เนื้อเพลง Heartburn คำอ่านไทย Architects

Burn everything you have
( เบิน เอ๊วี่ติง ยู แฮ็ฝ)
And leave it all behind
(แอ็นด ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Lose all your inhibitions
(ลูส ออล ยุร อินฮิบีฌอัน)
I’ll take the mess you made
(แอล เทค เดอะ เมซ ยู เมด)
And I’ll make it beautiful
(แอ็นด แอล เมค อิท บยูทิฟุล)
Oh if time only stood still for ever
(โอ อิฟ ไทม โอ๊นลี่ ซทูด ซทิล ฟอ เอฝเออะ)

Ohhh
(โอ้)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile again
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล อะเกน)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile again
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล อะเกน)

This moment that we’re in
(ดีซ โมเม็นท แดท เวีย อิน)
Is slow and disappointing
(อีส ซโล แอ็นด ดิแซ็พพอยนทิง)
Time will never stand still for ever
(ไทม วิล เนฝเวอะ ซแท็นด ซทิล ฟอ เอฝเออะ)
If you take this chance we’ve got
(อิฟ ยู เทค ดีซ ชานซ หวีบ ก็อท)
We can make it beautiful
(วี แค็น เมค อิท บยูทิฟุล)
If you’d take my word
(อิฟ ยูต เทค มาย เวิด)
I’d be your saviour
(อาย บี ยุร เซฝเยอะ)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile again
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล อะเกน)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล)
Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)
I’ll be the one to make you smile again
(แอล บี ดิ วัน ทู เมค ยู ซไมล อะเกน)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)

Hold out your hands
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)
And lean upon me
(แอ็นด ลีน อุพอน มี)

Ohhhhhhhh
(โอ้~)

Burn everything you have
(เบิน เอ๊วี่ติง ยู แฮ็ฝ)
And leave it all behind
(แอ็นด ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Lose all your inhibitions
(ลูส ออล ยุร อินฮิบีฌอัน)
I took the mess you made
(ไอ ทุค เดอะ เมซ ยู เมด)
And made it beautiful
(แอ็นด เมด อิท บยูทิฟุล)
Oh if time only stood still for ever
(โอ อิฟ ไทม โอ๊นลี่ ซทูด ซทิล ฟอ เอฝเออะ)
For ever
(ฟอ เอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartburn คำอ่านไทย Architects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น