เนื้อเพลง Secrets คำอ่านไทย Good Charlotte

In the dark
( อิน เดอะ ดาค)
In the darkness you will find
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ ยู วิล ไฟนด)
Dirty little secrets we all hide
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท วี ออล ไฮด)
Cause’ we all have a darker side
(คอส วี ออล แฮ็ฝ อะ ดาร์คเกอร์ ไซด)
A place we keep where no one else will find
(อะ พเลซ วี คีพ ฮแว โน วัน เอ็ลซ วิล ไฟนด)

Cause’ everybody wants to hide their secrets away
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไฮด แด ซีคเร็ท อะเว)
Nobody wants to stand up to the pain
(โนบอดี้ ว็อนท ทู ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
But I will stand up to the pain
(บัท ไอ วิล ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
Wake up and fight again
(เวค อัพ แอ็นด ไฟท อะเกน)
If you could dance with me through this rain
(อิฟ ยู เคิด ดานซ วิฑ มี ธรู ดีซ เรน)
And we will fight, we’ll fight again, fight again
(แอ็นด วี วิล ไฟท , เว็ล ไฟท อะเกน , ไฟท อะเกน)

In the back, in the closets of your mind
(อิน เดอะ แบ็ค , อิน เดอะ คลอสเอ็ท อ็อฝ ยุร ไมนด)
Thats where skeletons and dirty secrets hide
(แด๊ท ฮแว ซเคลอิทัน แซน เดอทิ ซีคเร็ท ไฮด)
And I’ll rip out my insides
(แอ็นด แอล ริพ เอ้า มาย อีนไซด)
And leave them on this bed for you tonight
(แอ็นด ลีฝ เฑ็ม ออน ดีซ เบ็ด ฟอ ยู ทุไนท)

Cause’ everybody wants to hide their secrets away
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไฮด แด ซีคเร็ท อะเว)
Nobody wants to stand up to the pain
(โนบอดี้ ว็อนท ทู ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
But I will stand up to the pain
(บัท ไอ วิล ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
Wake up and fight again
(เวค อัพ แอ็นด ไฟท อะเกน)
If you could dance with me through this rain
(อิฟ ยู เคิด ดานซ วิฑ มี ธรู ดีซ เรน)
And we will fight, we’ll fight again, fight again
(แอ็นด วี วิล ไฟท , เว็ล ไฟท อะเกน , ไฟท อะเกน)
[fight again, fight again]…
([ ไฟท อะเกน , ไฟท อะเกน ])

Nobody left, I hide my secrets away,
(โนบอดี้ เล็ฟท , ไอ ไฮด มาย ซีคเร็ท อะเว ,)
In the dark, in the dark, in the dark
(อิน เดอะ ดาค , อิน เดอะ ดาค , อิน เดอะ ดาค)
We all try to hide our secrets away,
(วี ออล ทไร ทู ไฮด เอ๊า ซีคเร็ท อะเว ,)
In the dark, in the dark, in the dark
(อิน เดอะ ดาค , อิน เดอะ ดาค , อิน เดอะ ดาค)

Stand up to the pain
(ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
Wake up and fight again
(เวค อัพ แอ็นด ไฟท อะเกน)
If you could dance with me through this rain
(อิฟ ยู เคิด ดานซ วิฑ มี ธรู ดีซ เรน)
And we will fight, we’ll fight again, fight again
(แอ็นด วี วิล ไฟท , เว็ล ไฟท อะเกน , ไฟท อะเกน)
Fight again
(ไฟท อะเกน)
Cause’ everybody wants to hide their secrets away
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไฮด แด ซีคเร็ท อะเว)
And that’s ok
(แอ็นด แด๊ท โอเค)
Nobody wants to stand up to the pain
(โนบอดี้ ว็อนท ทู ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เพน)
Fight again
(ไฟท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secrets คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น