เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Ashanti

[Chorus 2x]
( [ โครัซ 2x ])
Can’t believe that it’s over baby
(แค็นท บิลีฝ แดท อิทซ โอเฝอะ เบบิ)
But every bruse on my heart you gave me
(บัท เอฝริ bruse ออน มาย ฮาท ยู เกฝ มี)
See we tried but we fight then we cried now it’s over babe it’s over babe.
(ซี วี ทไร บัท วี ไฟท เด็น วี คไร เนา อิทซ โอเฝอะ เบบ อิทซ โอเฝอะ เบบ)
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
When I met you I knew you would be the one,
(ฮเว็น นาย เม็ท ยู ไอ นยู ยู เวิด บี ดิ วัน ,)
me cause looking at you made me feel kind of
(มี คอส ลุคอิง แอ็ท ยู เมด มี ฟีล ไคนด อ็อฝ)
crazy,now what you asked I almost did it automatically
(คเรสิ , เนา ว็อท ยู อาซค ดาย ออลโมซท ดิด ดิท ออโทะแมทอิแค็ลลิ)
but it was nothing compared to the joy you gave me.
(บัท ดิธ วอส นัธอิง ค็อมแพ ทู เดอะ จอย ยู เกฝ มี)
Although I know that what we had it wasn’t perfect babe,
(ออลโฑ ไอ โน แดท ว็อท วี แฮ็ด ดิท วอสซึ้น เพ๊อร์เฟ็คท เบบ ,)
you fooled around, but see back then it didn’t phase me
(ยู ฟูล อะเรานด , บัท ซี แบ็ค เด็น หนิด ดิ๊นอิน เฟส มี)
I thought by staying, trying to change you would be worth it babe,
(ไอ ธอท ไบ สเตย์ยิ่ง , ทไรอิง ทู เชนจ ยู เวิด บี เวิธ อิท เบบ ,)
but now I see that trying to change you only changed me.
(บัท เนา ไอ ซี แดท ทไรอิง ทู เชนจ ยู โอ๊นลี่ เชนจ มี)
All these tears,and all of your lies
(ออล ฑิส เทีย , แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ไล)
all these years and now we’re saying goodbye, it’s over babe.
(ออล ฑิส เยีย แซน เนา เวีย เซอิง กู๊ดบาย , อิทซ โอเฝอะ เบบ)
[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now I’m thinking that I never should have dealt with you,
(เนา แอม ติ้งกิง แดท ไอ เนฝเวอะ เชิด แฮ็ฝ เด็ลท วิฑ ยู ,)
all this screaming and this yelling
(ออล ดีซ ซครีมอิง แอ็นด ดีซ เยลลิง)
that we go through raining late at night I’m sitting waiting up for you
(แดท วี โก ธรู เรนนิงเลท แอ็ท ไนท แอม ซีททิง เวททิง อัพ ฟอ ยู)
just to tell you how I hate who you turned into,
(จัซท ทู เท็ล ยู เฮา ไอ เฮท ฮู ยู เทิน อีนทุ ,)
see ain’t no way I’m gonna sit and take this sh*t from you,
(ซี เอน โน เว แอม กอนนะ ซิท แอ็นด เทค ดีซ ฌะ *ที ฟร็อม ยู ,)
I’m never playing another day of being your fool,
(แอม เนฝเวอะ พเลนิ่ง แอะนัธเออะ เด อ็อฝ บีอิง ยุร ฟูล ,)
I wasted all my time on something that just wasn’t true,
(ไอ ว็อซท ออล มาย ไทม ออน ซัมติง แดท จัซท วอสซึ้น ทรู ,)
I should have known I could never ever change you.
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน นาย เคิด เนฝเวอะ เอฝเออะ เชนจ ยู)
All these tears, and all of your lies,
(ออล ฑิส เทีย , แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ไล ,)
all these years and now we’re saying goodbye it’s over babe.
(ออล ฑิส เยีย แซน เนา เวีย เซอิง กู๊ดบาย อิทซ โอเฝอะ เบบ)
[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
I’ll never forget what you did to me so I’m gone I’m leaving leaving baby,
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท ว็อท ยู ดิด ทู มี โซ แอม กอน แอม ลีฝอิงส ลีฝอิงส เบบิ ,)
I’ll never forget
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
what you did to me so I’m gone I’m leaving leaving baby.
(ว็อท ยู ดิด ทู มี โซ แอม กอน แอม ลีฝอิงส ลีฝอิงส เบบิ)
Whenever you see me don’t even speak,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ซี มี ด้อนท์ อีเฝ็น ซพีค ,)
I’ll never forget what you did to me.
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท ว็อท ยู ดิด ทู มี)
Whenever you see me don’t even speak, I’ll never forget what you did to me.
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ซี มี ด้อนท์ อีเฝ็น ซพีค , แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท ว็อท ยู ดิด ทู มี)
[Chorus 4x]
([ โครัซ 4x ])
I’ll never forget what you did to me so I’m gone I’m leaving, leaving baby.
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท ว็อท ยู ดิด ทู มี โซ แอม กอน แอม ลีฝอิงส , ลีฝอิงส เบบิ)
I’ll never forget
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
what you did to me so I’m gone I’m leaving, leaving baby.
(ว็อท ยู ดิด ทู มี โซ แอม กอน แอม ลีฝอิงส , ลีฝอิงส เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น