เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Westlife

Here we are
( เฮียร วี อาร์)
Just a little older
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ)
Time goes by
(ไทม โกซ ไบ)
But did I ever tell you why
(บัท ดิด ดาย เอฝเออะ เท็ล ยู ฮไว)
I want you so much
(ไอ ว็อนท ยู โซ มัช)
It came to me
(อิท เคม ทู มี)
When you were not around
(ฮเว็น ยู เวอ น็อท อะเรานด)
You’ll always be
(โยว ออลเว บี)
The one to understand that’s why
(ดิ วัน ทู อันเดิซแทนด แด๊ท ฮไว)
I can’t miss your touch
(ไอ แค็นท มิซ ยุร ทั๊ช)

All my life
(ออล มาย ไลฟ)
I waited for someone
(ไอ เวท ฟอ ซัมวัน)
And all this time
(แอ็นด ออล ดีซ ไทม)
You were the one
(ยู เวอ ดิ วัน)
So
(โซ)

If you want a man that is here to stay
(อิฟ ยู ว็อนท ดา แม็น แดท อีส เฮียร ทู ซเท)
Swearing he’s forever true
(สเวียลิง อีส เฟาะเรฝเออะ ทรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never give up on you
(แอล เนฝเวอะ กิฝ อัพ ออน ยู)
And if you want a love that will save the day
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล เซฝ เดอะ เด)
No matter what you’re going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never walk out on you
(แอล เนฝเวอะ วอค เอ้า ออน ยู)

I’ve been a fool
(แอฝ บีน อะ ฟูล)
I didn’t see behind
(ไอ ดิ๊นอิน ซี บิไฮนด)
The friend in you
(เดอะ ฟเร็นด อิน ยู)
And baby don’t you ask me why
(แอ็นด เบบิ ด้อนท์ ยู อาซค มี ฮไว)
It just couldn’t be love
(อิท จัซท คูดซึ่น บี ลัฝ)
Cause from the start
(คอส ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You would be the one
(ยู เวิด บี ดิ วัน)
To cure my heart
(ทู คิวเร มาย ฮาท)
But I just didn’t look this way
(บัท ไอ จัซท ดิ๊นอิน ลุค ดีซ เว)
And now I can’t get enough
(แอ็นด เนา ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)

All my life
(ออล มาย ไลฟ)
I waited for someone
(ไอ เวท ฟอ ซัมวัน)
And all this time
(แอ็นด ออล ดีซ ไทม)
You were the one, so
(ยู เวอ ดิ วัน , โซ)

If you want a man that is here to stay
(อิฟ ยู ว็อนท ดา แม็น แดท อีส เฮียร ทู ซเท)
Swearing he’s forever true
(สเวียลิง อีส เฟาะเรฝเออะ ทรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never give up on you
(แอล เนฝเวอะ กิฝ อัพ ออน ยู)
And if you want a love that will save the day
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล เซฝ เดอะ เด)
No matter what you’re going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never walk out on you
(แอล เนฝเวอะ วอค เอ้า ออน ยู)

And with a kiss you turned my world around
(แอ็นด วิฑ อะ คิซ ยู เทิน มาย เวิลด อะเรานด)
The greatest rush of all was to be found
(เดอะ เกสเดด รัฌ อ็อฝ ออล วอส ทู บี เฟานด)
Oh yeah
(โอ เย่)
You changed my whole life
(ยู เชนจ มาย โฮล ไลฟ)
Coloured up the dark skies
(คัลเออะ อัพ เดอะ ดาค สกาย)
And this I promise you
(แอ็นด ดีซ ซาย พรอมอิซ ยู)

If you want a man that is here to stay
(อิฟ ยู ว็อนท ดา แม็น แดท อีส เฮียร ทู ซเท)
Swearing he’s forever true
(สเวียลิง อีส เฟาะเรฝเออะ ทรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never give up on you
(แอล เนฝเวอะ กิฝ อัพ ออน ยู)
And if you want a love that will save the day
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ดา ลัฝ แดท วิล เซฝ เดอะ เด)
No matter what you’re going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
I’ll never walk out on you
(แอล เนฝเวอะ วอค เอ้า ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น