เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย R.E.M.

Dusk is dawn is day
( ดัซค อีส ดอน อีส เด)
Where did it go?
(ฮแว ดิด ดิท โก)
I’ve been laughing
(แอฝ บีน ลาฟอิง)
Fast and slow
(ฟัซท แอ็นด ซโล)
Moving in a still frame
(มูฝอิง อิน อะ ซทิล ฟเรม)
Howling at the moon
(เฮาลอิง แอ็ท เดอะ มูน)
Morning found me laughing
(มอนิง เฟานด มี ลาฟอิง)
Up and down, down
(อัพ แอ็นด เดาน , เดาน)

Low low low
(โล โล โล)
Night suits me fine
(ไนท ซยูท มี ไฟน)
And morning suits me fine
(แอ็นด มอนิง ซยูท มี ไฟน)

I’ve been so happy, happy
(แอฝ บีน โซ แฮพพิ , แฮพพิ)
Way up high, high
(เว อัพ ไฮ , ไฮ)
In between, down below
(อิน บีทวิน , เดาน บิโล)

Low low low
(โล โล โล)
Low low low
(โล โล โล)
I skipped the part about love
(ไอ สคริป เดอะ พาท อะเบาท ลัฝ)
It seems so silly and low
(อิท ซีม โซ ซีลลิ แอ็นด โล)
Low low low
(โล โล โล)
Low low low
(โล โล โล)

I said the morning
(ไอ เซ็ด เดอะ มอนิง)
It isn’t your time
(อิท อีสซึ่น ยุร ไทม)
Barefoot naked
(Barefoot เนคิด)
I can see your lines
(ไอ แค็น ซี ยุร ไลน)
It doesn’t bother me
(อิท ดัสอินท บอฑเออะ มี)
If you are right
(อิฟ ยู อาร์ ไรท)
Your grass is grassy wet
(ยุร กราซ ซิส กราซซิ เว็ท)
Your light white is bright
(ยุร ไลท ฮไวท อีส ไบร๊ท)
Light white light, light
(ไลท ฮไวท ไลท , ไลท)

I skipped the part about love
(ไอ สคริป เดอะ พาท อะเบาท ลัฝ)
It seems so shallow and low
(อิท ซีม โซ แฌลโล แอ็นด โล)
Low low low
(โล โล โล)
Low low low
(โล โล โล)

You and me
(ยู แอ็นด มี)
We know about time
(วี โน อะเบาท ไทม)
We know how things go
(วี โน เฮา ธิง โก)
They come and go
(เด คัม แอ็นด โก)
They live and grow
(เด ไลฝ แอ็นด กโร)
They pass and go
(เด เพซ แซน โก)
And glow and glow
(แอ็นด กโล แอ็นด กโล)
Up and down
(อัพ แอ็นด เดาน)
High and low
(ไฮ แอ็นด โล)

Low low low
(โล โล โล)
Low low low
(โล โล โล)

I skipped the part about love
(ไอ สคริป เดอะ พาท อะเบาท ลัฝ)
It seems so silly and low
(อิท ซีม โซ ซีลลิ แอ็นด โล)
I skipped the part about love
(ไอ สคริป เดอะ พาท อะเบาท ลัฝ)
It seems so shallow and low
(อิท ซีม โซ แฌลโล แอ็นด โล)

Low low low
(โล โล โล)
Low low low
(โล โล โล)
I like your hands
(ไอ ไลค ยุร แฮ็นด)
All full of glory
(ออล ฟูล อ็อฝ กโลริ)
All full of glory
(ออล ฟูล อ็อฝ กโลริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Low คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น