เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย Rod Stewart

When it’s love you give
( ฮเว็น อิทซ ลัฝ ยู กิฝ)
I’ll be your man of good faith
(แอล บี ยุร แม็น อ็อฝ เกิด เฟธ)
When it’s love you live
(ฮเว็น อิทซ ลัฝ ยู ไลฝ)
I’ll make a stand I won’t break
(แอล เมค เก ซแท็นด ดาย ว็อนท บเรค)
I’ll be the rock you can lean on
(แอล บี เดอะ ร็อค ยู แค็น ลีน ออน)
Be there when you’re old
(บี แดร์ ฮเว็น ยัวร์ โอลด)
To have and to hold
(ทู แฮ็ฝ แอ็นด ทู โฮลด)

When there’s love inside
(ฮเว็น แดร์ ลัฝ อีนไซด)
I swear I’ll alway’s be strong
(ไอ ซแว แอล ออลเว บี ซทร็อง)
And there’s a reason why
(แอ็นด แดร์ ซา รี๊ซั่น ฮไว)
I’ll prove to you we belong
(แอล พรูฝ ทู ยู วี บิลอง)
I’ll be the wall that protects you
(แอล บี เดอะ วอล แดท พโระเทคท ยู)
from the wind and the rain
(ฟร็อม เดอะ วินด แอ็นด เดอะ เรน)
from the hurt and the pain
(ฟร็อม เดอะ เฮิท แอ็นด เดอะ เพน)

Let’s make it all for one and all for love
(เล็ท เมค อิท ดอร์ ฟอ วัน แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)
Let the one you hold be the one you want
(เล็ท ดิ วัน ยู โฮลด บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
the one you need
(ดิ วัน ยู นีด)
Cause when it’s all for one it’s one for all
(คอส ฮเว็น อิทซ ซอร์ ฟอ วัน อิทซ วัน ฟอ ออล)
When there’s someone that you know
(ฮเว็น แดร์ ซัมวัน แดท ยู โน)
then just let your feelings show
(เด็น จัซท เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ)
and make it all for one and all for love
(แอ็นด เมค อิท ดอร์ ฟอ วัน แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)

When it’s love you make
(ฮเว็น อิทซ ลัฝ ยู เมค)
I’ll be the fire in your night
(แอล บี เดอะ ไฟร อิน ยุร ไนท)
Then it’s love you take
(เด็น อิทซ ลัฝ ยู เทค)
I will defend I will fight
(ไอ วิล ดิเฟนด ดาย วิล ไฟท)
I’ll be there when you need me
(แอล บี แดร์ ฮเว็น ยู นีด มี)
When honor’s at stake
(ฮเว็น ออนเออะ แอ็ท ซเทค)
This vow I will make
(ดีซ เฝา ไอ วิล เมค)
That it’s all for one and all for love
(แดท อิทซ ซอร์ ฟอ วัน แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)
Let the one you hold be the one you want
(เล็ท ดิ วัน ยู โฮลด บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
the one you need
(ดิ วัน ยู นีด)
Cause when it’s all for one it’s one for all
(คอส ฮเว็น อิทซ ซอร์ ฟอ วัน อิทซ วัน ฟอ ออล)
When there’s someone that you know
(ฮเว็น แดร์ ซัมวัน แดท ยู โน)
then just let your feelings show
(เด็น จัซท เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ)
and make it all for one and all for love
(แอ็นด เมค อิท ดอร์ ฟอ วัน แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)

Don’t lay our love to rest
(ด้อนท์ เล เอ๊า ลัฝ ทู เร็ซท)
cause we could stand up to the test
(คอส วี เคิด ซแท็นด อัพ ทู เดอะ เท็ซท)
We got everything and more than we had planned
(วี ก็อท เอ๊วี่ติง แอ็นด โม แฑ็น วี แฮ็ด แพลน)
More than the rivers that run inland
(โม แฑ็น เดอะ รีฝเออะ แดท รัน อีนแล็นด)
We got it all in our hands
(วี ก็อท ดิธ ดอร์ อิน เอ๊า แฮ็นด)

Now it’s all for one and all for love
(เนา อิทซ ซอร์ ฟอ วัน แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)
Let the one you hold be the one you want
(เล็ท ดิ วัน ยู โฮลด บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
the one you need
(ดิ วัน ยู นีด)
Cause when it’s all for one it’s one for all
(คอส ฮเว็น อิทซ ซอร์ ฟอ วัน อิทซ วัน ฟอ ออล)
When there’s someone that you know
(ฮเว็น แดร์ ซัมวัน แดท ยู โน)
then just let your feelings show
(เด็น จัซท เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ)
When there’s someone that you want
(ฮเว็น แดร์ ซัมวัน แดท ยู ว็อนท)
When there’s someone that you need
(ฮเว็น แดร์ ซัมวัน แดท ยู นีด)
Let’s make it all all for one
(เล็ท เมค อิท ดอร์ ออล ฟอ วัน)
and all for love
(แอ็นด ออล ฟอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น