เนื้อเพลง Cut Here คำอ่านไทย The Cure

()
” So we meet again! ” and I offer my hand
(” โซ วี มีท อะเกน ! ” แอ็นด ดาย ออฟเฟอะ มาย แฮ็นด)
All dry and english slow
(ออล ดไร แอ็นด อีงกลิฌ ซโล)
And you look at me and I understand
(แอ็นด ยู ลุค แกท มี แอ็นด ดาย อันเดิซแทนด)
Yeah it’s a look I used to know
(เย่ อิทซ ซา ลุค ไอ ยูซ ทู โน)
” Three long years… and your favourite man…
(” ธรี ล็อง เยีย แซน ยุร เฟเฝอะริท แม็น)
Is that any way to say hello? ”
(อีส แดท เอนอิ เว ทู เซ เฮ็ลโล “)
And you hold me… like you’ll never let me go
(แอ็นด ยู โฮลด มี ไลค โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

” Oh c’mon and and have a drink with me
(” โอ ซีมอน แอ็นด แอ็นด แฮ็ฝ อะ ดริงค วิฑ มี)
Sit down and talk a while… ”
(ซิท เดาน แอ็นด ทอค กา ฮไวล “)
” Oh I wish I could… and I will!
(” โอ ไอ วิฌ ไอ เคิด แอ็นด ดาย วิล !)
But now I just dont have the time… ”
(บัท เนา ไอ จัซท ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม “)
And over my shoulder as I walk away
(แอ็นด โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ แอ็ส ซาย วอค อะเว)
I see you give that look goodbye…
(ไอ ซี ยู กิฝ แดท ลุค กู๊ดบาย)
I still see that look in your eye…
(ไอ ซทิล ซี แดท ลุค อิน ยุร ไอ)

So dizzy Mr Busy – Too much rush to talk to Billy
(โซ ดีสสิ มีซเทอะ บีสอิ ทู มัช รัฌ ทู ทอค ทู บีลลิ)
All the silly frilly things have to first get done
(ออล เดอะ ซีลลิ frilly ธิง แฮ็ฝ ทู เฟิซท เก็ท ดัน)
In a minute – sometime soon – maybe next time – make it june
(อิน อะ มินยูท ซัมไทม์ ซูน เมบี เน็คซท ไทม เมค อิท จูน)
Until later… doesn’t always come
(อันทีล เลทเออะ ดัสอินท ออลเว คัม)

It’s so hard to think ” It ends sometime
(อิทซ โซ ฮาด ทู ธิงค ” อิท เอ็นด ซัมไทม์)
And this could be the last
(แอ็นด ดีซ เคิด บี เดอะ ลาซท)
I should really hear you sing again
(ไอ เชิด ริแอ็ลลิ เฮีย ยู ซิง อะเกน)
And I should really watch you dance ”
(แอ็นด ดาย เชิด ริแอ็ลลิ ว็อช ยู ดานซ “)
Because it’s hard to think
(บิคอส อิทซ ฮาด ทู ธิงค)
” I’ll never get another chance
(” แอล เนฝเวอะ เก็ท แอะนัธเออะ ชานซ)
To hold you… to hold you… ”
(ทู โฮลด ยู ทู โฮลด ยู “)

But chilly Mr Dilly – Too much rush to talk to Billy
(บัท ชีลลิ มีซเทอะ Dilly ทู มัช รัฌ ทู ทอค ทู บีลลิ)
All the tizzy fizzy idiot things must get done
(ออล เดอะ ทิซซี่ ฟีสสิ อีดเอียท ธิง มัซท เก็ท ดัน)
In a second – just hang on – all in good time – wont be long
(อิน อะ เซคอันด จัซท แฮ็ง ออน ออล อิน เกิด ไทม ว็อนท บี ล็อง)
Until later…
(อันทีล เลทเออะ)

I should’ve stopped to think – I should’ve made the time
(ไอ ชูดดิฝ สต๊อปพฺ ทู ธิงค ไอ ชูดดิฝ เมด เดอะ ไทม)
I could’ve had that drink – I could’ve talked a while
(ไอ คูดดิฝ แฮ็ด แดท ดริงค ไอ คูดดิฝ ทอค อะ ฮไวล)
I would’ve done it right – I would’ve moved us on
(ไอ วูดเด็ป ดัน อิท ไรท ไอ วูดเด็ป มูฝ อัซ ออน)
But I didn’t – now it’s all too late
(บัท ไอ ดิ๊นอิน เนา อิทซ ซอร์ ทู เลท)
It’s over… over
(อิทซ โอเฝอะ โอเฝอะ)
And you’re gone..
(แอ็นด ยัวร์ กอน)

I miss you I miss you I miss you
(ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู)
I miss you I miss you I miss you so much
(ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู โซ มัช)

But how how many times can I walk away and wish ” If only… ”
(บัท เฮา เฮา เมนอิ ไทม แค็น นาย วอค อะเว แอ็นด วิฌ ” อิฟ โอ๊นลี่ “)
But how many times can I talk this way and wish ” If only… ”
(บัท เฮา เมนอิ ไทม แค็น นาย ทอค ดีซ เว แอ็นด วิฌ ” อิฟ โอ๊นลี่ “)
Keep on making the same mistake
(คีพ ออน เมคอิง เดอะ เซม มิซเทค)
Keep on aching the same heartbreak
(คีพ ออน เอคอิง เดอะ เซม ฮาร์ทเบรก)
I wish ” If only… ”
(ไอ วิฌ ” อิฟ โอ๊นลี่ “)

But ” If only…. ”
(บัท ” อิฟ โอ๊นลี่ “)
Is a wish too late…
(อีส ซา วิฌ ทู เลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cut Here คำอ่านไทย The Cure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น