เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Andrew Lloyd Webber

I have brought you
( ไอ แฮ็ฝ บรอท ยู)
to the seat of sweet
(ทู เดอะ ซีท อ็อฝ สวี้ท)
music’s throne …
(มยูสิค ธโรน)
to this kingdom
(ทู ดีซ คีงดัม)
where all must pay
(ฮแว ออล มัซท เพ)
homage to music …
(ฮอมอิจ ทู มยูสิค)
music…
(มยูสิค)

You have come here,
(ยู แฮ็ฝ คัม เฮียร ,)
for one purpose,
(ฟอ วัน เพอพัซ ,)
and one alone …
(แอ็นด วัน อะโลน)
I first heard you sing,
(ไอ เฟิซท เฮิด ยู ซิง ,)
I have needed
(ไอ แฮ็ฝ นีด)
you with me,
(ยู วิฑ มี ,)
to serve me, to sing,
(ทู เซิฝ มี , ทู ซิง ,)
for my music …
(ฟอ มาย มยูสิค)
my music …
(มาย มยูสิค)

Night-time sharpens,
(ไนท ไทม ฌาเพ็น ,)
heightens each sensation …
(heightens อีช เซ็นเซฌัน)
Darkness stirs and
(ดาคเน็ซ ซเทอ แซน)
wakes imagination …
(เวค อิแมจิเนฌัน)
Silently the senses
(ไซเล็นทลิ เดอะ เซ็นซ)
abandon their defences …
(อะแบนดัน แด ดิเฟนซ)

Slowly, gently
(ซโลลิ , เจนทลิ)
night unfurls its splendour …
(ไนท อันเฟิล อิทซ ซพเลนเดอะ)
Grasp it, sense it –
(กราซพ อิท , เซ็นซ อิท)
tremulous and tender …
(ทเรมอิวลัซ แซน เทนเดอะ)
Turn your face away
(เทิน ยุร เฟซ อะเว)
from the garish light of day,
(ฟร็อม เดอะ แกริฌ ไลท อ็อฝ เด ,)
turn your thoughts away
(เทิน ยุร ธอท อะเว)
from cold, unfeeling light –
(ฟร็อม โคลด , อันฟีลอิง ไลท)
and listen to
(แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู)
the music of the night …
(เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
and surrender to your
(แอ็นด ซะเรนเดอะ ทู ยุร)
darkest dreams!
(ดาร์คเนท ดรีม !)
Purge your thoughts
(เพิจ ยุร ธอท)
of the life
(อ็อฝ เดอะ ไลฟ)
you knew before!
(ยู นยู บิโฟ !)
Close your eyes,
(คโลส ยุร ไอ ,)
let your spirit
(เล็ท ยุร ซพีริท)
start to soar!
(ซทาท ทู โซ !)
And you’ll live
(แอ็นด โยว ไลฝ)
as you’ve never
(แอ็ส ยู๊ฟ เนฝเวอะ)
lived before …
(ไลฝ บิโฟ)

Softly, deftly,
(ซอฟทลิ , เดฟทลิ ,)
music shall surround you …
(มยูสิค แฌ็ล ซะเรานด ยู)
Feel it, hear it,
(ฟีล อิท , เฮีย อิท ,)
closing in around you …
(โครสซิง อิน อะเรานด ยู)
Open up your mind,
(โอเพ็น อัพ ยุร ไมนด ,)
let your fantasies unwind,
(เล็ท ยุร แฟนตาซีสฺ อันไวนด ,)
in this darkness which
(อิน ดีซ ดาคเน็ซ ฮวิช)
you know you cannot fight –
(ยู โน ยู แคนน็อท ไฟท)
the darkness of
(เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ)
the music of the night.
(เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

Let your mind
(เล็ท ยุร ไมนด)
start a journey through a
(ซทาท ดา เจอนิ ธรู อะ)
strange, new world!
(ซทเรนจ , นยู เวิลด !)
Leave all thoughts
(ลีฝ ออล ธอท)
of the world
(อ็อฝ เดอะ เวิลด)
you knew before!
(ยู นยู บิโฟ !)
Let your soul
(เล็ท ยุร โซล)
Take you where you
(เทค ยู ฮแว ยู)
long to be!
(ล็อง ทู บี !)
Only then
(โอ๊นลี่ เด็น)
can you belong
(แค็น ยู บิลอง)
to me …
(ทู มี)

Floating, falling,
(ฟโลทอิง , ฟ๊อลิง ,)
sweet intoxication!
(สวี้ท อินทอคซิเคฌัน !)
Touch me, trust me,
(ทั๊ช มี , ทรัซท มี ,)
savour each sensation!
(เซเฝอะ อีช เซ็นเซฌัน !)
Let the dream begin,
(เล็ท เดอะ ดรีม บีกีน ,)
let your darker side give in
(เล็ท ยุร ดาร์คเกอร์ ไซด กิฝ อิน)
to the power of
(ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ)
the music that I write –
(เดอะ มยูสิค แดท ไอ ไรท)
the power of
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ)
the music of the night …
(เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

You alone
(ยู อะโลน)
can make my song take flight –
(แค็น เมค มาย ซ็อง เทค ฟไลท)
help me make the music of the night …
(เฮ็ลพ มี เมค เดอะ มยูสิค อ็อฝ เดอะ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Music of The Night คำอ่านไทย Andrew Lloyd Webber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น