เนื้อเพลง Exhale (Shoop Shoop) คำอ่านไทย Whitney Houston

Everyone falls in love sometime
( เอ๊วี่วัน ฟอล ซิน ลัฝ ซัมไทม์)
Sometimes it’s wrong
(ซัมไทม์ อิทซ ร็อง)
And sometimes it’s right
(แอ็นด ซัมไทม์ อิทซ ไรท)
For every win
(ฟอ เอฝริ วิน)
Someone must fail
(ซัมวัน มัซท เฟล)
But there comes a point when
(บัท แดร์ คัม ซา พอยนท ฮเว็น)
When we exhale [yeah, yeah, say]
(ฮเว็น วี เอ็คเซล [ เย่ , เย่ , เซ ])
Chorus:
(โครัซ :)
Shoop, Shoop, Shoop
(Shoop , Shoop , Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop [yeah]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ เย่ ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
[All you got to say is shoo be doop]
([ ออล ยู ก็อท ทู เซ อีส ฌู บี doop ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Shoo be doop]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู บี doop ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
Shoo Be Doo
(ฌู บี ดู)

Sometimes you’ll laugh
(ซัมไทม์ โยว ลาฟ)
Sometimes you’ll cry
(ซัมไทม์ โยว คไร)
Life never tells us
(ไลฟ เนฝเวอะ เท็ล อัซ)
The when’s or why’s
(เดอะ ฮเว็น ออ ฮไว)
When you’ve got friends to wish you well
(ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท ฟเร็นด ทู วิฌ ยู เว็ล)
You’ll find a point when
(โยว ไฟนด อะ พอยนท ฮเว็น)
You wille exhale [yeah, yeah, say]
(ยู wille เอ็คเซล [ เย่ , เย่ , เซ ])

Chorus:
(โครัซ :)
Shoop, Shoop, Shoop
(Shoop , Shoop , Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop [shoo shoo shoo huh]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู ฌู ฌู ฮู ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop
(ฌู บี Doop Shoop Shoop)
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Sho0 be]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ Sho0 บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Say shoop say shoo be say shoo be]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ เซ shoop เซ ฌู บี เซ ฌู บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [say shoo-hoo say sho]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ เซ ฌู ฮู เซ โช ])
Shoo Be Doo [be doo oh]
(ฌู บี ดู [ บี ดู โอ ])

Hearts are often broken
(ฮาท แซร์ ออฟเอ็น บโรเค็น)
When there are words unspoken
(ฮเว็น แดร์ อาร์ เวิด อันซโพเค็น)
In your soul there’s
(อิน ยุร โซล แดร์)
Answers to your prayers
(อานเซอะ ทู ยุร พเรเออะ)
If you’re searching for
(อิฟ ยัวร์ เซิชอิง ฟอ)
A place you know
(อะ พเลซ ยู โน)
A familiar face
(อะ ฟะมีลเยอะ เฟซ)
Somewhere to go
(ซัมแวร์ ทู โก)
You should look inside yourself
(ยู เชิด ลุค อีนไซด ยุรเซลฟ)
You’re halfway there
(ยัวร์ ฮอฟเวย์ แดร์)

Repeat Verse 2
(ริพีท เฝิซ ทู)

Chorus:
(โครัซ :)
Shoop, Shoop, Shoop [Shoo Be]
(Shoop , Shoop , Shoop [ ฌู บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Shoo Be]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Shoo Be]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Shoo-hoo-hoo be]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู ฮู ฮู บี ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [Shoo be doop doop doop hoo hoo hoo]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ฌู บี doop doop doop ฮู ฮู ฮู ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [do do shoo be shoo be feels alright]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ดู ดู ฌู บี ฌู บี ฟีล ออลไร๊ท ])
Shoo Be Doop Shoop Shoop [You can say oh]
(ฌู บี Doop Shoop Shoop [ ยู แค็น เซ โอ ])
Shoo Be Doo
(ฌู บี ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exhale (Shoop Shoop) คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น