เนื้อเพลง Lonely Girl คำอ่านไทย Pink

I can remember the very first time I cried
( ไอ แค็น ริเมมเบอะ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม ไอ คไร)
How I wiped my eyes and buried the pain inside
(เฮา ไอ ไวพ มาย ไอ แซน เบริ เดอะ เพน อีนไซด)
All of my memories – good and bad – that’s past
(ออล อ็อฝ มาย เมรโมรี เกิด แอ็นด แบ็ด แด๊ท พาซท)
Didn’t even take the time to realize
(ดิ๊นอิน อีเฝ็น เทค เดอะ ไทม ทู รีแอะไลส)

Starin’ at the cracks in the walls
(สตาร์ริน แอ็ท เดอะ คแร็ค ซิน เดอะ วอล)
Cuz I’m waiting for it all to come to an end
(คัซ แอม เวททิง ฟอ อิท ดอร์ ทู คัม ทู แอน เอ็นด)
Still I curl up right under the bed
(ซทิล ไอ เคิล อัพ ไรท อันเดอะ เดอะ เบ็ด)
Cuz its takin’ over my head all over again
(คัซ อิทซ ทอคกิ่น โอเฝอะ มาย เฮ็ด ออล โอเฝอะ อะเกน)

Do you even know who you are?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ฮู ยู อาร์)
I guess I’m tryin’ to find
(ไอ เก็ซ แอม ทายอิน ทู ไฟนด)
A borrowed dream or a superstar?
(อะ บอโร ดรีม ออ รา ซูเปอร์สตาร์)
I want to be a star
(ไอ ว็อนท ทู บี อะ ซทา)
Is life good to you or is it bad?
(อีส ไลฟ เกิด ทู ยู ออ อีส ซิท แบ็ด)
I can’t tell anymore
(ไอ แค็นท เท็ล แอนนี่มอ)
Do you even know what you have?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ว็อท ยู แฮ็ฝ)

Lyin’ awake watchin’ the sunlight
(ลายอิน อะเวค วันชิน เดอะ ซันไลท์)
How the birds will sing as I count the rings
(เฮา เดอะ เบิด วิล ซิง แอ็ส ซาย เคานท เดอะ ริง)
around my eyes
(อะเรานด มาย ไอ)
Constantly pushing the world I know aside
(คอนสแท็นทลิ พุฌอิง เดอะ เวิลด ดาย โน อะไซด)
I don’t even feel the pain, I don’t even want to
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ฟีล เดอะ เพน , ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ว็อนท ทู)
try
(ทไร)

I’m lookin’ for a way to become
(แอม ลุคกิน ฟอ รา เว ทู บิคัม)
The person that I dreamt of when I was sixteen
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ ดเร็มท อ็อฝ ฮเว็น นาย วอส ซิคซทีน)
Oh, nothin’ is ever enough
(โอ , นอทติน อีส เอฝเออะ อินัฟ)
Ooh, baby, it ain’t enough for what it may seem
(อู้ , เบบิ , อิท เอน อินัฟ ฟอ ว็อท ดิธ เม ซีม)

Do you even know who you are?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ฮู ยู อาร์)
I’m still tryin’ to find
(แอม ซทิล ทายอิน ทู ไฟนด)
A borrowed dream or a superstar?
(อะ บอโร ดรีม ออ รา ซูเปอร์สตาร์)
Everybody wants to be
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู บี)
Is life good to you or is it bad?
(อีส ไลฟ เกิด ทู ยู ออ อีส ซิท แบ็ด)
I can’t tell anymore
(ไอ แค็นท เท็ล แอนนี่มอ)
Do you even know what you have?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ว็อท ยู แฮ็ฝ)
No
(โน)

Sorry girl, tell a tale for me
(ซอริ เกิล , เท็ล อะ เทล ฟอ มี)
Cuz I’m wondering how you really feel
(คัซ แอม วันเดอะริง เฮา ยู ริแอ็ลลิ ฟีล)
I’m a lonely girl, I’ll tell a tale for you
(แอม มา โลนลิ เกิล , แอล เท็ล อะ เทล ฟอ ยู)
Cuz I’m just tryin’ to make all my dreams come
(คัซ แอม จัซท ทายอิน ทู เมค ออล มาย ดรีม คัม)
TRUE
(ทรู)

Do you even know who you are?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ฮู ยู อาร์)
Oh, yeah, yeah
(โอ , เย่ , เย่)
A borrowed dream or a superstar?
(อะ บอโร ดรีม ออ รา ซูเปอร์สตาร์)
Oh, I wanted to be a star
(โอ , ไอ ว็อนท ทู บี อะ ซทา)
Is life good to you or is it bad?
(อีส ไลฟ เกิด ทู ยู ออ อีส ซิท แบ็ด)
I can’t tell, I can’t tell anymore
(ไอ แค็นท เท็ล , ไอ แค็นท เท็ล แอนนี่มอ)
Do you even know what you have?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ว็อท ยู แฮ็ฝ)
I guess not, oh I guess not
(ไอ เก็ซ น็อท , โอ ไอ เก็ซ น็อท)

Do you even know who you are?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ฮู ยู อาร์)
Oh, I’m tryin’ to find
(โอ , แอม ทายอิน ทู ไฟนด)
A rising dream or a superstar?
(อะ ไรสอิง ดรีม ออ รา ซูเปอร์สตาร์)
Oh, I have a all these dreams
(โอ , ไอ แฮ็ฝ อะ ออล ฑิส ดรีม)
Is life good to you or is it bad?
(อีส ไลฟ เกิด ทู ยู ออ อีส ซิท แบ็ด)
I can’t tell anymore
(ไอ แค็นท เท็ล แอนนี่มอ)
Do you even know what you have?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ว็อท ยู แฮ็ฝ)
No, no
(โน , โน)
Do you even know what you are?
(ดู ยู อีเฝ็น โน ว็อท ยู อาร์)
A rising dream or a fallen star?
(อะ ไรสอิง ดรีม ออ รา ฟอลเล็น ซทา)
Is life good to you or is it bad?
(อีส ไลฟ เกิด ทู ยู ออ อีส ซิท แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely Girl คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น