เนื้อเพลง E-Mail คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Communication’s never been
( ค็อมยูนิเคฌัน เนฝเวอะ บีน)
as easy as today
(แอ็ส อีสอิ แอ็ส ทุเด)
and it would make me happy
(แอ็นด ดิท เวิด เมค มี แฮพพิ)
when you’ve gone so far away
(ฮเว็น ยู๊ฟ กอน โซ ฟา อะเว)
if you’d send me an e-mail
(อิฟ ยูต เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love you ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Send me an e-mail
(เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love you ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)

Now time and distance
(เนา ไทม แอ็นด ดีซแท็นซ)
melt away
(เม็ลท อะเว)
No digital delay
(โน ดิจิตอล ดิเล)
And some things
(แอ็นด ซัม ธิง)
can be written down
(แค็น บี วึ้น เดาน)
that we’re too shy to say
(แดท เวีย ทู ไฌ ทู เซ)
Send me an e-mail
(เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love you ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Send me an e-mail
(เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love you ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)

There may be other
(แดร์ เม บี อัฑเออะ)
temptations in your life
(เทมเทฌัน ซิน ยุร ไลฟ)
Don’t want to add more
(ด้อนท์ ว็อนท ทู แอ็ด โม)
complications to your life
(คอมพลิเคฌัน ทู ยุร ไลฟ)
but I’m sending this e-mail
(บัท แอม เซนดิ้ง ดีซ อี เมล)
to say ” I love you ”
(ทู เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)

Now there’s a ghost
(เนา แดร์ ซา โกซท)
within this house
(วิฑีน ดีซ เฮาซ)
You’re haunting me tonight
(ยัวร์ ฮันติง มี ทุไนท)
I’m looking at some photographs
(แอม ลุคอิง แอ็ท ซัม โฟโทะกราฟ)
and thinking that I might
(แอ็นด ติ้งกิง แดท ไอ ไมท)
jump on a plane
(จัมพ ออน อะ พเลน)
and surprise you where
(แอ็นด เซิพไรส ยู ฮแว)
you are
(ยู อาร์)
but do you want me there?
(บัท ดู ยู ว็อนท มี แดร์)
I’m so insecure
(แอม โซ อินซิคยูร)
but one thing would make me sure
(บัท วัน ธิง เวิด เมค มี ฌุร)
if you’d
(อิฟ ยูต)
send me an e-mail
(เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love you ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Send me an e-mail
(เซ็นด มี แอน อี เมล)
that says ” I love You ”
(แดท เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง E-Mail คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น