เนื้อเพลง Young คำอ่านไทย Hollywood Undead

We are young!
( วี อาร์ ยัง !)
But we have heart
(บัท วี แฮ็ฝ ฮาท)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)
We are strong
(วี อาร์ ซทร็อง)
We don’t belong
(วี ด้อนท์ บิลอง)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)

I see the children in the rain like the parade before the pain.
(ไอ ซี เดอะ ชีลดเร็น อิน เดอะ เรน ไลค เดอะ พะเรด บิโฟ เดอะ เพน)
I see the love; I see the hate; I see this world that we can make!
(ไอ ซี เดอะ ลัฝ ; ไอ ซี เดอะ เฮท ; ไอ ซี ดีซ เวิลด แดท วี แค็น เมค !)
I see life I see the sky. Give it all to see you fly…
(ไอ ซี ไลฟ ไอ ซี เดอะ ซไค กิฝ อิท ดอร์ ทู ซี ยู ฟไล)
Yes! we wave this flag of hatred, but you’re the ones who made it!!
(เย็ซ ! วี เวฝ ดีซ ฟแล็ก อ็อฝ เฮทเร็ด , บัท ยัวร์ ดิ วัน ฮู เมด อิท ! !)
Watch the beauty of all our lies passing right before my eyes.
(ว็อช เดอะ บยูทิ อ็อฝ ออล เอ๊า ไล พาซซิง ไรท บิโฟ มาย ไอ)
I hear the hate in all your words all the wars to make us hurt
(ไอ เฮีย เดอะ เฮท อิน ออล ยุร เวิด ซอร์ เดอะ วอ ทู เมค อัซ เฮิท)
We get so sick of so sick; we never wanted all this
(วี เก็ท โซ ซิค อ็อฝ โซ ซิค ; วี เนฝเวอะ ว็อนท ออล ดีซ)
Medication for the kids with no reason to live!
(เมดดีเคชั่น ฟอ เดอะ คิด วิฑ โน รี๊ซั่น ทู ไลฝ !)

So we
(โซ วี)
March to the drums of the dammed as we come
(มาช ทู เดอะ ดรัม อ็อฝ เดอะ dammed แอ็ส วี คัม)
Watch it burn in the sun – we are numb!
(ว็อช อิท เบิน อิน เดอะ ซัน วี อาร์ นัม !)

We are young!
(วี อาร์ ยัง !)
But we have heart
(บัท วี แฮ็ฝ ฮาท)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)
We are strong
(วี อาร์ ซทร็อง)
we don’t belong
(วี ด้อนท์ บิลอง)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)

As we walk among these shadows, these streets, these field of battle
(แอ็ส วี วอค อะมัง ฑิส แฌดโอ , ฑิส ซทรีท , ฑิส ฟีลด อ็อฝ แบ๊ทเทิ้ล)
Take it up, we wear the medal, raise your hands with burning candles.
(เทค อิท อัพ , วี แว เดอะ เม๊ดอล , เรส ยุร แฮ็นด วิฑ เบรินนิง แค๊นเดิ้ล)
Hear us whisper in the dark hear in the rain u see the spark
(เฮีย อัซ ฮวีซเพอะ อิน เดอะ ดาค เฮีย อิน เดอะ เรน ยู ซี เดอะ ซพาค)
Feel the beating of our heart fleeting hope as we depart
(ฟีล เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ เอ๊า ฮาท ฟรีทอิง โฮพ แอ็ส วี ดิพาท)
All together, walk alone against all we’ve ever known
(ออล ทุเกฑเออะ , วอค อะโลน อะเกนซท ดอร์ หวีบ เอฝเออะ โนน)
All we’ve ever really wanted was a place to call our home
(ออล หวีบ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ว็อนท วอส ซา พเลซ ทู คอล เอ๊า โฮม)
But you take all we are; the innocence of our hearts.
(บัท ยู เทค ออล วี อาร์ ; ดิ อีนโนะเซ็นซ อ็อฝ เอ๊า ฮาท)
Make us kneel before the alter as you tear us apart!
(เมค อัซ นีล บิโฟ ดิ ออลเทอะ แอ็ส ยู เทีย อัซ อะพาท !)

So we
(โซ วี)
March to the drums of the dammed as we come
(มาช ทู เดอะ ดรัม อ็อฝ เดอะ dammed แอ็ส วี คัม)
Watch it burn in the sun – we are numb!
(ว็อช อิท เบิน อิน เดอะ ซัน วี อาร์ นัม !)

We are young!
(วี อาร์ ยัง !)
But we have heart
(บัท วี แฮ็ฝ ฮาท)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)
We are strong
(วี อาร์ ซทร็อง)
we don’t belong
(วี ด้อนท์ บิลอง)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)

We will fight or we will fall
(วี วิล ไฟท ออ วี วิล ฟอล)
till the angels save us all
(ทิล ดิ เอนเจล เซฝ อัซ ซอร์)

We will fight or we will fall
(วี วิล ไฟท ออ วี วิล ฟอล)
till the angels save us all
(ทิล ดิ เอนเจล เซฝ อัซ ซอร์)

We will fight or we will fall
(วี วิล ไฟท ออ วี วิล ฟอล)
till the angels save us all
(ทิล ดิ เอนเจล เซฝ อัซ ซอร์)

We will fight or we will fall
(วี วิล ไฟท ออ วี วิล ฟอล)
till the angels save us all…
(ทิล ดิ เอนเจล เซฝ อัซ ซอร์)

We are young!
(วี อาร์ ยัง !)
But we have heart
(บัท วี แฮ็ฝ ฮาท)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)
We are strong
(วี อาร์ ซทร็อง)
we don’t belong
(วี ด้อนท์ บิลอง)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)

We are young!
(วี อาร์ ยัง !)
But we have heart
(บัท วี แฮ็ฝ ฮาท)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)
We are strong
(วี อาร์ ซทร็อง)
we don’t belong
(วี ด้อนท์ บิลอง)
Born in this world as it all falls apart
(บอน อิน ดีซ เวิลด แอ็ส ซิท ออล ฟอล อะพาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Young คำอ่านไทย Hollywood Undead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น