เนื้อเพลง An Open Letter to Nyc คำอ่านไทย Beastie Boys

Brooklyn, Bronx, Queens and Staten
( บรูกคิน , บรอนซ , ควีน แซน สเตทอึน)
From the Battery to the top of Manhattan
(ฟร็อม เดอะ แบทเทอะริ ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ แมนแฮตัน)
Asian, Middle-Eastern and Latin
(เอแฉ็น , มิ๊ดเดิ้ล อีซเทิน แอ็นด แลทอิน)
Black, White, New York you make it happen
(บแล็ค , ฮไวท , นยู ยอค ยู เมค อิท แฮพเพ็น)

Brownstones, water towers, trees, skyscrapers
(Brownstones , วอเทอะ เท๊าเว่อร์ , ทรี , สกายสเคปเพอสฺ)
Writers, prize fighters and Wall Street traders
(ไรทเออะ , พไรส ไฟทเออะ แซน วอล ซทรีท ทเรดเออะ)
We come together on the subway cars
(วี คัม ทุเกฑเออะ ออน เดอะ ซับเว คา)
Diversity unified, whoever you are
(ดิเฝอซิติ ยูนิไฟ , ฮูเอฝเออะ ยู อาร์)
We’re doing fine on the One and Nine line
(เวีย ดูอิง ไฟน ออน ดิ วัน แอ็นด ไนน ไลน)
On the L we’re doin’ swell
(ออน เดอะ แอล เวีย โดย ซเว็ล)
On the number Ten bus we fight and fuss
(ออน เดอะ นัมเบอะ เท็น บัซ วี ไฟท แอ็นด ฟัซ)
Cause we’re thorough in the boroughs and that’s a must
(คอส เวีย เธอโระ อิน เดอะ เบอโระ แซน แด๊ท ซา มัซท)
I remember when the Duece was all porno flicks
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น เดอะ ดิวซ์ วอส ซอร์ โพรโน ฟลิค)
Running home after school to play PIX * 1
(รันนิง โฮม อาฟเทอะ ซคูล ทู พเล พิคซ * วัน)
At lunch I’d go to Blimpies down on Montague Street
(แอ็ท ลันช อาย โก ทู Blimpies เดาน ออน Montague ซทรีท)
And hit the Fulton Street Mall for the sneakers on my feet
(แอ็นด ฮิท เดอะ Fulton ซทรีท มอล ฟอ เดอะ สนิกเกิด ออน มาย ฟีท)
Dear New York I hope you’re doing well
(เดีย นยู ยอค ไอ โฮพ ยัวร์ ดูอิง เว็ล)
I know a lot’s happen and you’ve been through hell
(ไอ โน อะ ล็อท แฮพเพ็น แอ็นด ยู๊ฟ บีน ธรู เฮ็ล)
So, we give thanks for providing a home
(โซ , วี กิฝ แธ็งค ฟอ โพฝไวดิง อะ โฮม)
Through your gates at Ellis Island we passed in droves
(ธรู ยุร เกท แอ็ท Ellis ไอแล็นด วี พาซ อิน ดโรฝ)

Brooklyn, Bronx, Queens and Staten
(บรูกคิน , บรอนซ , ควีน แซน สเตทอึน)
From the Battery to the top of Manhattan
(ฟร็อม เดอะ แบทเทอะริ ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ แมนแฮตัน)
Asian, Middle-Eastern and Latin
(เอแฉ็น , มิ๊ดเดิ้ล อีซเทิน แอ็นด แลทอิน)
Black, White, New York you make it happen
(บแล็ค , ฮไวท , นยู ยอค ยู เมค อิท แฮพเพ็น)

