เนื้อเพลง U + Ur Hand คำอ่านไทย Pink

Uh uh uh uh uh uh uh oh
( อา อา อา อา อา อา อา โอ)
Uh uh uh uh uh uh uh oh
(อา อา อา อา อา อา อา โอ)
Check it out
(เช็ค อิท เอ้า)
Going out
(โกอิ้ง เอ้า)
On the late night
(ออน เดอะ เลท ไนท)
Looking tight
(ลุคอิง ไทท)
Feeling nice
(ฟีลอิง ไน๊ซ์)
It’s a **** fight
(อิทซ ซา **** ไฟท)
I can tell
(ไอ แค็น เท็ล)
I just know
(ไอ จัซท โน)
That it’s going down
(แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Tonight
(ทุไนท)
At the door we don’t wait cause we know them
(แอ็ท เดอะ โด วี ด้อนท์ เวท คอส วี โน เฑ็ม)
At the bar six shots just beginning
(แอ็ท เดอะ บา ซิคซ ฌ็อท จัซท บีกีนนิง)
That’s when ? put his hands on me
(แด๊ท ฮเว็น พัท ฮิส แฮ็นด ออน มี)
But you see
(บัท ยู ซี)

I’m not here for your entertainment
(แอม น็อท เฮียร ฟอ ยุร เอนเทอะเทนเม็นท)
You don’t really want to mess with me tonight
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เมซ วิฑ มี ทุไนท)
Just stop and take a second
(จัซท ซท็อพ แอ็นด เทค เก เซคอันด)
I was fine before you walked into my life
(ไอ วอส ไฟน บิโฟ ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
Cause you know it’s over
(คอส ยู โน อิทซ โอเฝอะ)
Before it began
(บิโฟ อิท บิแกน)
Keep your drink just give me the money
(คีพ ยุร ดริงค จัซท กิฝ มี เดอะ มันอิ)
It’s just you and your hand tonight
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด ยุร แฮ็นด ทุไนท)

Uh uh uh uh uh uh uh oh
(อา อา อา อา อา อา อา โอ)
Uh uh uh uh uh uh uh oh
(อา อา อา อา อา อา อา โอ)

Midnight
(มิดไนท์)
I’m drunk
(แอม ดรังค)
I don’t give a ***k
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ***เค)
Wanna dance
(วอนนา ดานซ)
By myself
(ไบ ไมเซลฟ)
Guess you’re outta luck
(เก็ซ ยัวร์ เอ๊าตา ลัค)
Don’t touch
(ด้อนท์ ทั๊ช)
Back up
(แบ็ค อัพ)
I’m not the one
(แอม น็อท ดิ วัน)
Alright
(ออลไร๊ท)
Listen up it’s just not happening
(ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ จัซท น็อท แฮพเพะนิง)
You can say what you want to your boyfriends
(ยู แค็น เซ ว็อท ยู ว็อนท ทู ยุร บอยเฟรน)
Just let me have my fun tonight
(จัซท เล็ท มี แฮ็ฝ มาย ฟัน ทุไนท)
I
(ไอ)

I’m not here for your entertainment
(แอม น็อท เฮียร ฟอ ยุร เอนเทอะเทนเม็นท)
You don’t really want to mess with me tonight
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เมซ วิฑ มี ทุไนท)
Just stop and take a second
(จัซท ซท็อพ แอ็นด เทค เก เซคอันด)
I was fine before you walked into my life
(ไอ วอส ไฟน บิโฟ ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
Cause you know it’s over
(คอส ยู โน อิทซ โอเฝอะ)
Before it began
(บิโฟ อิท บิแกน)
Keep your drink just give me the money
(คีพ ยุร ดริงค จัซท กิฝ มี เดอะ มันอิ)
It’s just you and your hand tonight
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด ยุร แฮ็นด ทุไนท)

Uh uh uh uh uh uh uh oh
(อา อา อา อา อา อา อา โอ)
Break break
(บเรค บเรค)
Break it down
(บเรค อิท เดาน)

In the corner with your boys you bet up five bucks
(อิน เดอะ คอเนอะ วิฑ ยุร บอย ยู เบ็ท อัพ ไฟฝ บัค)
To get at the girl that just walked in but she thinks you s*ck
(ทู เก็ท แอ็ท เดอะ เกิล แดท จัซท วอค อิน บัท ชี ธิงค ยู เอส *ck)
We didn’t get all dressed up just for you to see
(วี ดิ๊นอิน เก็ท ดอร์ ดเรซ อัพ จัซท ฟอ ยู ทู ซี)
So quit spilling your drinks on me yeah
(โซ ควิท สปีลลิง ยุร ดริงค ออน มี เย่)

You know who you are
(ยู โน ฮู ยู อาร์)
High fivin, talkin ****, but you’re going home alone arentcha?
(ไฮ fivin , ทอคกิ่น **** , บัท ยัวร์ โกอิ้ง โฮม อะโลน arentcha)

Cause I’m not here for your entertainment
(คอส แอม น็อท เฮียร ฟอ ยุร เอนเทอะเทนเม็นท)
No
(โน)
You don’t really want to mess with me tonight
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เมซ วิฑ มี ทุไนท)
Just stop and take a second
(จัซท ซท็อพ แอ็นด เทค เก เซคอันด)
Just stop and take a second
(จัซท ซท็อพ แอ็นด เทค เก เซคอันด)
I was fine before you walked into my life
(ไอ วอส ไฟน บิโฟ ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
Cause you know it’s over
(คอส ยู โน อิทซ โอเฝอะ)
Know it’s over
(โน อิทซ โอเฝอะ)
Before it began
(บิโฟ อิท บิแกน)
Keep your drink just give me the money
(คีพ ยุร ดริงค จัซท กิฝ มี เดอะ มันอิ)
It’s just you and your hand tonight
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด ยุร แฮ็นด ทุไนท)
It’s just you and your hand
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด ยุร แฮ็นด)

I’m not here for your entertainment
(แอม น็อท เฮียร ฟอ ยุร เอนเทอะเทนเม็นท)
No no no
(โน โน โน)
You don’t really want to mess with me tonight
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เมซ วิฑ มี ทุไนท)
Just stop and take a second
(จัซท ซท็อพ แอ็นด เทค เก เซคอันด)
Just take a second
(จัซท เทค เก เซคอันด)
I was fine before you walked into my life
(ไอ วอส ไฟน บิโฟ ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
Cause you know it’s over
(คอส ยู โน อิทซ โอเฝอะ)
Before it began
(บิโฟ อิท บิแกน)
Keep your drink just give me the money
(คีพ ยุร ดริงค จัซท กิฝ มี เดอะ มันอิ)
It’s just you and your hand tonight
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด ยุร แฮ็นด ทุไนท)
Yeah oh
(เย่ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U + Ur Hand คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น