เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky คำอ่านไทย Elvis Presley

Blue moon, blue moon, blue moon,
( บลู มูน , บลู มูน , บลู มูน ,)
keep shining bright.
(คีพ ชายนิง ไบร๊ท)
Blue moon, keep on shining bright,
(บลู มูน , คีพ ออน ชายนิง ไบร๊ท ,)
You’re gonna bring me back my baby tonight,
(ยัวร์ กอนนะ บริง มี แบ็ค มาย เบบิ ทุไนท ,)
Blue moon, keep shining bright.
(บลู มูน , คีพ ชายนิง ไบร๊ท)

I said blue moon of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คีพ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)
I said blue moon of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining,
(คีพ ออน ชายนิง ,)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)

Well, it was on one moonlight night,
(เว็ล , อิท วอส ออน วัน มูนไลท์ ไนท ,)
Stars shining bright,
(ซทา ชายนิง ไบร๊ท ,)
Wish blown high
(วิฌ บโลน ไฮ)
Love said good-bye.
(ลัฝ เซ็ด เกิด ไบ)

Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep on shining.
(คีพ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)

Well, I said blue moon of Kentucky
(เว็ล , ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Just keep on shining.
(จัซท คีพ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)
I said blue moon of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
keep on shining.
(คีพ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)

Well, it was on one moonlight night,
(เว็ล , อิท วอส ออน วัน มูนไลท์ ไนท ,)
Stars shining bright,
(ซทา ชายนิง ไบร๊ท ,)
Wish blown high
(วิฌ บโลน ไฮ)
Love said good-bye.
(ลัฝ เซ็ด เกิด ไบ)

Blue moon of Kentucky
(บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep on shining.
(คีพ ออน ชายนิง)
Shine on the one that’s gone and left me blue.
(ไฌน ออน ดิ วัน แด๊ท กอน แอ็นด เล็ฟท มี บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น