เนื้อเพลง Mundian to Bach Ke คำอ่านไทย Panjabi MC

Panjabi MC – Mundian to Bach Ke
( พันจาบิ เอมซี Mundian ทู บากคฺ เค)

Mimian to but the tiri bachin akilar,
(Mimian ทู บัท เดอะ tiri bachin akilar ,)
baleri ke muki ale bachin akilaaaaar,
(baleri เค muki เอล bachin akilaaaaar ,)

Mimian to but the tiri bachin akilar,
(Mimian ทู บัท เดอะ tiri bachin akilar ,)
baleri ke muki ale bachin akilar,
(baleri เค muki เอล bachin akilar ,)

I’ll retari nakesiri ona tar, [Aoouuuuuh!]
(แอล retari nakesiri ona ทา , [ Aoouuuuuh ! ])

Chorus:
(โครัซ :)
The Mundian to bach ke Rahi,
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi ,)
with the Hurle, hurle, hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , hurle , hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach ke Rahi
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi)
with the Hurle, Hurle, Hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , Hurle , Hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach keee Rahiiiiiiiiii-ahhh!
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ keee Rahiiiiiiiiii อาห์ !)

[Hua!]
([ Hua ! ])

Eraki kisure gemme silli etha Hoker-e,
(Eraki kisure gemme silli etha Hoker อี ,)
siki eth adama sillin millin etha hoker-eee,
(siki eth adama sillin millin etha hoker eee ,)

Eraki kisure gemme silli etha Hoker-e,
(Eraki kisure gemme silli etha Hoker อี ,)
siki eth adama sillin millin etha hoker-eeeee,
(siki eth adama sillin millin etha hoker eeeee ,)

Tami ke Rakimi itoml-mi putai,
(Tami เค Rakimi itoml มี putai ,)
Tami ke Rakimi itoml-mi putai,
(Tami เค Rakimi itoml มี putai ,)

U’ll the muri gemmi onli albahar , [Aoouuuuuh!]
(Ull เดอะ muri gemmi onli albahar , [ Aoouuuuuh ! ])

Chorus:
(โครัซ :)
The Mundian to bach ke Rahi,
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi ,)
with the Hurle, hurle, hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , hurle , hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach ke Rahi
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi)
with the Hurle, Hurle, Hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , Hurle , Hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach keee Rahiiiiiiiiii-ahhh!
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ keee Rahiiiiiiiiii อาห์ !)

Garib beat to wan mi pea urub da tha marda
(Garib บีท ทู ว็อน มี พี urub ดา ท่า marda)
pot della alla ina Hurlara miss tha hardaaa,
(พ็อท della alla ina Hurlara มิซ ท่า hardaaa ,)

Garib beat to wan mi pea urub da tha marda
(Garib บีท ทู ว็อน มี พี urub ดา ท่า marda)
pot della alla ina Hurlara miss tha hardaaa,
(พ็อท della alla ina Hurlara มิซ ท่า hardaaa ,)

On Ai go the Hindi you konimi kanithor,
(ออน Ai โก เดอะ ฮีนดิ ยู konimi kanithor ,)
On Ai go the Hindi you konimi kanithor,
(ออน Ai โก เดอะ ฮีนดิ ยู konimi kanithor ,)

I’ll gerent the ersoni koinar, [Aoouuuuuh!]
(แอล gerent ดิ ersoni koinar , [ Aoouuuuuh ! ])

Chorus:
(โครัซ :)
The Mundian to bach ke Rahi,
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi ,)
with the Hurle, hurle, hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , hurle , hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach ke Rahi
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi)
with the Hurle, Hurle, Hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , Hurle , Hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach keee Rahiiiiiiiiii-ahhh!
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ keee Rahiiiiiiiiii อาห์ !)

[Hua!]
([ Hua ! ])

Mundian To Bullop eneri ab tha Harria,
(Mundian ทู Bullop eneri ab ท่า Harria ,)
tell mi if Ai Canabi eneri abi sharia,
(เท็ล มี อิฟ Ai Canabi eneri abi sharia ,)

Mundian To Bullop eneri ab tha Harria,
(Mundian ทู Bullop eneri ab ท่า Harria ,)
tell mi if Ai Canabi eneri abi sharia,
(เท็ล มี อิฟ Ai Canabi eneri abi sharia ,)

Then you up tha heuabe erubi ab di wanna,
(เด็น ยู อัพ ท่า heuabe erubi ab ได วอนนา ,)
Then you up tha heuabe erubi ab di wanna,
(เด็น ยู อัพ ท่า heuabe erubi ab ได วอนนา ,)

In tha Sackin and tha Hussin ant tha wa, [Aoouuuuuh!]
(อิน ท่า Sackin แอ็นด ท่า Hussin แอ็นท ท่า วา , [ Aoouuuuuh ! ])

Chorus:
(โครัซ :)
The Mundian to bach ke Rahi,
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi ,)
with the Hurle, hurle, hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , hurle , hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach ke Rahi
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ เค Rahi)
with the Hurle, Hurle, Hurle murd Bilar,
(วิฑ เดอะ Hurle , Hurle , Hurle เหมิดทฺ Bilar ,)
The Mundian to bach keee Rahiiiiiiiiii-ahhh!
(เดอะ Mundian ทู บากคฺ keee Rahiiiiiiiiii อาห์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mundian to Bach Ke คำอ่านไทย Panjabi MC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น