เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Alicia Keys

You used to my closed ally
( ยู ยูซ ทู มาย คโลส แอ็ลไล)
In this cold, cold world of deception and lies
(อิน ดีซ โคลด , โคลด เวิลด อ็อฝ ดิเซพฌัน แอ็นด ไล)
We would defend and protect one another
(วี เวิด ดิเฟนด แอ็นด พโระเทคท วัน แอะนัธเออะ)
Now I can’t tell if we are enemies or lovers
(เนา ไอ แค็นท เท็ล อิฟ วี อาร์ อียีมีสฺ ออ ลัฝเออะ)
So who’s gonna rescue us from ourselves
(โซ ฮู กอนนะ เรซคยู อัซ ฟร็อม เอารเซลฝส)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)

Oh baby
(โอ เบบิ)
Where did we go wrong, baby
(ฮแว ดิด วี โก ร็อง , เบบิ)
Did this cold, cold world turn us in a stone
(ดิด ดีซ โคลด , โคลด เวิลด เทิน อัซ ซิน อะ ซโทน)
Well
(เว็ล)
Now all that battle
(เนา ออล แดท แบ๊ทเทิ้ล)
Is your ego and your pride
(อีส ยุร อีโก แอ็นด ยุร พไรด)
It’s ticking like a time bomb
(อิทซ ทิคคิง ไลค เก ไทม บ็อม)
Ready to ignite
(เรดอิ ทู อิกไนท)
Hurt me to fight
(เฮิท มี ทู ไฟท)
So who’s gonna rescue us from ourselves
(โซ ฮู กอนนะ เรซคยู อัซ ฟร็อม เอารเซลฝส)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)

When the smoke clears
(ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย)
What will be left for us but tears and pains
(ว็อท วิล บี เล็ฟท ฟอ อัซ บัท เทีย แซน เพน)
Why must we argue over the same things
(ฮไว มัซท วี อากิว โอเฝอะ เดอะ เซม ธิง)
Just to make your friend go back again
(จัซท ทู เมค ยุร ฟเร็นด โก แบ็ค อะเกน)
It’s never too late
(อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท)
Living to own
(ลีฝอิง ทู โอน)
Can’t get it right when no one thinks they’re wrong
(แค็นท เก็ท ดิธ ไรท ฮเว็น โน วัน ธิงค เดรว ร็อง)
Gotta get out of the bed
(กอททะ เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ เบ็ด)
And take a look what’s going on
(แอ็นด เทค เก ลุค ว็อท โกอิ้ง ออน)

Oh when are we gonna wake up
(โอ ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
Baby, it’s time for loving
(เบบิ , อิทซ ไทม ฟอ ลัฝอิง)
When are we gonna wake up
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ)
My baby, before it’s too late
(มาย เบบิ , บิโฟ อิทซ ทู เลท)

Oh baby [wake up]
(โอ เบบิ [ เวค อัพ ])
Oh darling [wake up]
(โอ ดาลิง [ เวค อัพ ])
When are we gonna wake up [wake up]
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เวค อัพ [ เวค อัพ ])
When are we gonna take a look and see [wake up]
(ฮเว็น อาร์ วี กอนนะ เทค เก ลุค แอ็นด ซี [ เวค อัพ ])
What’s going on [wake up]
(ว็อท โกอิ้ง ออน [ เวค อัพ ])
Oh what’s going on [wake up]
(โอ ว็อท โกอิ้ง ออน [ เวค อัพ ])
It was wasting so much time [wake up]
(อิท วอส เวซทิง โซ มัช ไทม [ เวค อัพ ])
And we’re about to lose it all [wake up]
(แอ็นด เวีย อะเบาท ทู ลูส อิท ดอร์ [ เวค อัพ ])
Oh baby baby baby [wake up]
(โอ เบบิ เบบิ เบบิ [ เวค อัพ ])
Said I need you baby
(เซ็ด ดาย นีด ยู เบบิ)
Oh I need my baby home [wake up]
(โอ ไอ นีด มาย เบบิ โฮม [ เวค อัพ ])
Bring my baby back to me [wake up]
(บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี [ เวค อัพ ])
Oh baby baby baby [wake up]
(โอ เบบิ เบบิ เบบิ [ เวค อัพ ])
Oh oh [wake up]
(โอ โอ [ เวค อัพ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น