เนื้อเพลง Between Me and You คำอ่านไทย Ja Rule

Murder Inc. sh*t
( เมอเดอะ อิงคฺ ฌะ *ที)
Uh… uh, uh, uh
(อา อา , อา , อา)

[Chorus: Christina Milian]
([ โครัซ : คริสตินา มิลลีเอน ])

Now every little thing that we do [that we do]
(เนา เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท วี ดู [ แดท วี ดู ])
Should be between me and you [me and you]
(เชิด บี บีทวิน มี แอ็นด ยู [ มี แอ็นด ยู ])
The freaky things that we do [that we do]
(เดอะ ฟรีคกี้ธิง แดท วี ดู [ แดท วี ดู ])
Let’s keep between me and you [me and you]
(เล็ท คีพ บีทวิน มี แอ็นด ยู [ มี แอ็นด ยู ])
Cause every little thing that we do [that we do]
(คอส เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท วี ดู [ แดท วี ดู ])
Should be between me and you [me and you]
(เชิด บี บีทวิน มี แอ็นด ยู [ มี แอ็นด ยู ])
The freaky things that we do [that we do]
(เดอะ ฟรีคกี้ธิง แดท วี ดู [ แดท วี ดู ])
Let’s keep between me and you, ba-byyy
(เล็ท คีพ บีทวิน มี แอ็นด ยู , บา byyy)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yo…
(โย)
Now when I first met her all I thought was ” Thong thong-thong ”
(เนา ฮเว็น นาย เฟิซท เม็ท เฮอ ออล ไอ ธอท วอส ” ธอง ธอง ธอง “)
like, ” Lose the lame, we can get our freakin on ”
(ไลค , ” ลูส เดอะ เลม , วี แค็น เก็ท เอ๊า ฟริกคินออน “)
Baby know the game, slip away, and slide me yo’ number
(เบบิ โน เดอะ เกม , ซลิพ อะเว , แอ็นด ซไลด มี โย นัมเบอะ)
It’s the last day of spring, see you first day this summer
(อิทซ เดอะ ลาซท เด อ็อฝ ซพริง , ซี ยู เฟิซท เด ดีซ ซัมเมอะ)
I’m a bad motha; shut yo’ mouth! Pull the drop out and
(แอม มา แบ็ด ม้อดา ; ฌัท โย เมาธ ! พุล เดอะ ดร็อพ เอ้า แอ็นด)
creep at a low speed, cause homey probably know me
(ครีพ แอ็ท ดา โล ซพีด , คอส โฮมี พรอบอับลิ โน มี)
I push the pedal, thoughts of your stilleto
(ไอ พุฌ เดอะ เพดแอ็ล , ธอท อ็อฝ ยุร stilleto)
way up in the air like I think he’s here
(เว อัพ อิน ดิ แอ ไลค ไก ธิงค อีส เฮียร)
Cause see, every time that I’m alone with you [with you]
(คอส ซี , เอฝริ ไทม แดท แอม อะโลน วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
Homey be checkin up on you [on you]
(โฮมี บี เชคกิน อัพ ออน ยู [ ออน ยู ])
But if that n*gga only knew [only knew]
(บัท อิฟ แดท เอ็น *gga โอ๊นลี่ นยู [ โอ๊นลี่ นยู ])
You’ve got a lot of freak in you, ba-byyy
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฟรีค อิน ยู , บา byyy)
Well now it’s startin to rain, I pop the roof and the champagne
(เว็ล เนา อิทซ สตาร์ดิน ทู เรน , ไอ พ็อพ เดอะ รูฟ แอ็นด เดอะ แฌ็มเพน)
How Jay said? ” Money Ain’t a Thing ”
(เฮา เจ เซ็ด ” มันอิ เอน ดา ธิง “)
It’s been close a few, at times even impossible
(อิทซ บีน คโลส อะ ฟยู , แอ็ท ไทม อีเฝ็น อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
But, it’s been between me and you, ba-byyy
(บัท , อิทซ บีน บีทวิน มี แอ็นด ยู , บา byyy)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Girl it’s on again, every year – we hummer ’em in
(เกิล อิทซ ออน อะเกน , เอฝริ เยีย วี ฮัมเมอร์ เอ็ม อิน)
Beaches, houses, hoes, foes, friends
(Beaches , เฮาซ , โฮ , โฟ , ฟเร็นด)
And when the, day ends – that’s when it all begins
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ , เด เอ็นด แด๊ท ฮเว็น หนิด ออล บีกีน)
You wit him? Here’s my room key; holla at me
(ยู วิท ฮิม เฮียร มาย รุม คี ; ฮอลละ แอ็ท มี)
While you thinka-think I’ma hit it up
(ฮไวล ยู thinka ธิงค แอมอา ฮิท ดิธ อัพ)
then look at the n*gga you thinkin you love? C’mon love
(เด็น ลุค แกท เดอะ เอ็น *gga ยู ติ้งกิน ยู ลัฝ ซีมอน ลัฝ)
We could go there, me and you, creep off all night
(วี เคิด โก แดร์ , มี แอ็นด ยู , ครีพ ออฟฟ ออล ไนท)
If you love it, in the mornin, awake with new light
(อิฟ ยู ลัฝ อิท , อิน เดอะ มอร์นิน , อะเวค วิฑ นยู ไลท)
If you lookin like I ain’t gonna handle his
(อิฟ ยู ลุคกิน ไลค ไก เอน กอนนะ แฮ๊นเดิ้ล ฮิส)
Let me handle my bizzz, it is what it is
(เล็ท มี แฮ๊นเดิ้ล มาย bizzz , อิท อีส ว็อท ดิธ อีส)
N*gga livin his liiiife, and that’s my b*tch
(เอ็น *gga ลีฝอิน ฮิส liiiife , แอ็นด แด๊ท มาย บี *tch)
You know I gotta wiiiife, let’s keep this thing tight, ba-byyy
(ยู โน ไอ กอททะ wiiiife , เล็ท คีพ ดีซ ธิง ไทท , บา byyy)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Don’t let the word get out [shhh], ba-byyy
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เวิด เก็ท เอ้า [ shhh ] , บา byyy)
This is – strictly between me and you, ba-byyy
(ดีซ ซิส ซทรีคลิ บีทวิน มี แอ็นด ยู , บา byyy)
If they – knew we were doin what we were doin it’d probably ruin
(อิฟ เด นยู วี เวอ โดย ว็อท วี เวอ โดย อิทด พรอบอับลิ รูอิน)
our creep away summer in Cancun’n-and I, love
(เอ๊า ครีพ อะเว ซัมเมอะ อิน Cancunn แอ็นด ดาย , ลัฝ)
the way we get away, throw away a whole day
(เดอะ เว วี เก็ท อะเว , ธโร อะเว อะ โฮล เด)
Turn off the pagers and phones, we in the zone like
(เทิน ออฟฟ เดอะ เฝน แซน โฟน , วี อิน เดอะ โสน ไลค)
” F*ck liife, we live liife
(” เอฟ *ck liife , วี ไลฝ liife)
This is our liife, live your liife ”
(ดีซ ซิส เอ๊า liife , ไลฝ ยุร liife “)

