เนื้อเพลง Young Forever คำอ่านไทย Jay-Z feat Mr. Hudson

[Mr. Hudson]
( [ มีซเทอะ ฮอดสัน ])
Let’s dance in style,
(เล็ท ดานซ อิน ซไทล ,)
Let’s dance for a while,
(เล็ท ดานซ ฟอ รา ฮไวล ,)
Heaven can wait we’re only watching the skies
(เฮฝเอ็น แค็น เวท เวีย โอ๊นลี่ วัทชิง เดอะ สกาย)
Hoping for the best but expecting the worst,
(โฮพปิง ฟอ เดอะ เบ็ซท บัท เอ๊กแพดติ้ง เดอะ เวิซท ,)
Are you gonna drop the bomb or not?
(อาร์ ยู กอนนะ ดร็อพ เดอะ บ็อม ออ น็อท)
Let us die young or let us live forever,
(เล็ท อัซ ได ยัง ออ เล็ท อัซ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
We don’t have the power but we never say never,
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ บัท วี เนฝเวอะ เซ เนฝเวอะ ,)
Sitting in a sandpit,
(ซีททิง อิน อะ แซนพิท ,)
Life is a short trip,
(ไลฟ อีส ซา ฌอท ทริพ ,)
The music’s for the sad man,
(เดอะ มยูสิค ฟอ เดอะ แซ็ด แม็น ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Forever young,
(เฟาะเรฝเออะ ยัง ,)
I wanna be forever young
(ไอ วอนนา บี เฟาะเรฝเออะ ยัง)
Do you really want to live forever?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Forever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
Forever young I wanna be
(เฟาะเรฝเออะ ยัง ไอ วอนนา บี)
Forever young
(เฟาะเรฝเออะ ยัง)
Do you really want to live forever?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Forever, forever
(เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
So we live a life like a video
(โซ วี ไลฝ อะ ไลฟ ไลค เก ฝีดอิโอ)
When the sun is always out and you never get old
(ฮเว็น เดอะ ซัน อีส ออลเว เอ้า แอ็นด ยู เนฝเวอะ เก็ท โอลด)
And the champagne’s always cold
(แอ็นด เดอะ แฌ็มเพน ออลเว โคลด)
And the music is always good
(แอ็นด เดอะ มยูสิค อีส ออลเว เกิด)
And the pretty girls just happen to stop by in the hood
(แอ็นด เดอะ พรีททิ เกิล จัซท แฮพเพ็น ทู ซท็อพ ไบ อิน เดอะ ฮุด)
And they hop their pretty ass up on the hood of dat pretty ass car
(แอ็นด เด ฮ็อพ แด พรีททิ อาซ อัพ ออน เดอะ ฮุด อ็อฝ แดซ พรีททิ อาซ คา)
Without a wrinkle in today
(วิเฑาท ดา ริ๊งเคิ่ล อิน ทุเด)
Cuz there is no tomorrow
(คัซ แดร์ อีส โน ทุมอโร)
Just some picture perfect day
(จัซท ซัม พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
To last a whole lifetime
(ทู ลาซท ดา โฮล ไลฟ์ไทม์)
And it never ends
(แอ็นด ดิท เนฝเวอะ เอ็นด)
Cos all we have to do is hit rewind
(คอซ ซอร์ วี แฮ็ฝ ทู ดู อีส ฮิท รีไวนด)
So lets just stay in the moment, smoke some weed,
(โซ เล็ท จัซท ซเท อิน เดอะ โมเม็นท , ซโมค ซัม วี ,)
Drink some wine,
(ดริงค ซัม ไวน ,)
Reminisce talk some sh-t forever young is in your mind
(ริมมีนิด ทอค ซัม ฌะ ที เฟาะเรฝเออะ ยัง อีส ซิน ยุร ไมนด)
Leave a mark that can’t erase neither space nor time
(ลีฝ อะ ม๊าร์ค แดท แค็นท อิเรซ นีเฑอะไนเฑอะ ซเพซ นอ ไทม)
So when the director yells cut,
(โซ ฮเว็น เดอะ ดิเรคเทอะ เย็ล คัท ,)
I’ll be fine,
