เนื้อเพลง Save Me คำอ่านไทย Hanson

Loving You
( ลัฝอิง ยู)
Like I Never Have Before
(ไลค ไก เนฝเวอะ แฮ็ฝ บิโฟ)
I’m Needing You
(แอม นี๊ดดิงยู)
To Open Up That Door
(ทู โอเพ็น อัพ แดท โด)
If Begging You
(อิฟ เบกกิง ยู)
Might Somehow Turn The Tides
(ไมท ซัมฮาว เทิน เดอะ ไทด)
Then Tell Me To
(เด็น เท็ล มี ทู)
I’ve Gotta Get His Off My Mind
(แอฝ กอททะ เก็ท ฮิส ออฟฟ มาย ไมนด)

I Never Thought I’d Be Speaking These Words
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย บี ซพีคอิง ฑิส เวิด)
I Never Thought I’d Need To Say
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย นีด ทู เซ)
Another Day Alone Is More Than I Can Take
(แอะนัธเออะ เด อะโลน อีส โม แฑ็น นาย แค็น เทค)

Chorus
(โครัซ)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
cause Saving Is What I Need
(คอส เซฝอิง อีส ว็อท ไอ นีด)
I Just Want To Be
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
By Your Side
(ไบ ยุร ไซด)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
I Don’t Wanna Be
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
Just Drifting Through The Sea
(จัซท ดริฟทิง ธรู เดอะ ซี)
Of Life
(อ็อฝ ไลฟ)

Want To
(ว็อนท ทู)
Listen Please
(ลิ๊สซึ่น พลีส)
Baby Don’t Walk Out That Door
(เบบิ ด้อนท์ วอค เอ้า แดท โด)
I’m On My Knees
(แอม ออน มาย นี)
You’re All I’m Living For
(ยัวร์ ออล แอม ลีฝอิง ฟอ)

I Never Thought I’d Be Speaking These Words
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย บี ซพีคอิง ฑิส เวิด)
Heaven Thought I’d Find A Way
(เฮฝเอ็น ธอท อาย ไฟนด อะ เว)
Another Day Alone Is More Than I Can Take
(แอะนัธเออะ เด อะโลน อีส โม แฑ็น นาย แค็น เทค)

Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
cause Saving Is What I Need
(คอส เซฝอิง อีส ว็อท ไอ นีด)
I Just Want To Be
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
By Your Side
(ไบ ยุร ไซด)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
I Don’t Wanna Be
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
Just Drifting Through The Sea
(จัซท ดริฟทิง ธรู เดอะ ซี)
Of Life
(อ็อฝ ไลฟ)

Suddenly The Sky Is Falling
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ ซไค อีส ฟ๊อลิง)
Could It Be It’s Too Late For Me
(เคิด ดิท บี อิทซ ทู เลท ฟอ มี)
If I Never Said I’m Sorry
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ เซ็ด แอม ซอริ)
Well I’m Wrong Yes I’m Wrong
(เว็ล แอม ร็อง เย็ซ แอม ร็อง)
Then I Hear My Spirit Calling
(เด็น นาย เฮีย มาย ซพีริท คอลลิง)
Wondering If She’s Longing For Me
(วันเดอะริง อิฟ ชี ลองอิง ฟอ มี)
And Then I Know
(แอ็นด เด็น นาย โน)
That I Can’t Live Without Her
(แดท ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท เฮอ)

Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
cause Saving Is What I Need
(คอส เซฝอิง อีส ว็อท ไอ นีด)
I Just Want To Be
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
By Your Side
(ไบ ยุร ไซด)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
I Don’t Wanna Be
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
Just Drifting Through This Sea
(จัซท ดริฟทิง ธรู ดีซ ซี)
Of Life
(อ็อฝ ไลฟ)

Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
cause Saving Is What I Need
(คอส เซฝอิง อีส ว็อท ไอ นีด)
I Just Want To Be
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
By Your Side
(ไบ ยุร ไซด)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
I Don’t Wanna Be
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
Just Drifting Through The Sea
(จัซท ดริฟทิง ธรู เดอะ ซี)
Of Life
(อ็อฝ ไลฟ)

Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)
Won’t You Save Me
(ว็อนท ยู เซฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Save Me คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น