เนื้อเพลง Dragula คำอ่านไทย Rob Zombie

Dead I am the one, Exterminating son
( เด็ด ดาย แอ็ม ดิ วัน , Exterminatings ซัน)
Slipping through the trees, strangling the breeze
(สลิพปิง ธรู เดอะ ทรี , stranglings เดอะ บรีส)
Dead I am the sky, watching angels cry
(เด็ด ดาย แอ็ม เดอะ ซไค , วัทชิง เอนเจล คไร)
While they slowly turn, conquering the worm
(ฮไวล เด ซโลลิ เทิน , คองเคอะริง เดอะ เวิม)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
Burn through the witches
(เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dead I am the pool, spreading from the fool
(เด็ด ดาย แอ็ม เดอะ พูล , สเพรดติง ฟร็อม เดอะ ฟูล)
Weak and want you need, nowhere as you bleed
(วีค แอ็นด ว็อนท ยู นีด , โนแวร์ แอ็ส ยู บลีด)
Dead I am the rat, feast upon the cat
(เด็ด ดาย แอ็ม เดอะ แร็ท , ฟีซท อุพอน เดอะ แค็ท)
Tender is the fur, dying as you purr
(เทนเดอะ อีส เดอะ เฟอ , ไดอิง แอ็ส ยู เพอ)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Do it baby, Do it baby
(ดู อิท เบบิ , ดู อิท เบบิ)
Do it baby, Do it baby
(ดู อิท เบบิ , ดู อิท เบบิ)
Burn like an animal
(เบิน ไลค แอน แอนอิแม็ล)

Dead I am the life, dig into the skin
(เด็ด ดาย แอ็ม เดอะ ไลฟ , ดิก อีนทุ เดอะ ซคิน)
Knuckle crack the bone, 21 to win
(นักเคิล คแร็ค เดอะ บอน , 21 ทู วิน)
Dead I am the dog, hound of hell you cry
(เด็ด ดาย แอ็ม เดอะ ด็อก , เฮานด อ็อฝ เฮ็ล ยู คไร)
Devil on your back, I can never die
(เด๊ฝิ้ล ออน ยุร แบ็ค , ไอ แค็น เนฝเวอะ ได)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Do it baby, Do it baby
(ดู อิท เบบิ , ดู อิท เบบิ)
Do it baby, Do it baby
(ดู อิท เบบิ , ดู อิท เบบิ)
Burn like an animal
(เบิน ไลค แอน แอนอิแม็ล)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

Dig through the ditches,
(ดิก ธรู เดอะ ditches ,)
And burn through the witches
(แอ็นด เบิน ธรู เดอะ วิชเชด)
I slam in the back of my
(ไอ ซแล็ม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย)
Dragula
(Dragula)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dragula คำอ่านไทย Rob Zombie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น