เนื้อเพลง Baby, I’m In Love คำอ่านไทย Thalia

Baby I’m in love
( เบบิ แอม อิน ลัฝ)
Baby I’m in love
(เบบิ แอม อิน ลัฝ)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Ah, don’t be checking me
(อา , ด้อนท์ บี เช็คติ้ง มี)
Baby I ain’t free
(เบบิ ไอ เอน ฟรี)
Maybe on my own but
(เมบี ออน มาย โอน บัท)
I’m not alone
(แอม น็อท อะโลน)
I got, I got a good thing
(ไอ ก็อท , ไอ ก็อท ดา เกิด ธิง)
Doesn’t really matter boy what you have
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ บอย ว็อท ยู แฮ็ฝ)
I don’t need no rock to be off the block
(ไอ ด้อนท์ นีด โน ร็อค ทู บี ออฟฟ เดอะ บล็อค)
No more tears you bring, gonna change a thing
(โน โม เทีย ยู บริง , กอนนะ เชนจ อะ ธิง)
What we have is so real
(ว็อท วี แฮ็ฝ อีส โซ ริแอ็ล)
You don’t need to prove to me how he feels
(ยู ด้อนท์ นีด ทู พรูฝ ทู มี เฮา ฮี ฟีล)

[Bridge:]
([ บริจ : ])

Cuz I’m in too deep
(คัซ แอม อิน ทู ดีพ)
To blow a good thing
(ทู บโล อะ เกิด ธิง)
And one nice mischief
(แอ็นด วัน ไน๊ซ์ มิซชิฟ)
Could cost me everything thing I want
(เคิด ค็อซท มี เอ๊วี่ติง ธิง ไอ ว็อนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Cuz baby I’m in love with the one I’m with
(คัซ เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
Sorry if you don’t approve
(ซอริ อิฟ ยู ด้อนท์ แอ็พรูฝ)
I’ve got plans with the one I’m with
(แอฝ ก็อท แพล็น วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
They’re a lifetime of being true
(เดรว อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ บีอิง ทรู)
Baby in a different place of time
(เบบิ อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ อ็อฝ ไทม)
Baby that I might’ve changed my mind
(เบบิ แดท ไอ มั้ยเวอฝ เชนจ มาย ไมนด)
But it’s like this
(บัท อิทซ ไลค ดีซ)
Baby I’m in love with the one I’m with
(เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)

I’m in love I’m in love
(แอม อิน ลัฝ แอม อิน ลัฝ)
I’m in love I’m in love
(แอม อิน ลัฝ แอม อิน ลัฝ)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

It’s the cheapest talk and the foolish walk
(อิทซ เดอะ cheapest ทอค แอ็นด เดอะ ฟูลอิฌ วอค)
To be running games, and be hiding things
(ทู บี รันนิง เกม , แอ็นด บี ไฮดอิง ธิง)
Behind the one you loves back
(บิไฮนด ดิ วัน ยู ลัฝ แบ็ค)
Don’t be doing him, run like that
(ด้อนท์ บี ดูอิง ฮิม , รัน ไลค แดท)
Yes it’s flattering that you’re feeling me
(เย็ซ อิทซ flatterings แดท ยัวร์ ฟีลอิง มี)
But I got to say that it’s all for me
(บัท ไอ ก็อท ทู เซ แดท อิทซ ซอร์ ฟอ มี)
There’s nothing that I will do [nothing I will do]
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ วิล ดู [ นัธอิง ไอ วิล ดู ])
To run the risk of losing him over you
(ทู รัน เดอะ ริซค อ็อฝ โรซิง ฮิม โอเฝอะ ยู)

[Bridge:]
([ บริจ : ])

Cuz I’m in too deep
(คัซ แอม อิน ทู ดีพ)
To blow a good thing
(ทู บโล อะ เกิด ธิง)
And one nice mischief
(แอ็นด วัน ไน๊ซ์ มิซชิฟ)
Could cost me everything thing I want
(เคิด ค็อซท มี เอ๊วี่ติง ธิง ไอ ว็อนท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Cuz baby I’m in love with the one I’m with
(คัซ เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
Sorry if you don’t approve
(ซอริ อิฟ ยู ด้อนท์ แอ็พรูฝ)
I’ve got plans with the one I’m with
(แอฝ ก็อท แพล็น วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
They’re a lifetime of being true
(เดรว อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ บีอิง ทรู)
Baby in a different place of time
(เบบิ อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ อ็อฝ ไทม)
Baby that I might’ve changed my mind
(เบบิ แดท ไอ มั้ยเวอฝ เชนจ มาย ไมนด)
But it’s like this
(บัท อิทซ ไลค ดีซ)
Baby I’m in love with the one I’m with
(เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)

I’m in love I’m in love
(แอม อิน ลัฝ แอม อิน ลัฝ)
I’m in love I’m in love
(แอม อิน ลัฝ แอม อิน ลัฝ)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

Cuz my heart
(คัซ มาย ฮาท)
Is taken by the one
(อีส เทคเอ็น ไบ ดิ วัน)
That I got
(แดท ไอ ก็อท)
And I am going to prove
(แอ็นด ดาย แอ็ม โกอิ้ง ทู พรูฝ)
That you can trust someone
(แดท ยู แค็น ทรัซท ซัมวัน)
The one you love
(ดิ วัน ยู ลัฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Cuz baby I’m in love with the one I’m with
(คัซ เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
Sorry if you don’t approve
(ซอริ อิฟ ยู ด้อนท์ แอ็พรูฝ)
I’ve got plans with the one I’m with
(แอฝ ก็อท แพล็น วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)
They’re a lifetime of being true
(เดรว อะ ไลฟ์ไทม์ อ็อฝ บีอิง ทรู)
Baby in a different place of time
(เบบิ อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ อ็อฝ ไทม)
Baby that I might’ve changed my mind
(เบบิ แดท ไอ มั้ยเวอฝ เชนจ มาย ไมนด)
But it’s like this
(บัท อิทซ ไลค ดีซ)
Baby I’m in love with the one I’m with
(เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)

[repeat chorus 2x]
([ ริพีท โครัซ 2x ])

Oh baby I’m in love with the one I’m with
(โอ เบบิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ดิ วัน แอม วิฑ)

I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)
I’m in love
(แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, I’m In Love คำอ่านไทย Thalia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น