เนื้อเพลง The Dark of The Matinee คำอ่านไทย Franz Ferdinand

You take your white finger
( ยู เทค ยุร ฮไวท ฟีงเกอะ)
Slide the nail under
(ซไลด เดอะ เนล อันเดอะ)
The top and bottom b*ttons of my blazer
(เดอะ ท็อพ แอ็นด บอตตัม บี *ttons อ็อฝ มาย บเลสเออะ)
Relax the fraying wool
(ริแลคซ เดอะ frayings วูล)
Slacken ties and I’m
(ซแลคเค็น ไท แซน แอม)
Not to look at you in the shoe
(น็อท ทู ลุค แกท ยู อิน เดอะ ฌู)
But the eyes
(บัท ดิ ไอ)
Find the eyes…
(ไฟนด ดิ ไอ)

Find me and follow me
(ไฟนด มี แอ็นด ฟอลโล มี)
Through corridors refectories
(ธรู คอริเดอะ refectories)
And files you must follow
(แอ็นด ไฟล ยู มัซท ฟอลโล)
Leave this academic factory
(ลีฝ ดีซ แอคะเดมอิค แฟคโทะริ)
Will find me in the matinee
(วิล ไฟนด มี อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน)
It’s better in the matinee
(อิทซ เบทเทอะ อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee is mine
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน อีส ไมน)
Yes it’s mine!
(เย็ซ อิทซ ไมน !)

I time every journey
(ไอ ไทม เอฝริ เจอนิ)
To bump into you accidentally
(ทู บัมพ อีนทุ ยู แอคซิเดนแท็ลลิ)
I charm you and tell you
(ไอ ชาม ยู แอ็นด เท็ล ยู)
Of the boys I hate, all the girls I hate
(อ็อฝ เดอะ บอย ซาย เฮท , ออล เดอะ เกิล ซาย เฮท)
All the words I hate, all the clothes I hate
(ออล เดอะ เวิด ซาย เฮท , ออล เดอะ คโลฑ ซาย เฮท)
How I’ll never be anything I hate
(เฮา แอล เนฝเวอะ บี เอนอิธิง ไอ เฮท)
You smile, mention something that you like
(ยู ซไมล , เมนฌัน ซัมติง แดท ยู ไลค)
Oh, how you’d have a happy life
(โอ , เฮา ยูต แฮ็ฝ อะ แฮพพิ ไลฟ)
If you did the things you like…
(อิฟ ยู ดิด เดอะ ธิง ยู ไลค)

Find me and follow me
(ไฟนด มี แอ็นด ฟอลโล มี)
Through corridors refectories
(ธรู คอริเดอะ refectories)
And files you must follow
(แอ็นด ไฟล ยู มัซท ฟอลโล)
Leave this academic factory
(ลีฝ ดีซ แอคะเดมอิค แฟคโทะริ)
Will find me in the matinee
(วิล ไฟนด มี อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน)
It’s better in the matinee
(อิทซ เบทเทอะ อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee is mine
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน อีส ไมน)
Yes it’s mine!
(เย็ซ อิทซ ไมน !)

So I’m on BBC2 now
(โซ แอม ออน BBC2 เนา)
Telling Terry Wogan how I made it and
(เทลลิง เทรี่Wogan เฮา ไอ เมด อิท แอ็นด)
What I made is unclear now
(ว็อท ไอ เมด อีส อั๊นเคลีย เนา)
But his deference is
(บัท ฮิส เดฟเออะเร็นซ อีส)
And his laughter is
(แอ็นด ฮิส ลาฟเทอะ อีส)
My words and smile are so easy now
(มาย เวิด แซน ซไมล อาร์ โซ อีสอิ เนา)
Yes it’s easy now
(เย็ซ อิทซ อีสอิ เนา)
Yes it’s easy now…
(เย็ซ อิทซ อีสอิ เนา)

Find me and follow me
(ไฟนด มี แอ็นด ฟอลโล มี)
Through corridors refectories
(ธรู คอริเดอะ refectories)
And files you must follow
(แอ็นด ไฟล ยู มัซท ฟอลโล)
Leave this acedemic factory
(ลีฝ ดีซ acedemic แฟคโทะริ)
Will find me in the matinee
(วิล ไฟนด มี อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน)
It’s better in the matinee
(อิทซ เบทเทอะ อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน)

Well, find me and follow me
(เว็ล , ไฟนด มี แอ็นด ฟอลโล มี)
Through corridors refectories
(ธรู คอริเดอะ refectories)
And files you must follow
(แอ็นด ไฟล ยู มัซท ฟอลโล)
Leave this academic factory
(ลีฝ ดีซ แอคะเดมอิค แฟคโทะริ)
Will find me in the matinee
(วิล ไฟนด มี อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน)
It’s better in the matinee
(อิทซ เบทเทอะ อิน เดอะ แมทิเน)
The dark of the matinee is mine
(เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ แมทิเน อีส ไมน)
Yes it’s mine!
(เย็ซ อิทซ ไมน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Dark of The Matinee คำอ่านไทย Franz Ferdinand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น