what I wrote it too
(ฟีล แดท ไอ โน ยู ดู , เก็ซ ว็อท ไอ โรท อิท ทู)
Please recognize this is a hip hop quoteable
(พลีส เรคอ็อกไนส ดีซ ซิส ซา ฮิพ ฮ็อพ quoteable)

[Chorus + [over lapping the chorus]]
([ โครัซ + [ โอเฝอะ แลพพิง เดอะ โครัซ ] ])
[And even through the loneliest time
([ แอ็นด อีเฝ็น ธรู เดอะ โลนลีเอส ไทม)
we survived through our loneliest nights
(วี เซอะไฝฝ ธรู เอ๊า โลนลีเอส ไนท)
Just think about the struggling times
(จัซท ธิงค อะเบาท เดอะ ซทรักกลิง ไทม)
when we survived through a nickel and dime
(ฮเว็น วี เซอะไฝฝ ธรู อะ นีคเค็ล แอ็นด ไดม)
And even if I had all the bread in the world
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฟาย แฮ็ด ออล เดอะ บเร็ด อิน เดอะ เวิลด)
I’d give it all up for one shot at
(อาย กิฝ อิท ดอร์ อัพ ฟอ วัน ฌ็อท แอ็ท)
You and Me, I’m that same b*tch]
(ยู แอ็นด มี , แอม แดท เซม บี *tch ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You and me were best friends but I’m the one you talk about?
(ยู แอ็นด มี เวอ เบ็ซท ฟเร็นด บัท แอม ดิ วัน ยู ทอค อะเบาท)
I showed love to everybody before I walked about
(ไอ โฌ ลัฝ ทู เอวี่บอดี้ บิโฟ ไอ วอค อะเบาท)
the parties the club the function
(เดอะ พาร์ที เดอะ คลับ เดอะ ฟังฌัน)
I leave you bring up discussions on who I’m f*cking
(ไอ ลีฝ ยู บริง อัพ ดิซคัฌอัน ออน ฮู แอม เอฟ *คิง)
You and me were best friends we talked about abortions
(ยู แอ็นด มี เวอ เบ็ซท ฟเร็นด วี ทอค อะเบาท อะบอฌัน)
As little girls hair braided o the same porches
(แอ็ส ลิ๊ทเทิ่ล เกิล แฮ บเรด โอ เดอะ เซม พุ๊ดเชด)
We promised each other we would share the same losses
(วี พรอมอิซ อีช อัฑเออะ วี เวิด แฌ เดอะ เซม หลอดเซซ)
Ya baby daddy passed we share the same losses
(ยา เบบิ แดดดิ พาซ วี แฌ เดอะ เซม หลอดเซซ)
It was you and me hoe getting c-notes
(อิท วอส ยู แอ็นด มี โฮ เกดดดิ้ง ซี โนท)
bell hoppers to the death while Irish hoes deep throat
(เบลล์ ฮอพเพอะ ทู เดอะ เด็ธ ฮไวล ไอริฌ โฮ ดีพ ธโรท)
Yeah it’s beef in the air and why she know
(เย่ อิทซ บีฟ อิน ดิ แอ แอ็นด ฮไว ชี โน)
If anybody do she know how we flow
(อิฟ เอนอิบอดิ ดู ชี โน เฮา วี ฟโล)
Miami b*tches you know how we go
(มายเอมอี บี *tches ยู โน เฮา วี โก)
Nice entourage lock mints wonder bras
(ไน๊ซ์ อางทุราจ ล็อค มินท วันเดอะ บรา)
Sit in the club I miss how it was
(ซิท อิน เดอะ คลับ ไอ มิซ เฮา อิท วอส)

[Chorus + [over lapping the chorus]]
([ โครัซ + [ โอเฝอะ แลพพิง เดอะ โครัซ ] ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
You know it’s really funny how the tables turn
(ยู โน อิทซ ริแอ็ลลิ ฟันนิ เฮา เดอะ เท๊เบิ้ล เทิน)
I moved forward and thank God for the lessons learned
(ไอ มูฝ ฟอเวิด แอ็นด แธ็งค ก็อด ฟอ เดอะ เล๊ซซั่น เลิน)
I used to strip clubs as a stepping stone
(ไอ ยูซ ทู ซทริพ คลับ แอ็ส ซา สเต๊ปพิง ซโทน)
Hit the stage got paid it wasn’t my second home
(ฮิท เดอะ ซเทจ ก็อท เพลด ดิท วอสซึ้น มาย เซคอันด โฮม)
Ask somebody Trina been the sh*t on the streets
(อาซค ซัมบอดี้ ทรีน่า บีน เดอะ ฌะ *ที ออน เดอะ ซทรีท)
Roll wrap late nights been the sh*t on the beach
(โรล แร็พ เลท ไนท บีน เดอะ ฌะ *ที ออน เดอะ บีช)
Brought blue baby jeans just to sh*t on the ?
(บรอท บลู เบบิ จีน จัซท ทู ฌะ *ที ออน เดอะ)
Keep tall body guys just to sit underneath
(คีพ ทอล บอดอิ ไก จัซท ทู ซิท อันเดอะนีธ)
Sit back pop bottle ya’ll sit on ya’ll feet
(ซิท แบ็ค พ็อพ บ๊อทเทิ่ล ยอล ซิท ออน ยอล ฟีท)
Screaming my name tryna get in V.I.P
(ซครีมอิง มาย เนม ทายนา เก็ท อิน วี ไอ พี)
I don’t own the club boo
(ไอ ด้อนท์ โอน เดอะ คลับ บู)
I’m just showing love too
(แอม จัซท โชว์วิง ลัฝ ทู)
But every time I see ya face I think of me and you
(บัท เอฝริ ไทม ไอ ซี ยา เฟซ ไอ ธิงค อ็อฝ มี แอ็นด ยู)
It’s disappointing that you fell off well not fell off
(อิทซ ดิแซ็พพอยนทิง แดท ยู เฟ็ล ออฟฟ เว็ล น็อท เฟ็ล ออฟฟ)
I just can’t accept you not being well off
(ไอ จัซท แค็นท แอ็คเซพท ยู น็อท บีอิง เว็ล ออฟฟ)
It wouldn’t be me if I didn’t tell all
(อิท วูดดึ่น บี มี อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน เท็ล ออล)
I even tried to call you but ya cell off
(ไอ อีเฝ็น ทไร ทู คอล ยู บัท ยา เซ็ล ออฟฟ)

[Chorus + [over lapping the chorus]]
([ โครัซ + [ โอเฝอะ แลพพิง เดอะ โครัซ ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U & Me คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น