เนื้อเพลง All Around Me คำอ่านไทย Flyleaf

My hands are searching for you
( มาย แฮ็นด แซร์ เซิชอิง ฟอ ยู)
My arms are outstretched towards you
(มาย อาม แซร์ เอาทซเรทซ ทูวอด ยู)
I feel you on my fingertips
(ไอ ฟีล ยู ออน มาย ฟิงเกอร์ทิป)
My tongue dances behind my lips for you
(มาย ทัง ดานซ บิไฮนด มาย ลิพ ฟอ ยู)

This fire rising through my being
(ดีซ ไฟร ไรสอิง ธรู มาย บีอิง)
Burning I’m not used to seeing you
(เบรินนิง แอม น็อท ยูซ ทู ซีอิง ยู)

I’m alive, I’m alive
(แอม อะไลฝ , แอม อะไลฝ)

I can feel you all around me
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออล อะเรานด มี)
Thickening the air I’m breathing
(ธีคเคะนิง ดิ แอ แอม บรีสดิง)
Holding on to what I’m feeling
(โฮลดิง ออน ทู ว็อท แอม ฟีลอิง)
Savoring this heart that’s healing
(Savorings ดีซ ฮาท แด๊ท ฮิวลิง)

My hands float up above me
(มาย แฮ็นด ฟโลท อัพ อะบัฝ มี)
And you whisper you love me
(แอ็นด ยู ฮวีซเพอะ ยู ลัฝ มี)
And I begin to fade
(แอ็นด ดาย บีกีน ทู เฝด)
Into our secret place
(อีนทุ เอ๊า ซีคเร็ท พเลซ)

The music makes me sway
(เดอะ มยูสิค เมค มี ซเว)
The angels singing say we are alone with you
(ดิ เอนเจล ซิงกิง เซ วี อาร์ อะโลน วิฑ ยู)
I am alone and they are too with you
(ไอ แอ็ม อะโลน แอ็นด เด อาร์ ทู วิฑ ยู)

I’m alive, I’m alive
(แอม อะไลฝ , แอม อะไลฝ)

I can feel you all around me
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออล อะเรานด มี)
Thickening the air I’m breathing
(ธีคเคะนิง ดิ แอ แอม บรีสดิง)
Holding on to what I’m feeling
(โฮลดิง ออน ทู ว็อท แอม ฟีลอิง)
Savoring this heart that’s healing
(Savorings ดีซ ฮาท แด๊ท ฮิวลิง)

And so I cry
(แอ็นด โซ ไอ คไร)
The light is white
(เดอะ ไลท อีส ฮไวท)
And I see you
(แอ็นด ดาย ซี ยู)

I’m alive, I’m alive, I’m alive
(แอม อะไลฝ , แอม อะไลฝ , แอม อะไลฝ)

I can feel you all around me
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออล อะเรานด มี)
Thickening the air I’m breathing
(ธีคเคะนิง ดิ แอ แอม บรีสดิง)
Holding on to what I’m feeling
(โฮลดิง ออน ทู ว็อท แอม ฟีลอิง)
Savoring this heart that’s healing
(Savorings ดีซ ฮาท แด๊ท ฮิวลิง)

Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
I give it to you
(ไอ กิฝ อิท ทู ยู)
Now you owe me
(เนา ยู โอ มี)
All I am
(ออล ไอ แอ็ม)
You said you would never leave me
(ยู เซ็ด ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ มี)
I believe you
(ไอ บิลีฝ ยู)
I believe
(ไอ บิลีฝ)

I can feel you all around me
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออล อะเรานด มี)
Thickening the air I’m breathing
(ธีคเคะนิง ดิ แอ แอม บรีสดิง)
Holding on to what I’m feeling
(โฮลดิง ออน ทู ว็อท แอม ฟีลอิง)
Savoring this heart that’s healed
(Savorings ดีซ ฮาท แด๊ท ฮีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Around Me คำอ่านไทย Flyleaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น