เนื้อเพลง Nobody Knows Me คำอ่านไทย Madonna

I’ve had so many lives
( แอฝ แฮ็ด โซ เมนอิ ไลฝ)
Since I was a child
(ซินซ ไอ วอส ซา ไชล)
And I realise
(แอ็นด ดาย รีโอราย)
How many times I’ve died
(เฮา เมนอิ ไทม แอฝ ได)
I’m not that kind of guy
(แอม น็อท แดท ไคนด อ็อฝ ไก)
Sometimes I feel shy
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไฌ)
I think I can fly
(ไอ ธิงค ไอ แค็น ฟไล)
Closer to the sky
(โคลเซอร์ ทู เดอะ ซไค)

No ones telling you how to live your life
(โน วัน เทลลิง ยู เฮา ทู ไลฝ ยุร ไลฟ)
But it’s a setup until you’re fed up
(บัท อิทซ ซา เซฟอับ อันทีล ยัวร์ เฟ็ด อัพ)

This world is not so kind
(ดีซ เวิลด อีส น็อท โซ ไคนด)
People trap your mind
(พี๊เพิ่ล ทแร็พ ยุร ไมนด)
It’s so hard to find
(อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด)
Someone to admire
(ซัมวัน ทู แอ็ดไมร)

I… I sleep much better at night
(ไอ ไอ ซลีพ มัช เบทเทอะ แรท ไนท)
I feel closer to the light
(ไอ ฟีล โคลเซอร์ ทู เดอะ ไลท)
Now I’m gonna try
(เนา แอม กอนนะ ทไร)
To improve my life
(ทู อิมพรูฝ มาย ไลฟ)

No ones telling you how to live your life
(โน วัน เทลลิง ยู เฮา ทู ไลฝ ยุร ไลฟ)
But it’s a setup until you’re fed up
(บัท อิทซ ซา เซฟอับ อันทีล ยัวร์ เฟ็ด อัพ)
It’s no good when you’re misunderstood
(อิทซ โน เกิด ฮเว็น ยัวร์ มิซันเดิซทูด)
But why should I care?
(บัท ฮไว เชิด ดาย แค)
What the world thinks of me
(ว็อท เดอะ เวิลด ธิงค อ็อฝ มี)
Won’t let a stranger
(ว็อนท เล็ท ดา ซทเรนเจอะ)
Give me a social disease
(กิฝ มี อะ โซแฌ็ล ดิสีส)

Nobody, nobody knows me
(โนบอดี้ , โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)

Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)

No ones telling you how to live my life
(โน วัน เทลลิง ยู เฮา ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
But it’s a setup, and I’m just fed up
(บัท อิทซ ซา เซฟอับ , แอ็นด แอม จัซท เฟ็ด อัพ)
It’s no good when you’re misunderstood
(อิทซ โน เกิด ฮเว็น ยัวร์ มิซันเดิซทูด)
But why should I care?
(บัท ฮไว เชิด ดาย แค)
What the world thinks of me
(ว็อท เดอะ เวิลด ธิงค อ็อฝ มี)
Won’t let a stranger
(ว็อนท เล็ท ดา ซทเรนเจอะ)
Give me a social disease
(กิฝ มี อะ โซแฌ็ล ดิสีส)

I don’t want no lies
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน ไล)
I don’t watch TV
(ไอ ด้อนท์ ว็อช ทีวี)
I don’t waste my time
(ไอ ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Won’t read a magazine
(ว็อนท เร็ด อะ แมกอะสีน)

I don’t want no lies
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน ไล)
I don’t watch TV
(ไอ ด้อนท์ ว็อช ทีวี)
I don’t waste my time
(ไอ ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Won’t read a magazine
(ว็อนท เร็ด อะ แมกอะสีน)

I… I sleep much better at night
(ไอ ไอ ซลีพ มัช เบทเทอะ แรท ไนท)
I feel closer to the light
(ไอ ฟีล โคลเซอร์ ทู เดอะ ไลท)
Now I’m gonna try
(เนา แอม กอนนะ ทไร)
To improve my life
(ทู อิมพรูฝ มาย ไลฟ)

Nobody, nobody, nobody, nobody knows me
(โนบอดี้ , โนบอดี้ , โนบอดี้ , โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)

Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Like, like you know me
(ไลค , ไลค ยู โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)

[Its no fun but the damage is done
([ อิทซ โน ฟัน บัท เดอะ แดมอิจ อีส ดัน)
Don’t want your social disease
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โซแฌ็ล ดิสีส)
Don’t want your social disease]
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โซแฌ็ล ดิสีส ])

Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)

Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Nobody knows me
(โนบอดี้ โน มี)
Don’t want your social disease
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โซแฌ็ล ดิสีส)

[I don’t want no lies
([ ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน ไล)
I don’t watch TV
(ไอ ด้อนท์ ว็อช ทีวี)
I don’t waste my time
(ไอ ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Won’t read a magazine
(ว็อนท เร็ด อะ แมกอะสีน)
I don’t want no lies
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน ไล)
I don’t watch TV
(ไอ ด้อนท์ ว็อช ทีวี)
Won’t read a magazine]
(ว็อนท เร็ด อะ แมกอะสีน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Knows Me คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น