เนื้อเพลง Stand by Your Side คำอ่านไทย Shayne Ward

This. One. Is for you.
( ดีซ วัน อีส ฟอ ยู)
This. One. Is for you.
(ดีซ วัน อีส ฟอ ยู)

Girl when I close my eyes
(เกิล ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
I realise
(ไอ รีโอราย)
I don’t know what I’d do without your loving
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท อาย ดู วิเฑาท ยุร ลัฝอิง)
And I can’t hold it any longer
(แอ็นด ดาย แค็นท โฮลด ดิท เอนอิ ลองเงอ)

Now I see you and me
(เนา ไอ ซี ยู แอ็นด มี)
All the way
(ออล เดอะ เว)
And to prove it i will make a promise
(แอ็นด ทู พรูฝ อิท ไอ วิล เมค เก พรอมอิซ)
That i will never leave you lonely
(แดท ไอ วิล เนฝเวอะ ลีฝ ยู โลนลิ)

And if you fall
(แอ็นด อิฟ ยู ฟอล)
i will stand by your side
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
When you got no where to run
(ฮเว็น ยู ก็อท โน ฮแว ทู รัน)
baby i’m a place to hide
(เบบิ แอม มา พเลซ ทู ไฮด)
one for my lover,
(วัน ฟอ มาย ลัฝเออะ ,)
one for my sister,
(วัน ฟอ มาย ซีซเทอะ ,)
one for my brother
(วัน ฟอ มาย บรัฑเออะ)
soon you’ll discover its true
(ซูน โยว ดิซคัฝเออะ อิทซ ทรู)
this ones for you
(ดีซ วัน ฟอ ยู)

there comes a time in your life
(แดร์ คัม ซา ไทม อิน ยุร ไลฟ)
when you must
(ฮเว็น ยู มัซท)
take a long hard look into the mirror
(เทค เก ล็อง ฮาด ลุค อีนทุ เดอะ มีเรอะ)
you see its so much clearer
(ยู ซี อิทซ โซ มัช เคียเลอ)

And if you fall
(แอ็นด อิฟ ยู ฟอล)
i will stand by your side
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
When you got no where to run
(ฮเว็น ยู ก็อท โน ฮแว ทู รัน)
baby i’m a place to hide
(เบบิ แอม มา พเลซ ทู ไฮด)
one for my lover,
(วัน ฟอ มาย ลัฝเออะ ,)
one for my sister,
(วัน ฟอ มาย ซีซเทอะ ,)
one for my brother
(วัน ฟอ มาย บรัฑเออะ)
soon you’ll discover its true
(ซูน โยว ดิซคัฝเออะ อิทซ ทรู)
this ones for you
(ดีซ วัน ฟอ ยู)

I ain’t gonna give you up
(ไอ เอน กอนนะ กิฝ ยู อัพ)
Gonna give you all my love
(กอนนะ กิฝ ยู ออล มาย ลัฝ)
Even if it all falls down
(อีเฝ็น อิฟ อิท ดอร์ ฟอล เดาน)
Baby I’m still around
(เบบิ แอม ซทิล อะเรานด)
Baby i’m still around
(เบบิ แอม ซทิล อะเรานด)

And if you fall
(แอ็นด อิฟ ยู ฟอล)
i will stand by your side
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
When you got no where to run
(ฮเว็น ยู ก็อท โน ฮแว ทู รัน)
baby i’m a place to hide
(เบบิ แอม มา พเลซ ทู ไฮด)
one for my lover,
(วัน ฟอ มาย ลัฝเออะ ,)
one for my sister,
(วัน ฟอ มาย ซีซเทอะ ,)
one for my brother
(วัน ฟอ มาย บรัฑเออะ)
soon you’ll discover its true
(ซูน โยว ดิซคัฝเออะ อิทซ ทรู)
this ones for you
(ดีซ วัน ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand by Your Side คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น