เนื้อเพลง System คำอ่านไทย Linkin Park

You fell away
( ยู เฟ็ล อะเว)
What more can I say
(ว็อท โม แค็น นาย เซ)
The feeling’s evolved
(เดอะ ฟีลอิง อิฝอลฝ)
I won’t let it out
(ไอ ว็อนท เล็ท ดิธ เอ้า)
I can’t replace
(ไอ แค็นท ริพเลซ)
Your screaming face
(ยุร ซครีมอิง เฟซ)
Feeling the sickness inside
(ฟีลอิง เดอะ ซีคเน็ซ อีนไซด)

Why won’t you die
(ฮไว ว็อนท ยู ได)
Your blood in mine
(ยุร บลัด อิน ไมน)
We’ll be fine
(เว็ล บี ไฟน)
Then your body will be mine
(เด็น ยุร บอดอิ วิล บี ไมน)

So many words
(โซ เมนอิ เวิด)
Can’t describe my face
(แค็นท ดิซไครบ มาย เฟซ)
This feeling’s evolved
(ดีซ ฟีลอิง อิฝอลฝ)
So soon to break out
(โซ ซูน ทู บเรค เอ้า)
I can’t relate
(ไอ แค็นท ริเลท)
To a happy state
(ทู อะ แฮพพิ ซเทท)
Feeling the blood run inside
(ฟีลอิง เดอะ บลัด รัน อีนไซด)

Why won’t you die
(ฮไว ว็อนท ยู ได)
Your blood in mine
(ยุร บลัด อิน ไมน)
We’ll be fine
(เว็ล บี ไฟน)
Then your body will be mine
(เด็น ยุร บอดอิ วิล บี ไมน)

Why is everything so f*cking hard for me
(ฮไว อีส เอ๊วี่ติง โซ เอฟ *คิง ฮาด ฟอ มี)
Keep me down to what you think I should be
(คีพ มี เดาน ทู ว็อท ยู ธิงค ไอ เชิด บี)
Must you tempt me and provoke the ministry
(มัซท ยู เท็ม มี แอ็นด พโระโฝค เดอะ มีนอิซทริ)
Keep on trying, I’m not done so easily [I will not die]
(คีพ ออน ทไรอิง , แอม น็อท ดัน โซ อีสอิลิ [ ไอ วิล น็อท ได ])

Why is everything so f*cking hard for me [I will not die]
(ฮไว อีส เอ๊วี่ติง โซ เอฟ *คิง ฮาด ฟอ มี [ ไอ วิล น็อท ได ])
Why is everything so f*cking hard for me [I will not die]
(ฮไว อีส เอ๊วี่ติง โซ เอฟ *คิง ฮาด ฟอ มี [ ไอ วิล น็อท ได ])

Why won’t you die
(ฮไว ว็อนท ยู ได)
Your blood in mine
(ยุร บลัด อิน ไมน)
We’ll be fine
(เว็ล บี ไฟน)
Then your body will be mine
(เด็น ยุร บอดอิ วิล บี ไมน)

Why won’t you die
(ฮไว ว็อนท ยู ได)
Your blood in mine
(ยุร บลัด อิน ไมน)
We’ll be fine
(เว็ล บี ไฟน)
Then your body will be mine
(เด็น ยุร บอดอิ วิล บี ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง System คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น