เนื้อเพลง Don’t คำอ่านไทย Elvis Presley

Don’t, don’t, that’s what you say
( ด้อนท์ , ด้อนท์ , แด๊ท ว็อท ยู เซ)
Each time that I hold you this way,
(อีช ไทม แดท ไอ โฮลด ยู ดีซ เว ,)
When I feel like this and I want to hold you,
(ฮเว็น นาย ฟีล ไลค ดีซ แซน ดาย ว็อนท ทู โฮลด ยู ,)
baby, don’t say don’t.
(เบบิ , ด้อนท์ เซ ด้อนท์)

Don’t, don’t leave my embrace
(ด้อนท์ , ด้อนท์ ลีฝ มาย เอ็มบเรซ)
For here in my arms is your place
(ฟอ เฮียร อิน มาย อาม ซิส ยุร พเลซ)
When the night grows cold and I want to hold you,
(ฮเว็น เดอะ ไนท กโร โคลด แอ็นด ดาย ว็อนท ทู โฮลด ยู ,)
baby, don’t say don’t.
(เบบิ , ด้อนท์ เซ ด้อนท์)

If you think that this is just a game
(อิฟ ยู ธิงค แดท ดีซ ซิส จัซท ดา เกม)
I’m playing
(แอม พเลนิ่ง)
If you think that I don’t mean
(อิฟ ยู ธิงค แดท ไอ ด้อนท์ มีน)
ev’ry word I’m saying
(เอวรี่ เวิด แอม เซอิง)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t feel that way
(ด้อนท์ ฟีล แดท เว)
I’m your love and yours I will stay
(แอม ยุร ลัฝ แอ็นด ยุร ซาย วิล ซเท)

This you can believe
(ดีซ ยู แค็น บิลีฝ)
I will never leave you
(ไอ วิล เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
Heave knows I won’t
(ฮีฝ โน ซาย ว็อนท)
Baby, don’t say don’t
(เบบิ , ด้อนท์ เซ ด้อนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น