เนื้อเพลง No Reason คำอ่านไทย Sum 41

All of us believe that this is not up to you
( ออล อ็อฝ อัซ บิลีฝ แดท ดีซ ซิส น็อท อัพ ทู ยู)
The fact of the matter is that it’s up to me
(เดอะ แฟ็คท อ็อฝ เดอะ แมทเทอะ อีส แดท อิทซ อัพ ทู มี)

Hey, Hey, Hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Hey, Hey, Hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Let’s go!!
(เล็ท โก ! !)

How could we fake this anymore [anymore..]
(เฮา เคิด วี เฟค ดีซ แอนนี่มอ [ แอนนี่มอ ])
We turned our backs away and choose to just ignore [just ignore, Some Say!]
(วี เทิน เอ๊า แบ็ค อะเว แอ็นด ชูส ทู จัซท อิกโน [ จัซท อิกโน , ซัม เซ ! ])
Some say it’s ignorance it makes me feel some innocence [Some Say!]
(ซัม เซ อิทซ อีกโนะแร็นซ อิท เมค มี ฟีล ซัม อีนโนะเซ็นซ [ ซัม เซ ! ])
It takes away a part of me
(อิท เทค อะเว อะ พาท อ็อฝ มี)
But I won’t let go so
(บัท ไอ ว็อนท เล็ท โก โซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Why can’t you see it’s not the way [Not the way!]
(ฮไว แค็นท ยู ซี อิทซ น็อท เดอะ เว [ น็อท เดอะ เว ! ])
When we all fall down it will be too late
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน หนิด วิล บี ทู เลท)
Why is there no reason we can’t change [No reason!]
(ฮไว อีส แดร์ โน รี๊ซั่น วี แค็นท เชนจ [ โน รี๊ซั่น ! ])
When we all fall down, who will take the blame
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน , ฮู วิล เทค เดอะ บเลม)
Who will it take?
(ฮู วิล อิท เทค)

If nothing could ever be this real [be this real..]
(อิฟ นัธอิง เคิด เอฝเออะ บี ดีซ ริแอ็ล [ บี ดีซ ริแอ็ล ])
A life unsatisfied that I could never feel [I could never feel, Some Say!]
(อะ ไลฟ อันแซดีสฟายดฺ แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ ฟีล [ ไอ เคิด เนฝเวอะ ฟีล , ซัม เซ ! ])
This future is not so bright
(ดีซ ฟยูเชอะ อีส น็อท โซ ไบร๊ท)
Some can’t make the sacrifice [Some Say!]
(ซัม แค็นท เมค เดอะ แซคริไฟซ [ ซัม เซ ! ])
It’s much more than just black and white
(อิทซ มัช โม แฑ็น จัซท บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
And I won’t follow so
(แอ็นด ดาย ว็อนท ฟอลโล โซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Why can’t you see it’s not the way [Not the way!]
(ฮไว แค็นท ยู ซี อิทซ น็อท เดอะ เว [ น็อท เดอะ เว ! ])
When we all fall down it will be too late
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน หนิด วิล บี ทู เลท)
Why is there no reason we can’t change [No reason!]
(ฮไว อีส แดร์ โน รี๊ซั่น วี แค็นท เชนจ [ โน รี๊ซั่น ! ])
When we all fall down who will take the blame
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน ฮู วิล เทค เดอะ บเลม)
Who will it take?
(ฮู วิล อิท เทค)

Times like these I’ve come to see how
(ไทม ไลค ฑิส แอฝ คัม ทู ซี เฮา)
Everything but time is running out!!
(เอ๊วี่ติง บัท ไทม อีส รันนิง เอ้า ! !)

Hey!, Hey!, Hey!
(เฮ ! , เฮ ! , เฮ !)
Hey!, Hey!, Hey!
(เฮ ! , เฮ ! , เฮ !)
Right!
(ไรท !)

All of us believe in what we need
(ออล อ็อฝ อัซ บิลีฝ อิน ว็อท วี นีด)
What we have is what we don’t see
(ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ว็อท วี ด้อนท์ ซี)
So
(โซ)

Chorus: [2X]
(โครัซ : [ 2X ])
Why can’t you see it’s not the way [Not The Way!]
(ฮไว แค็นท ยู ซี อิทซ น็อท เดอะ เว [ น็อท เดอะ เว ! ])
When we all fall down it will be too late
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน หนิด วิล บี ทู เลท)
Why is there no reason we can’t change [No Reason!]
(ฮไว อีส แดร์ โน รี๊ซั่น วี แค็นท เชนจ [ โน รี๊ซั่น ! ])
When we all fall down who will take the blame
(ฮเว็น วี ออล ฟอล เดาน ฮู วิล เทค เดอะ บเลม)
Who will it take?
(ฮู วิล อิท เทค)

So how long has this gone on
(โซ เฮา ล็อง แฮ็ส ดีซ กอน ออน)
I don’t see this ending
(ไอ ด้อนท์ ซี ดีซ เอนดิง)
It’s too late we can’t change
(อิทซ ทู เลท วี แค็นท เชนจ)
What has now begun
(ว็อท แฮ็ส เนา บิกัน)
We act like it’s not right
(วี แอ็คท ไลค อิทซ น็อท ไรท)
Why are we pretending
(ฮไว อาร์ วี พรีเทนดิง)
We’ve been wrong for so long
(หวีบ บีน ร็อง ฟอ โซ ล็อง)
We’ve known this all along
(หวีบ โนน ดีซ ซอร์ อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Reason คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น