เนื้อเพลง Baby Baby คำอ่านไทย Amy Grant

This song is dedicated to millie, whose six-week-old face was my inspiration
( ดีซ ซ็อง อีส เดดอิเคท ทู millie , ฮูส ซิคซ วีค โอลด เฟซ วอส มาย อินซพิเรฌัน)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
I’m taken with the notion
(แอม เทคเอ็น วิฑ เดอะ โนฌัน)
To love you with the sweetest of devotion.
(ทู ลัฝ ยู วิฑ เดอะ สีสเดส อ็อฝ ดิโฝฌัน)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
My tender love will flow from
(มาย เทนเดอะ ลัฝ วิล ฟโล ฟร็อม)
The bluest sky to the deepest ocean.
(เดอะ บลูเอส ซไค ทู เดอะ ดีเปท โอแฌ็น)

Stop for a minute
(ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
Baby, I’m so glad you’re mine, yeah
(เบบิ , แอม โซ กแล็ด ยัวร์ ไมน , เย่)
You’re mine.
(ยัวร์ ไมน)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
The stars are shining for you
(เดอะ ซทา แซร์ ชายนิง ฟอ ยู)
And just like me I’m sure that they adore you.
(แอ็นด จัซท ไลค มี แอม ฌุร แดท เด อะโด ยู)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
Go walking through the forest
(โก วอคกิง ธรู เดอะ ฟอเร็ซท)
The birds above a’ singing you a chorus.
(เดอะ เบิด อะบัฝ อะ ซิงกิง ยู อะ โครัซ)

Stop for a minute
(ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
Baby, they’re so glad you’re mine, oh yeah
(เบบิ , เดรว โซ กแล็ด ยัวร์ ไมน , โอ เย่)
And ever since the day you put my heart in motion
(แอ็นด เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด ยู พัท มาย ฮาท อิน โมฌัน)
Baby I realize that there’s just no getting over you.
(เบบิ ไอ รีแอะไลส แดท แดร์ จัซท โน เกดดดิ้ง โอเฝอะ ยู)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
In any kind of weather
(อิน เอนอิ ไคนด อ็อฝ เวฑเออะ)
I’m here for you always and forever.
(แอม เฮียร ฟอ ยู ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
No muscle man could sever
(โน มั๊สเคิ่ล แม็น เคิด เซฝเออะ)
My love for you is true and it will never
(มาย ลัฝ ฟอ ยู อีส ทรู แอ็นด ดิท วิล เนฝเวอะ)

Stop for a minute
(ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
Baby, I’m so glad you’re mine
(เบบิ , แอม โซ กแล็ด ยัวร์ ไมน)
And ever since the day you put my heart in motion
(แอ็นด เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด ยู พัท มาย ฮาท อิน โมฌัน)
Baby I realize that there’s just no getting over you.
(เบบิ ไอ รีแอะไลส แดท แดร์ จัซท โน เกดดดิ้ง โอเฝอะ ยู)

And ever since the day you put my heart in motion
(แอ็นด เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด ยู พัท มาย ฮาท อิน โมฌัน)
Baby I realize that there’s just no getting over you.
(เบบิ ไอ รีแอะไลส แดท แดร์ จัซท โน เกดดดิ้ง โอเฝอะ ยู)
Over you.
(โอเฝอะ ยู)

Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)
Always and forever
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ)
Baby I’m so glad that
(เบบิ แอม โซ กแล็ด แดท)
Here for you baby
(เฮียร ฟอ ยู เบบิ)
So glad you’re mine
(โซ กแล็ด ยัวร์ ไมน)
Baby I’m so glad that
(เบบิ แอม โซ กแล็ด แดท)
When I think about you it makes me smile
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู อิท เมค มี ซไมล)
Baby, baby be mine
(เบบิ , เบบิ บี ไมน)
Baby I’m so glad that
(เบบิ แอม โซ กแล็ด แดท)
Don’t stop giving love
(ด้อนท์ ซท็อพ กีฝวิง ลัฝ)
Don’t stop, no
(ด้อนท์ ซท็อพ , โน)
Baby I’m so glad that you’re mine
(เบบิ แอม โซ กแล็ด แดท ยัวร์ ไมน)
Baby I’m so glad
(เบบิ แอม โซ กแล็ด)
Baby I’m so glad that
(เบบิ แอม โซ กแล็ด แดท)
When I think about you it makes me smile.
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู อิท เมค มี ซไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Baby คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น