เนื้อเพลง Through The Rain (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

When you get caught
( ฮเว็น ยู เก็ท คอท)
In the pouring rain
(อิน เดอะ ช เรน)
With nowhere to run
(วิฑ โนแวร์ ทู รัน)
Without anyone and you
(วิเฑาท เอนอิวัน แอ็นด ยู)
Get a little bit frightened
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฟท์อึน)
Cause you’ve lost your way home
(คอส ยู๊ฟ ล็อซท ยุร เว โฮม)
But through all the thunder and lightening
(บัท ธรู ออล เดอะ ธันเดอะ แอ็นด ไลเทินนิ่ง)
Just keep praying and keep
(จัซท คีพ เพลยอิง แอ็นด คีพ)
Saying to yourself
(เซอิง ทู ยุรเซลฟ)

Yes I can, yes I can
(เย็ซ ซาย แค็น , เย็ซ ซาย แค็น)
I’ll make it through the rain
(แอล เมค อิท ธรู เดอะ เรน)
I’ll stand up once again
(แอล ซแท็นด อัพ วันซ อะเกน)
On my own and I know
(ออน มาย โอน แอ็นด ดาย โน)
That I’m strong and in time
(แดท แอม ซทร็อง แอ็นด อิน ไทม)
I can mend
(ไอ แค็น เม็นด)
When I’m afraid
(ฮเว็น แอม อัฟเรด)
I hold tighter to my faith
(ไอ โฮลด ไทท์เดอ ทู มาย เฟธ)
Live another day longer
(ไลฝ แอะนัธเออะ เด ลองเงอ)
And I make it through the rain
(แอ็นด ดาย เมค อิท ธรู เดอะ เรน)

And if you keep on falling down
(แอ็นด อิฟ ยู คีพ ออน ฟ๊อลิง เดาน)
Don’t you dare give in
(ด้อนท์ ยู แด กิฝ อิน)
You will arise safe and sound
(ยู วิล อะไรส เซฟ แอ็นด เซานด)
If you keep pressing on, steadfastly
(อิฟ ยู คีพ พเรซซิง ออน , ซเทดฟัซทลิ)
You’ll have everything you need
(โยว แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Believe you will prevail
(บิลีฝ ยู วิล พริเฝล)
If you just say
(อิฟ ยู จัซท เซ)

Yes I can, yes I can
(เย็ซ ซาย แค็น , เย็ซ ซาย แค็น)
I’ll make it through the rain
(แอล เมค อิท ธรู เดอะ เรน)
I’ll stand up once again
(แอล ซแท็นด อัพ วันซ อะเกน)
On my own and I know
(ออน มาย โอน แอ็นด ดาย โน)
That i’m strong and in time
(แดท แอม ซทร็อง แอ็นด อิน ไทม)
I can mend
(ไอ แค็น เม็นด)
When I’m afraid
(ฮเว็น แอม อัฟเรด)
I hold tighter to my faith
(ไอ โฮลด ไทท์เดอ ทู มาย เฟธ)
Live another day longer
(ไลฝ แอะนัธเออะ เด ลองเงอ)
And I make it through the rain
(แอ็นด ดาย เมค อิท ธรู เดอะ เรน)

There are times in your life
(แดร์ อาร์ ไทม ซิน ยุร ไลฟ)
When you feel like you can’t
(ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยู แค็นท)
Keep going
(คีพ โกอิ้ง)
But keep holding on, keep holding on
(บัท คีพ โฮลดิง ออน , คีพ โฮลดิง ออน)
There are times in your life when you
(แดร์ อาร์ ไทม ซิน ยุร ไลฟ ฮเว็น ยู)
Feel like the world all around you
(ฟีล ไลค เดอะ เวิลด ออล อะเรานด ยู)
Has shattered, but know that you can’t be broken
(แฮ็ส แฌทเทอะ , บัท โน แดท ยู แค็นท บี บโรเค็น)
Don’t be afraid, stand tall and say
(ด้อนท์ บี อัฟเรด , ซแท็นด ทอล แอ็นด เซ)

Yes I can, yes I can
(เย็ซ ซาย แค็น , เย็ซ ซาย แค็น)
I’ll make it through the rain
(แอล เมค อิท ธรู เดอะ เรน)
I’ll stand up once again
(แอล ซแท็นด อัพ วันซ อะเกน)
On my own and I know
(ออน มาย โอน แอ็นด ดาย โน)
That I’m strong and in time
(แดท แอม ซทร็อง แอ็นด อิน ไทม)
I can mend
(ไอ แค็น เม็นด)
When I’m afraid
(ฮเว็น แอม อัฟเรด)
I hold tighter to my faith
(ไอ โฮลด ไทท์เดอ ทู มาย เฟธ)
Live another day longer
(ไลฝ แอะนัธเออะ เด ลองเงอ)
And I make it through the rain
(แอ็นด ดาย เมค อิท ธรู เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Through The Rain (Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น