เนื้อเพลง Times of Your Life คำอ่านไทย Joanna Wang

Good morning, yesterday
( เกิด มอนิง , เยซเทอะดิ)
You wake up and time has slipped away
(ยู เวค อัพ แอ็นด ไทม แฮ็ส สลิป อะเว)
And suddenly it’s hard to find
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ อิทซ ฮาด ทู ไฟนด)
The memories you left behind
(เดอะ เมรโมรี ยู เล็ฟท บิไฮนด)
Remember, do you remember
(ริเมมเบอะ , ดู ยู ริเมมเบอะ)

The laughter and the tears
(เดอะ ลาฟเทอะ แอ็นด เดอะ เทีย)
The shadows of misty yesteryears
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ มีซทิ เยสเทอเยียร)
The good times and the bad you’ve seen
(เดอะ เกิด ไทม แซน เดอะ แบ็ด ยู๊ฟ ซีน)
And all the others in between
(แอ็นด ออล ดิ อัฑเออะ ซิน บีทวิน)
Remember, do you remember
(ริเมมเบอะ , ดู ยู ริเมมเบอะ)
The times of your life [do you remember]
(เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])

Reach back for the joy and the sorrow
(รีช แบ็ค ฟอ เดอะ จอย แอ็นด เดอะ ซอโร)
Put them away in your mind
(พัท เฑ็ม อะเว อิน ยุร ไมนด)
The mem’ries are time that you borrow
(เดอะ เมมโมรีสฺ แซร์ ไทม แดท ยู บอโร)
To spend when you get to tomorrow
(ทู ซเพ็นด ฮเว็น ยู เก็ท ทู ทุมอโร)

Here comes the saddest part [comes the saddest part]
(เฮียร คัม เดอะ แซดเดเรตสฺ พาท [ คัม เดอะ แซดเดเรตสฺ พาท ])
The seasons are passing one by one
(เดอะ ซี๊ซั่น แซร์ พาซซิง วัน ไบ วัน)
So gather moments while you may
(โซ แกฑเออะ โมเม็นท ฮไวล ยู เม)
Collect the dreams you dream today
(ค็อลเลคท เดอะ ดรีม ยู ดรีม ทุเด)
Remember, will you remember
(ริเมมเบอะ , วิล ยู ริเมมเบอะ)
The times of your life
(เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)

Gather moments while you may
(แกฑเออะ โมเม็นท ฮไวล ยู เม)
Collect the dreams you dream today
(ค็อลเลคท เดอะ ดรีม ยู ดรีม ทุเด)
Remember, will you remember
(ริเมมเบอะ , วิล ยู ริเมมเบอะ)
The times of your life
(เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Of your life
(อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Of your life
(อ็อฝ ยุร ไลฟ)

Do you remember, baby
(ดู ยู ริเมมเบอะ , เบบิ)
Do you remember the times of your life
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)
Do you remember, baby
(ดู ยู ริเมมเบอะ , เบบิ)
Do you remember the times of your life
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Times of Your Life คำอ่านไทย Joanna Wang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น