เนื้อเพลง Numb คำอ่านไทย Ill Nino

I loved you
( ไอ ลัฝ ยู)
You were all that I wanted
(ยู เวอ ออล แดท ไอ ว็อนท)
Then, I watched you
(เด็น , ไอ ว็อช ยู)
Turn into someone else
(เทิน อีนทุ ซัมวัน เอ็ลซ)

Well I’m sick of the fighting
(เว็ล แอม ซิค อ็อฝ เดอะ ไฟท์ดิง)
I’m sick of just blaming myself
(แอม ซิค อ็อฝ จัซท เบมิง ไมเซลฟ)

Well I’m sick of escaping
(เว็ล แอม ซิค อ็อฝ เอซเคปพิง)
I’m sick of erasing
(แอม ซิค อ็อฝ อีเรซซิง)

Your face and the places
(ยุร เฟซ แอ็นด เดอะ พเลซ)
That give me a trace to you
(แดท กิฝ มี อะ เทร๊ซ ทู ยู)

But I will never find you
(บัท ไอ วิล เนฝเวอะ ไฟนด ยู)

I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From everything you do
(ฟร็อม เอ๊วี่ติง ยู ดู)
And put me through
(แอ็นด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From holding on
(ฟร็อม โฮลดิง ออน)
To everything that you
(ทู เอ๊วี่ติง แดท ยู)
Had put me through
(แฮ็ด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

Well if I can deceive you
(เว็ล อิฟ ฟาย แค็น ดิซีฝ ยู)
Then why can’t I leave you alone
(เด็น ฮไว แค็นท ไอ ลีฝ ยู อะโลน)

Well if everything’s painful
(เว็ล อิฟ เอ๊วี่ติง เพลนฟลู)
Then why do I wait for
(เด็น ฮไว ดู ไอ เวท ฟอ)

Your face or the place
(ยุร เฟซ ออ เดอะ พเลซ)
That will give me a trace to you
(แดท วิล กิฝ มี อะ เทร๊ซ ทู ยู)

But I will never find you
(บัท ไอ วิล เนฝเวอะ ไฟนด ยู)

I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From everything you do
(ฟร็อม เอ๊วี่ติง ยู ดู)
And put me through
(แอ็นด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From holding on
(ฟร็อม โฮลดิง ออน)
To everything that you
(ทู เอ๊วี่ติง แดท ยู)
Had put me through
(แฮ็ด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

Siento el amor
(ซีเอนโท เอล อาร์มอร์)
Siento el dolor
(ซีเอนโท เอล โดเลอะ)
Siento el amor
(ซีเอนโท เอล อาร์มอร์)
Siento el calor
(ซีเอนโท เอล calor)
Siento el amor
(ซีเอนโท เอล อาร์มอร์)
Siento el dolor
(ซีเอนโท เอล โดเลอะ)

But I will never find you
(บัท ไอ วิล เนฝเวอะ ไฟนด ยู)

I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From everything you do
(ฟร็อม เอ๊วี่ติง ยู ดู)
And put me through
(แอ็นด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

I’m feeling numb
(แอม ฟีลอิง นัม)
From holding on
(ฟร็อม โฮลดิง ออน)
To everything that you
(ทู เอ๊วี่ติง แดท ยู)
Had put me through
(แฮ็ด พัท มี ธรู)
When I was part of you
(ฮเว็น นาย วอส พาท อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Numb คำอ่านไทย Ill Nino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น