เนื้อเพลง Casanova คำอ่านไทย Paulina Rubio

Dark sexy skin, my passion begins
( ดาค เซคซิ ซคิน , มาย แพฌอัน บีกีน)
You’re the center of my obsession
(ยัวร์ เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ มาย อ็อบเซฌอัน)
Watching you dance in your leather pants
(วัทชิง ยู ดานซ อิน ยุร เลฑเออะ แพ็นท)
My eyes see a true perfection
(มาย ไอ ซี อะ ทรู เพอะเฟคฌัน)

And I’m hypnotized by the rhythm of your hips
(แอ็นด แอม ฮีพโนะไทส ไบ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ ยุร ฮิพ)
It’s hard to hide and I can’t resist
(อิทซ ฮาด ทู ไฮด แอ็นด ดาย แค็นท ริสีซท)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล)
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You can be my casanova
(ยู แค็น บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล)
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You can be my casanova
(ยู แค็น บี มาย คาซาโนฝา)

I cross the room
(ไอ คร็อซ เดอะ รุม)
He smell my perfume
(ฮี ซเม็ล มาย เพอฟยูม)
Mi amor, a serious danger
(มี อาร์มอร์ , อะ ซีเรียซ เดนเจอะ)
Temperatures rising
(เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง)
And I’m fantasizing
(แอ็นด แอม fantasizings)
Making love to a beautiful stranger
(เมคอิง ลัฝ ทู อะ บยูทิฟุล ซทเรนเจอะ)

My passions alive
(มาย แพฌอัน อะไลฝ)
I’m feeling so high
(แอม ฟีลอิง โซ ไฮ)
It’s not the champagne
(อิทซ น็อท เดอะ แฌ็มเพน)
That’s driving me insane
(แด๊ท ดรายวิง มี อินเซน)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล)
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You can be my casanova
(ยู แค็น บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล)
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You can be my casanova
(ยู แค็น บี มาย คาซาโนฝา)

Ooh, ooh, oh
(อู้ , อู้ , โอ)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)
Ooh, ooh, oh
(อู้ , อู้ , โอ)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล)
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ)
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style [Drives me wild]
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล [ ดไรฝ มี ไวลด ])
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss [Ohhhhhhh]
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ [ โอ้~ ])
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style [Ohhhhhhhh]
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล [ โอ้~ ])
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)

It’s about your kiss [Ohhhhhhh]
(อิทซ อะเบาท ยุร คิซ [ โอ้~ ])
It’s about your lips
(อิทซ อะเบาท ยุร ลิพ)
It’s about the way you move your body
(อิทซ อะเบาท เดอะ เว ยู มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s about your style [Ohhhhhhhh]
(อิทซ อะเบาท ยุร ซไทล [ โอ้~ ])
That drives me wild
(แดท ดไรฝ มี ไวลด)
It’s the sexy things you’re doing
(อิทซ เดอะ เซคซิ ธิง ยัวร์ ดูอิง)

Come and dance with me tonight
(คัม แอ็นด ดานซ วิฑ มี ทุไนท)
Feel the rhythm deep inside
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม ดีพ อีนไซด)
Touch me now
(ทั๊ช มี เนา)
You could be my casanova
(ยู เคิด บี มาย คาซาโนฝา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Casanova คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น