[Christina Milian]
([ คริสตินา มิลลีเอน ])
Cause see, every time that I’m alone with you [with you]
(คอส ซี , เอฝริ ไทม แดท แอม อะโลน วิฑ ยู [ วิฑ ยู ])
Shorty be checkin up on you [on you]
(ชอร์ทดิง บี เชคกิน อัพ ออน ยู [ ออน ยู ])
But if baby girl only knew [only knew]
(บัท อิฟ เบบิ เกิล โอ๊นลี่ นยู [ โอ๊นลี่ นยู ])
You’ve got a lot of freak in you, ba-byyy
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฟรีค อิน ยู , บา byyy)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Did I ever tell you, my man love what you do
(ดิด ดาย เอฝเออะ เท็ล ยู , มาย แม็น ลัฝ ว็อท ยู ดู)
That little thing with yo’ tongue; you the best, who knew?
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ธิง วิฑ โย ทัง ; ยู เดอะ เบ็ซท , ฮู นยู)
It’s been close a few, at times even impossible
(อิทซ บีน คโลส อะ ฟยู , แอ็ท ไทม อีเฝ็น อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
But, it’s been between me and you, ba-byyy
(บัท , อิทซ บีน บีทวิน มี แอ็นด ยู , บา byyy)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[That we do]
([ แดท วี ดู ])
[Me and you]
([ มี แอ็นด ยู ])
[That we do]
([ แดท วี ดู ])
[Me and you]
([ มี แอ็นด ยู ])
[That we do]
([ แดท วี ดู ])
[Me and you]
([ มี แอ็นด ยู ])
[That we do]
([ แดท วี ดู ])
[Me and you]
([ มี แอ็นด ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Between Me and You คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น