เนื้อเพลง Yeah Yeah คำอ่านไทย Bodyrox feat Luciana

You think you’ve got it all worked out,
( ยู ธิงค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์ เวิค เอ้า ,)
But you don’t know nothing, nothing, nothing!
(บัท ยู ด้อนท์ โน นัธอิง , นัธอิง , นัธอิง !)
You think that you can rub me out,
(ยู ธิงค แดท ยู แค็น รับ มี เอ้า ,)
But I’m made of something, something, something!
(บัท แอม เมด อ็อฝ ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง !)

I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)

Raw, dirty, hot track,
(รอ , เดอทิ , ฮ็อท ทแรค ,)
Push it in and pull it back.
(พุฌ อิท อิน แอ็นด พุล อิท แบ็ค)
Am I glamour pussing it?
(แอ็ม ไอ กแลมเออะ pussings อิท)
See if you can top that.
(ซี อิฟ ยู แค็น ท็อพ แดท)

Come into the new wave,
(คัม อีนทุ เดอะ นยู เวฝ ,)
Body rock a new way,
(บอดอิ ร็อค กา นยู เว ,)
More than just a new craze.
(โม แฑ็น จัซท ดา นยู คเรส)
I’ll show you who’s rock ‘n’ roll!
(แอล โฌ ยู ฮู ร็อค เอ็น โรล !)

I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)

Yeah, yeah! [x4]
(เย่ , เย่ ! [ x4 ])

You think you’ve got it all worked out,
(ยู ธิงค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์ เวิค เอ้า ,)
But you don’t know nothing, nothing, nothing!
(บัท ยู ด้อนท์ โน นัธอิง , นัธอิง , นัธอิง !)
You think that you can rub me out,
(ยู ธิงค แดท ยู แค็น รับ มี เอ้า ,)
But I’m made of something, something, something!
(บัท แอม เมด อ็อฝ ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง !)

I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)
Yeah, yeah!
(เย่ , เย่ !)
I can teach you a thing or two.
(ไอ แค็น ทีช ยู อะ ธิง ออ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yeah Yeah คำอ่านไทย Bodyrox feat Luciana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น