เนื้อเพลง You Don’t Know คำอ่านไทย 702

Oh
( โอ)
Oh
(โอ)
You & me [702]
(ยู & มี [ 702 ])
Why’d you leave
(วาย ยู ลีฝ)
I gave you everything
(ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง)
?So why won’t you tell me
(โซ ฮไว ว็อนท ยู เท็ล มี)
Why you mean so much to me?
(ฮไว ยู มีน โซ มัช ทู มี)
You know I can’t believe
(ยู โน ไอ แค็นท บิลีฝ)
That you would have me open like you do
(แดท ยู เวิด แฮ็ฝ มี โอเพ็น ไลค ยู ดู)
Now whata girl gotta do
(เนา whata เกิล กอททะ ดู)
To make you see
(ทู เมค ยู ซี)
That we should be together – you & me
(แดท วี เชิด บี ทุเกฑเออะ ยู & มี)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I get excited
(ไอ เก็ท เอ็คไซท)
I can’t fight it
(ไอ แค็นท ไฟท ดิธ)
Baby, you just don’t know
(เบบิ , ยู จัซท ด้อนท์ โน)

You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
That you’re hurtin’ me
(แดท ยัวร์ ฮาร์ดิน มี)
Fill me Up
(ฟิล มี อัพ)
Let me down, down [down]
(เล็ท มี เดาน , เดาน [ เดาน ])
Oh, ain’t never felt this way before [no, no]
(โอ , เอน เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ [ โน , โน ])
Don’t walk out the door [uh uh]
(ด้อนท์ วอค เอ้า เดอะ โด [ อา อา ])
I can’t take it no more
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)
Baby, whata girl gotta do
(เบบิ , whata เกิล กอททะ ดู)
To make you see
(ทู เมค ยู ซี)
That we should be together – you & me
(แดท วี เชิด บี ทุเกฑเออะ ยู & มี)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I get excited
(ไอ เก็ท เอ็คไซท)
I can’t fight it
(ไอ แค็นท ไฟท ดิธ)
Baby, you just don’t know
(เบบิ , ยู จัซท ด้อนท์ โน)

You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

Baby
(เบบิ)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)
Your killin’ me
(ยุร คิลลิน มี)
You just don’t know
(ยู จัซท ด้อนท์ โน)
I like your flow
(ไอ ไลค ยุร ฟโล)
Come dig me though
(คัม ดิก มี โธ)
Can’t take no more
(แค็นท เทค โน โม)

Uh huh [oh]
(อา ฮู [ โอ ])
Uh huh
(อา ฮู)
Uh huh [702]
(อา ฮู [ 702 ])
Uh huh
(อา ฮู)
Just don’t know [yea]
(จัซท ด้อนท์ โน [ เย ])
You just don’t know
(ยู จัซท ด้อนท์ โน)

What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Got me lovin’ you
(ก็อท มี ลัฝวิน ยู)
So please don’t go
(โซ พลีส ด้อนท์ โก)
Cuz you don’t know what you do
(คัซ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
Got me all over you
(ก็อท มี ออล โอเฝอะ ยู)
& I don’t know what to do about us
(& ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู อะเบาท อัซ)

[Repeat till end]
([ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น