เนื้อเพลง Karma คำอ่านไทย Lloyd Banks

[Chorus]
( [ โครัซ ])
I am forewarn you tonite
(ไอ แอ็ม forewarn ยู ทูไนท์)
First time for everytime i try
(เฟิซท ไทม ฟอ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร)
But im alright
(บัท แอม ออลไร๊ท)
I may just swallow my pride
(ไอ เม จัซท ซวอลโล มาย พไรด)
N just put all the bullsh*t to the side
(เอ็น จัซท พัท ดอร์ เดอะ bullsh*ที ทู เดอะ ไซด)
If u ready to ride
(อิฟ ยู เรดอิ ทู ไรด)
Im down for a one night stand
(แอม เดาน ฟอ รา วัน ไนท ซแท็นด)
Gotta accept it any way that i can
(กอททะ แอ็คเซพท ดิธ เอนอิ เว แดท ไอ แค็น)
Cuz i aint yo man
(คัซ ไอ เอน โย แม็น)
I try for whatever its worth
(ไอ ทไร ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ อิทซ เวิธ)
Just remember who played who first
(จัซท ริเมมเบอะ ฮู พเล ฮู เฟิซท)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
I cant keep my eyes off ya
(ไอ แค็นท คีพ มาย ไอ ออฟฟ ยา)
I can tell why them other guys lost ya
(ไอ แค็น เท็ล ฮไว เฑ็ม อัฑเออะ ไก ล็อซท ยา)
The kinds red an a flying saucer
(เดอะ ไคนด เร็ด แอน อะ ฟไลอิง ซอเซอะ)
Thats what i can offer
(แด๊ท ว็อท ไอ แค็น ออฟเฟอะ)
Simalarities and characters
(Simalarities แซน แคแร็คเทอะ)
Havnt ya heard the word around town
(แฮฝเวนทฺ ยา เฮิด เดอะ เวิด อะเรานด ทาวน์)
How i get down?
(เฮา ไอ เก็ท เดาน)
They all whistle
(เด ออล วิสเทิ่ล)
Everybody part official
(เอวี่บอดี้ พาท อ๊อฟิซเชี่ยล)
An that ass was you
(แอน แดท อาซ วอส ยู)
Got my d*ck hard as a missle
(ก็อท มาย d*ck ฮาด แอ็ส ซา missle)
Dont hop on top
(ด้อนท์ ฮ็อพ ออน ท็อพ)
Cuz i ride around with a pistle
(คัซ ไอ ไรด อะเรานด วิฑ อะ pistle)
N if they pull us over ill be out of town wit an issue
(เอ็น อิฟ เด พุล อัซ โอเฝอะ แอล บี เอ้า อ็อฝ ทาวน์ วิท แอน อีฌยุ)
If you was mine id introduce u to momma girl
(อิฟ ยู วอส ไมน อาย อีนทโระดยูซ ยู ทู มอมมาเกิล)
Your styling your moves n your nirvana
(ยุร สตายลิง ยุร มูฝ เอ็น ยุร นิฝานะ)
Im so used to ur prada
(แอม โซ ยูซ ทู ur พราดา)
Taking trips to houston its hotta
(เทคอิง ทริพ ทู ฮูซตัน อิทซ hotta)
Throwing that Al Green n using that impala
(โตววิง แดท เอล กรีน เอ็น ยูสซิง แดท อิมพาร่า)
Lay my jewels on my collar
(เล มาย จูเอ็ล ออน มาย คอลเลอะ)
Ya had me feeling like a fool when i holla’d
(ยา แฮ็ด มี ฟีลอิง ไลค เก ฟูล ฮเว็น นาย hollad)
Trying to squeeze in but you wouldnt bother
(ทไรอิง ทู ซควีส อิน บัท ยู วูดดึ่น บอฑเออะ)
But i aint either
(บัท ไอ เอน อีเฑอะ)
Soon as i realize that i aint either
(ซูน แอ็ส ซาย รีแอะไลส แดท ไอ เอน อีเฑอะ)
She in a rush to get close to me but i aint eager
(ชี อิน อะ รัฌ ทู เก็ท คโลส ทู มี บัท ไอ เอน อีเกอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Like i dont mean to bother you
(ไลค ไก ด้อนท์ มีน ทู บอฑเออะ ยู)
But your sex appeal is remarkable
(บัท ยุร เซ็คซ แอ็พพีล อีส รีมากเคเบิล)
U make a G wanna walk around in a park with you
(ยู เมค เก จี วอนนา วอค อะเรานด อิน อะ พาค วิฑ ยู)
There aint no telling what kinda things that im’a start to do
(แดร์ เอน โน เทลลิง ว็อท กินดา ธิง แดท แอมอา ซทาท ทู ดู)
If i get wrapped up on your ass to fast
(อิฟ ฟาย เก็ท แร็พท อัพ ออน ยุร อาซ ทู ฟัซท)
I can tell u feel the same cuz when i ask you laugh