The L.I.E. the B.Q.E
(เดอะ แอล ไอ อี เดอะ บี คิว อี)
Hippies at the band shell with the L.S.D.
(ฮีพพิ แอ็ท เดอะ แบ็นด เฌ็ล วิฑ เดอะ แอล เอส ดี)
Get my BVD’s from VIM
(เก็ท มาย BVDs ฟร็อม ฝิม)
You know I’m reppin’ Manhattan the best I can
(ยู โน แอม เพพพิน แมนแฮตัน เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
Stopped off at Bleeker Bob’s got thrown out
(สต๊อปพฺ ออฟฟ แอ็ท Bleeker บ็อบ ก็อท ธโรน เอ้า)
Sneakin’ in at 4:00 am after going out
(สนิกเคน อิน แอ็ท โฟว : 00 แอ็ม อาฟเทอะ โกอิ้ง เอ้า)
You didn’t rob me in the park at Dianna Ross
(ยู ดิ๊นอิน ร็อบ มี อิน เดอะ พาค แกท Dianna หรอช)
But everybody started looting when the light went off
(บัท เอวี่บอดี้ ซทาท ลูดิง ฮเว็น เดอะ ไลท เว็นท ออฟฟ)
From the South South Bronx on out to Queens Bridge
(ฟร็อม เดอะ เซาธ เซาธ บรอนซ ออน เอ้า ทู ควีน บริจ)
From Hollis Queens right down to Bay Ridge
(ฟร็อม Hollis ควีน ไรท เดาน ทู เบ ริจ)
From Castle Hill to the Lower East Side
(ฟร็อม แค๊สเซิ่ล ฮิล ทู เดอะ โลเออะ อีซท ไซด)
From 1010 WINS to Live At Five
(ฟร็อม 1010 วิน ทู ไลฝ แอ็ท ไฟฝ)
Dear New York this is a love letter
(เดีย นยู ยอค ดีซ ซิส ซา ลัฝ เลทเทอะ)
To you and how you brought us together
(ทู ยู แอ็นด เฮา ยู บรอท อัซ ทุเกฑเออะ)
We can’t say enough about all you do
(วี แค็นท เซ อินัฟ อะเบาท ดอร์ ยู ดู)
Cause in the city were ourselves and electric too
(คอส อิน เดอะ ซีทอิ เวอ เอารเซลฝส แซน อิเลคทริค ทู)

Brooklyn, Bronx, Queens and Staten
(บรูกคิน , บรอนซ , ควีน แซน สเตทอึน)
From the Battery to the top of Manhattan
(ฟร็อม เดอะ แบทเทอะริ ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ แมนแฮตัน)
Asian, Middle-Eastern and Latin
(เอแฉ็น , มิ๊ดเดิ้ล อีซเทิน แอ็นด แลทอิน)
Black, White, New York you make it happen
(บแล็ค , ฮไวท , นยู ยอค ยู เมค อิท แฮพเพ็น)

Shout out the South Bronx where my mom hails from
(เฌาท เอ้า เดอะ เซาธ บรอนซ ฮแว มาย มัม เฮล ฟร็อม)
Right next to High Bridge across from Harlem
(ไรท เน็คซท ทู ไฮ บริจ อัครอซ ฟร็อม ฮาร์เล็ม)
To the Grand Concourse where my mom and dad met
(ทู เดอะ แกรนด์ คอนโคซ ฮแว มาย มัม แอ็นด แด็ด เม็ท)
Before they moved on down to the Upper West
(บิโฟ เด มูฝ ออน เดาน ทู ดิ อัพเพอะ เว็ซท)
I see you’re still strong after all that’s gone on
(ไอ ซี ยัวร์ ซทิล ซทร็อง อาฟเทอะ ออล แด๊ท กอน ออน)
Life long we dedicate this song
(ไลฟ ล็อง วี เดดอิเคท ดีซ ซ็อง)
Just a little something to show some respect
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ทู โฌ ซัม ริซเพคท)
To the city that blends and mends and tests
(ทู เดอะ ซีทอิ แดท บเล็นด แซน เม็นด แซน เท็ซท)
Since 911 we’re still livin’
(ซินซ 911 เวีย ซทิล ลีฝอิน)
And lovin’ life we’ve been given
(แอ็นด ลัฝวิน ไลฟ หวีบ บีน กีฝเอ็น)
Ain’t nothing gonna take that away from us
(เอน นัธอิง กอนนะ เทค แดท อะเว ฟร็อม อัซ)
Were lookin’ pretty and gritty ’cause in the city we trust
(เวอ ลุคกิน พรีททิ แอ็นด กรีททิ คอส อิน เดอะ ซีทอิ วี ทรัซท)
Dear New York I know a lot has changed
(เดีย นยู ยอค ไอ โน อะ ล็อท แฮ็ส เชนจ)
2 towers down but you’re still in the game
(ทู เท๊าเว่อร์ เดาน บัท ยัวร์ ซทิล อิน เดอะ เกม)
Home to many rejecting know one
(โฮม ทู เมนอิ rejectings โน วัน)
Accepting peoples of all places, wherever they’re from
(เอ๊กเชปติ้ง พี๊เพิ่ล อ็อฝ ออล พเลซ , ฮแวเรฝเออะ เดรว ฟร็อม)

Brooklyn, Bronx, Queens and Staten
(บรูกคิน , บรอนซ , ควีน แซน สเตทอึน)
From the Battery to the top of Manhattan
(ฟร็อม เดอะ แบทเทอะริ ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ แมนแฮตัน)
Asian, Middle-Eastern and Latin
(เอแฉ็น , มิ๊ดเดิ้ล อีซเทิน แอ็นด แลทอิน)
Black, White, New York you make it happen
(บแล็ค , ฮไวท , นยู ยอค ยู เมค อิท แฮพเพ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง An Open Letter to Nyc คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น