เนื้อเพลง I’m Still Here คำอ่านไทย Vertical Horizon

I found the pieces in my hand
( ไอ เฟานด เดอะ พีซ ซิน มาย แฮ็นด)
They were always there
(เด เวอ ออลเว แดร์)
It just took some time to understand
(อิท จัซท ทุค ซัม ไทม ทู อันเดิซแทนด)
You gave me words I just can’t say
(ยู เกฝ มี เวิด ซาย จัซท แค็นท เซ)
So if nothing else
(โซ อิฟ นัธอิง เอ็ลซ)
I’ll hold on while you drift away
(แอล โฮลด ออน ฮไวล ยู ดริฟท อะเว)
Cause everything you wanted me to hide
(คอส เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท มี ทู ไฮด)
Is everything that makes me feel alive
(อีส เอ๊วี่ติง แดท เมค มี ฟีล อะไลฝ)

Cities grow
(ซิดีสฺ กโร)
Rivers flow
(รีฝเออะ ฟโล)
Where you are, I’ll never know
(ฮแว ยู อาร์ , แอล เนฝเวอะ โน)
But I’m still here
(บัท แอม ซทิล เฮียร)
If you were right and I was wrong
(อิฟ ยู เวอ ไรท แอ็นด ดาย วอส ร็อง)
Why are you the one that’s gone
(ฮไว อาร์ ยู ดิ วัน แด๊ท กอน)
I’m still here
(แอม ซทิล เฮียร)
Still here
(ซทิล เฮียร)

Seeing the ashes in my heart
(ซีอิง ดิ แอสเชรด ซิน มาย ฮาท)
The smile the widest
(เดอะ ซไมล เดอะ widest)
When I cry inside and my insides blow apart
(ฮเว็น นาย คไร อีนไซด แอ็นด มาย อีนไซด บโล อะพาท)
I tried to wear another face
(ไอ ทไร ทู แว แอะนัธเออะ เฟซ)
Just to make you proud
(จัซท ทู เมค ยู พเราด)
Just to make you put me in my place
(จัซท ทู เมค ยู พัท มี อิน มาย พเลซ)
But everything you wanted to take from me
(บัท เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ทู เทค ฟร็อม มี)
Is everything that I could never be
(อีส เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ บี)

Cities grow
(ซิดีสฺ กโร)
Rivers flow
(รีฝเออะ ฟโล)
Where you are, I’ll never know
(ฮแว ยู อาร์ , แอล เนฝเวอะ โน)
But I’m still here
(บัท แอม ซทิล เฮียร)
If you were right and I was wrong
(อิฟ ยู เวอ ไรท แอ็นด ดาย วอส ร็อง)
Why are you the one that’s gone
(ฮไว อาร์ ยู ดิ วัน แด๊ท กอน)
I’m still here
(แอม ซทิล เฮียร)

Maybe tonight
(เมบี ทุไนท)
It’s gonna be alright
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
I will get better
(ไอ วิล เก็ท เบทเทอะ)
Maybe today
(เมบี ทุเด)
It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)
I will remember
(ไอ วิล ริเมมเบอะ)

I held the pieces of my soul
(ไอ เฮ็ลด เดอะ พีซ อ็อฝ มาย โซล)
I was shattered and I wanted you to come and make me whole
(ไอ วอส แฌทเทอะ แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู คัม แอ็นด เมค มี โฮล)
When I saw you yesterday
(ฮเว็น นาย ซอ ยู เยซเทอะดิ)
But you didn’t noticed
(บัท ยู ดิ๊นอิน โนทิซ)
And you just walked away
(แอ็นด ยู จัซท วอค อะเว)
Cause everything you wanted me to hide
(คอส เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท มี ทู ไฮด)
Is everything that makes me feel alive
(อีส เอ๊วี่ติง แดท เมค มี ฟีล อะไลฝ)

Cities grow
(ซิดีสฺ กโร)
Rivers flow
(รีฝเออะ ฟโล)
Where you are, I’ll never know
(ฮแว ยู อาร์ , แอล เนฝเวอะ โน)
But I’m still here
(บัท แอม ซทิล เฮียร)
If you were right and I was wrong
(อิฟ ยู เวอ ไรท แอ็นด ดาย วอส ร็อง)
Why are you the one who’s gone
(ฮไว อาร์ ยู ดิ วัน ฮู กอน)
And I’m still here
(แอ็นด แอม ซทิล เฮียร)
The lights go out, the bridges burn
(เดอะ ไลท โก เอ้า , เดอะ บริจ เบิน)
Once you’re gone, you can’t return
(วันซ ยัวร์ กอน , ยู แค็นท ริเทิน)
I’m still here
(แอม ซทิล เฮียร)
Remember how you use to say I’d be the one to runaway
(ริเมมเบอะ เฮา ยู ยูซ ทู เซ อาย บี ดิ วัน ทู รันนาเวย์)
But I’m still here
(บัท แอม ซทิล เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Still Here คำอ่านไทย Vertical Horizon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น