เนื้อเพลง Everything My Heart Desires คำอ่านไทย Adam Rickitt

Everything about you, oh yeah, alright
( เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู , โอ เย่ , ออลไร๊ท)

Chorus :
(โครัซ :)
One kiss heaven isn’t far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re everything my heart desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)
Your love has no missing parts
(ยุร ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท)
It’s everything my heart desires
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

There ain’t no one better for me
(แดร์ เอน โน วัน เบทเทอะ ฟอ มี)
Every day and night baby, in my life, it’s you
(เอฝริ เด แอ็นด ไนท เบบิ , อิน มาย ไลฟ , อิทซ ยู)
You’re my front-page story
(ยัวร์ มาย ฟรันท เพจ ซโทริ)
Wanna tell the world I’m in love with you, girl
(วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู , เกิล)

Can’t believe it’s real
(แค็นท บิลีฝ อิทซ ริแอ็ล)
Everything I feel
(เอ๊วี่ติง ไอ ฟีล)
Baby, it’s too hard to conceal
(เบบิ , อิทซ ทู ฮาด ทู ค็อนซีล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Got it girl
(ก็อท ดิธ เกิล)
You got it baby
(ยู ก็อท ดิธ เบบิ)

Thought I’d be forever searchin’
(ธอท อาย บี เฟาะเรฝเออะ เสริทชิน)
on an open road I had nowhere to go
(ออน แอน โอเพ็น โรด ดาย แฮ็ด โนแวร์ ทู โก)
So I, I said a prayer and God heard it
(โซ ไอ , ไอ เซ็ด อะ พเรเออะ แอ็นด ก็อด เฮิด ดิท)
Come and set me free send an angel to me
(คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี เซ็นด แอน เอนเจล ทู มี)

And then you appeared
(แอ็นด เด็น ยู แอ็พเพีย)
Everything was clear
(เอ๊วี่ติง วอส คเลีย)
I just can’t believe that you’re here [that you’re here]
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ แดท ยัวร์ เฮียร [ แดท ยัวร์ เฮียร ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Bridge :
(บริจ :)
[Ooh, yeah] the best thing underneath the stars
([ อู้ , เย่ ] เดอะ เบ็ซท ธิง อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
You’re everything my heart desires [got it going on]
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร [ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน ])
Don’t change I love the way you are
(ด้อนท์ เชนจ ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู อาร์)
You’re everything my heart desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

Just everything about you baby
(จัซท เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู เบบิ)
Oh yeah, whoo
(โอ เย่ , ฮู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])

One kiss heaven isn’t far
(วัน คิซ เฮฝเอ็น อีสซึ่น ฟา)
You’re everything my heart desires [oh yeah]
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร [ โอ เย่ ])
You’re love has no missing parts [you got it girl]
(ยัวร์ ลัฝ แฮ็ส โน มีซซิง พาท [ ยู ก็อท ดิธ เกิล ])
[I want it now]
([ ไอ ว็อนท ดิธ เนา ])
It’s everything my heart desires [it’s everything]
(อิทซ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร [ อิทซ เอ๊วี่ติง ])
The best thing underneath the stars
(เดอะ เบ็ซท ธิง อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
You’re everything my heart desires
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง มาย ฮาท ดิไสร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything My Heart Desires คำอ่านไทย Adam Rickitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น