เนื้อเพลง Woman คำอ่านไทย Maroon 5

If I’d be so inclined to climb up beside you.
( อิฟ อาย บี โซ อีนคไลน ทู คไลม อัพ บิไซด ยู)
Would you tell me that the time just isn’t right?
(เวิด ยู เท็ล มี แดท เดอะ ไทม จัซท อีสซึ่น ไรท)
And if I ever find the key you hide so well
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฝเออะ ไฟนด เดอะ คี ยู ไฮด โซ เว็ล)
Will you tell me that I can spend the night?
(วิล ยู เท็ล มี แดท ไอ แค็น ซเพ็นด เดอะ ไนท)
Leaving your smell on my coat.
(ลีฝอิงส ยุร ซเม็ล ออน มาย โคท)
Leaving your taste on my shoulder.
(ลีฝอิงส ยุร เทซท ออน มาย โฌลเดอะ)
I still fail to understand,
(ไอ ซทิล เฟล ทู อันเดิซแทนด ,)
What it is about this woman.
(ว็อท ดิธ อีส อะเบาท ดีซ วูมเอิน)
If I could bottle up the chills you give me.
(อิฟ ฟาย เคิด บ๊อทเทิ่ล อัพ เดอะ ชิล ยู กิฝ มี)
I would keep them in a jar next to my bed.
(ไอ เวิด คีพ เฑ็ม อิน อะ จา เน็คซท ทู มาย เบ็ด)
And if I should ever draw a picture of a woman,
(แอ็นด อิฟ ฟาย เชิด เอฝเออะ ดรอ อะ พีคเชอะ อ็อฝ อะ วูมเอิน ,)
It is you that would come flowing from my pen.
(อิท อีส ยู แดท เวิด คัม ฟโลอิง ฟร็อม มาย เพ็น)
Leaving your clothes on the floor.
(ลีฝอิงส ยุร คโลฑ ออน เดอะ ฟโล)
Making me walk out the door
(เมคอิง มี วอค เอ้า เดอะ โด)
And I still fail to understand
(แอ็นด ดาย ซทิล เฟล ทู อันเดิซแทนด)
What it is about this woman.
(ว็อท ดิธ อีส อะเบาท ดีซ วูมเอิน)
Hopelessly melting as I stand next to the sun.
(โฮพเล็ซลิ เมลทิง แอ็ส ซาย ซแท็นด เน็คซท ทู เดอะ ซัน)
As she burns me, I am screaming out for more.
(แอ็ส ชี เบิน มี , ไอ แอ็ม ซครีมอิง เอ้า ฟอ โม)
Drink every drop of liquid heat that I have become,
(ดริงค เอฝริ ดร็อพ อ็อฝ ลีควิด ฮีท แดท ไอ แฮ็ฝ บิคัม ,)
Pop me open, spill me out onto the floor.
(พ็อพ มี โอเพ็น , ซพิล มี เอ้า ออนทู เดอะ ฟโล)
Leaving your smell on my coat.
(ลีฝอิงส ยุร ซเม็ล ออน มาย โคท)
Leaving your taste on my shoulder.
(ลีฝอิงส ยุร เทซท ออน มาย โฌลเดอะ)
I still fail to understand,
(ไอ ซทิล เฟล ทู อันเดิซแทนด ,)
What it is about this woman.
(ว็อท ดิธ อีส อะเบาท ดีซ วูมเอิน)
Leaving your smell on my coat.
(ลีฝอิงส ยุร ซเม็ล ออน มาย โคท)
Leaving your taste on my shoulder.
(ลีฝอิงส ยุร เทซท ออน มาย โฌลเดอะ)
I still fail to understand,
(ไอ ซทิล เฟล ทู อันเดิซแทนด ,)
What it is about this woman.
(ว็อท ดิธ อีส อะเบาท ดีซ วูมเอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Woman คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น