(ไอ แค็น เท็ล ยู ฟีล เดอะ เซม คัซ ฮเว็น นาย อาซค ยู ลาฟ)
So im’a leave it at that n hint n put it in my math
(โซ แอมอา ลีฝ อิท แอ็ท แดท เอ็น ฮินท เอ็น พัท ดิธ อิน มาย แมตซฺ)
I imagine your prolly twice as good in a bath
(ไอ อิแมจอิน ยุร พอวลี่ ทไวซ แอ็ส เกิด อิน อะ บัธ)
But im buggin
(บัท แอม บักกิน)
Cuz i can see u right in the hood when i pass
(คัซ ไอ แค็น ซี ยู ไรท อิน เดอะ ฮุด ฮเว็น นาย เพซ)
Im never stapled cuz business is on my ass
(แอม เนฝเวอะ สติพเพล คัซ บีสเน็ซ ซิส ออน มาย อาซ)
But you can be the one i visit before i dash
(บัท ยู แค็น บี ดิ วัน ไอ ฝีสอิท บิโฟ ไอ แด็ฌ)
An i admit i been the type to hit n split
(แอน นาย แอ็ดมีท ไอ บีน เดอะ ไทพ ทู ฮิท เอ็น ซพลิท)
But u can blame me for the females that i been getting with
(บัท ยู แค็น บเลม มี ฟอ เดอะ ฟีเมล แดท ไอ บีน เกดดดิ้ง วิฑ)
Cuz
(คัซ)
Most of these broads have there eyes on my grits
(โมซท อ็อฝ ฑิส บรอด แฮ็ฝ แดร์ ไอ ออน มาย กริท)
Till they’re in deeper sh*t n they learn how to be satisfied with the d*ck an’
(ทิล เดรว อิน ดิพเพอฌะ *ที เอ็น เด เลิน เฮา ทู บี แซทอิซไฟด วิฑ เดอะ d*ck แอน)
N if you aint worth it then thats all u get
(เอ็น อิฟ ยู เอน เวิธ อิท เด็น แด๊ท ซอร์ ยู เก็ท)
I aint gonna blame you im gonna blame them tricks
(ไอ เอน กอนนะ บเลม ยู แอม กอนนะ บเลม เฑ็ม ทริค)
Cuz
(คัซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
U seem like your attitude
(ยู ซีม ไลค ยุร แอททิทยูด)
Only appears when im mad at you
(โอ๊นลี่ แอ็พเพีย ฮเว็น แอม แม็ด แอ็ท ยู)
In several situations n that includes
(อิน เซฟเออะแร็ล ซิชิวเอฌัน เอ็น แดท อินคลูด)
When im gone to long ridin’ thru them avenues
(ฮเว็น แอม กอน ทู ล็อง ริดอิน ธรู เฑ็ม แอฝอินยู)
As soon as i get home this room is a scattered boos
(แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย เก็ท โฮม ดีซ รุม อีส ซา ซแคทเทอะ บู)
U know my fantasies and my feeling things at camera speed
(ยู โน มาย แฟนตาซีสฺ แซน มาย ฟีลอิง ธิง แอ็ท แคมเออะระ ซพีด)
N ur girlfriends trying to sandwich me
(เอ็น ur เกลิลเฟรน ทไรอิง ทู แซนวิช มี)
My hearts colder then ya sandwich meat
(มาย ฮาท โคลเดอ เด็น ยา แซนวิช มีท)
Cuz i come from the hood where the hammers be
(คัซ ไอ คัม ฟร็อม เดอะ ฮุด ฮแว เดอะ แฮมเมอะ บี)
I move fast but at a switch pace
(ไอ มูฝ ฟัซท บัท แอ็ท ดา ซวิช เพซ)
N i pop in a listerine strip before u get all up on a b*tch face
(เอ็น นาย พ็อพ อิน อะ listerine ซทริพ บิโฟ ยู เก็ท ดอร์ อัพ ออน อะ บี *tch เฟซ)
Moving your body like this
(มูฝอิง ยุร บอดอิ ไลค ดีซ)
Gonna make me blow like a bottle of cris
(กอนนะ เมค มี บโล ไลค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ)
I dont know noone hotter then twis
(ไอ ด้อนท์ โน นูอิน ฮอทเดอ เด็น ทไว)
You got my temperature risin’ from your hips to ur thighs an
(ยู ก็อท มาย เทมเพอะระเชอะ รายซิน ฟร็อม ยุร ฮิพ ทู ur ไธ แอน)
That glare in your eyes that brighten up her horizon
(แดท กแล อิน ยุร ไอ แดท ไบท์อึน อัพ เฮอ ฮอไร๊ซั่น)
It comes naturally i dont bribe em
(อิท คัม แนชแร็ลลิ ไอ ด้อนท์ บไรบ เอ็ม)
Its easy as… 1,2,3 n i slide em
(อิทซ อีสอิ แอ็ส วัน , ทู , ที เอ็น นาย ซไลด เอ็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Karma คำอ่านไทย Lloyd Banks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น