(แอล บี ไฟน ,)
I’m forever young…
(แอม เฟาะเรฝเออะ ยัง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Fear not when, fear not why,
(เฟีย น็อท ฮเว็น , เฟีย น็อท ฮไว ,)
Fear not much while were alive,
(เฟีย น็อท มัช ฮไวล เวอ อะไลฝ ,)
Life is for living not living up tight,
(ไลฟ อีส ฟอ ลีฝอิง น็อท ลีฝอิง อัพ ไทท ,)
See ya somewhere up in the sky,
(ซี ยา ซัมแวร์ อัพ อิน เดอะ ซไค ,)
Fear not die, I’ll be alive for a million years, bye bye,
(เฟีย น็อท ได , แอล บี อะไลฝ ฟอ รา มีลยัน เยีย , ไบ ไบ ,)
So not for legends, I’m forever young
(โซ น็อท ฟอ เลจเอ็นด , แอม เฟาะเรฝเออะ ยัง)
My name shall survive
(มาย เนม แฌ็ล เซอะไฝฝ)
Through the darkest blocks, over kitchen stoves,
(ธรู เดอะ ดาร์คเนท บล็อค , โอเฝอะ คีชเอ็น ซโทฝ ,)
Over Pyrex pots, my name shall be passed down to generations
(โอเฝอะ Pyrex พ็อท , มาย เนม แฌ็ล บี พาซ เดาน ทู เจเนอะเรฌัน)
While debating up in barber shops, young slung, hung here,
(ฮไวล ดีเบดิ้ง อัพ อิน บาเบอะ ฌ็อพ , ยัง ซลัง , ฮัง เฮียร ,)
Shorty, the n-gga from here
(ชอร์ทดิง , เดอะ เอ็น gga ฟร็อม เฮียร)
With a little ambition just what we can become here,
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็มบีฌอัน จัซท ว็อท วี แค็น บิคัม เฮียร ,)
And as the father passed his story down to his sons ears,
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ฟาเฑอะ พาซ ฮิส ซโทริ เดาน ทู ฮิส ซัน เอีย ,)
Younger kid, younger every year, yeah
(ยังเกอะ คิด , ยังเกอะ เอฝริ เยีย , เย่)
So if you love me baby this is how you let me know.
(โซ อิฟ ยู ลัฝ มี เบบิ ดีซ ซิส เฮา ยู เล็ท มี โน)
Don’t ever let me go, thats how you let me know, baby,
(ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก , แด๊ท เฮา ยู เล็ท มี โน , เบบิ ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Slamming Bentley doors,
(สแลมมิ้ง เบนลี่ โด ,)
Hopping out of Porsche’s,
(ฮํอบปิง เอ้า อ็อฝ โพช ,)
Popping up on Forbes lists,
(พ๊อพปิง อัพ ออน ฟอรบสฺ ลิซท ,)
Gorgeous,
(กอจัซ ,)
Hold up,
(โฮลด อัพ ,)
N-ggas thought i lost it,
(เอ็น ggas ธอท ไอ ล็อซท ดิธ ,)
They be talking bullsh-t
(เด บี ทอคอิง bullsh ที)
I be talking more sh-t
(ไอ บี ทอคอิง โม ฌะ ที)
They nauseous,
(เด นอฌัซ ,)
Hold up,
(โฮลด อัพ ,)
I’ll be here forever
(แอล บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
You know, I’m on my fall sh-t,
(ยู โน , แอม ออน มาย ฟอล ฌะ ที ,)
And I ain’t waiting for closure, I will never forfeit,
(แอ็นด ดาย เอน เวททิง ฟอ คโลเฉอะ , ไอ วิล เนฝเวอะ ฟอฟิท ,)
Less than four bars,
(เลซ แฑ็น โฟ บา ,)
Guru bring the chorus in,
(กูรู บริง เดอะ โครัซ ซิน ,)
Did you get the picture yet,
(ดิด ยู เก็ท เดอะ พีคเชอะ เย็ท ,)
I’m painting you a portrait of young…
(แอม เพนทิง ยู อะ โพทริท อ็อฝ ยัง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Young Forever คำอ่านไทย Jay-Z feat Mr. Hudson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น