เนื้อเพลง Roller Coaster คำอ่านไทย Blink 182

Breathing Deeply Walking Backwards
( บรีสดิง ดีพลิ วอคกิง แบคเวิด)
Finding Strength To Call And Ask Her
(ไฟนดิง ซทเร็งธ ทู คอล แอ็นด อาซค เฮอ)
Rollercoaster Favourite Ride
(โรเรอโคสเตอ เฟเฝอะริท ไรด)
Let Me Kiss You One Last Time
(เล็ท มี คิซ ยู วัน ลาซท ไทม)

Leave Me Standing Here Act Like I`m Not Around
(ลีฝ มี ซแทนดิง เฮียร แอ็คท ไลค I`m น็อท อะเรานด)
The Coaster Probably Never Clear Can I Please Go Home Now
(เดอะ โคซเทอะ พรอบอับลิ เนฝเวอะ คเลีย แค็น นาย พลีส โก โฮม เนา)
I Had That Dream About You Again
(ไอ แฮ็ด แดท ดรีม อะเบาท ยู อะเกน)
Where I Wait Outside Until You Let Me In
(ฮแว ไอ เวท เอาทไซด อันทีล ยู เล็ท มี อิน)
And There I Stay
(แอ็นด แดร์ ไอ ซเท)

Lay Beside Me And Listen Out The Wall
(เล บิไซด มี แอ็นด ลิ๊สซึ่น เอ้า เดอะ วอล)
We`ll Keep On Lying Until The Summer Comes
(We`ll คีพ ออน ลายยิง อันทีล เดอะ ซัมเมอะ คัม)
I Had That Dream About You Again
(ไอ แฮ็ด แดท ดรีม อะเบาท ยู อะเกน)
Where You Drive My Car Right Off The F*cking Cliff
(ฮแว ยู ดไรฝ มาย คา ไรท ออฟฟ เดอะ เอฟ *คิง คลิฟ)

And Now I`m Breathing Deeply Walking Backwards
(แอ็นด เนา I`m บรีสดิง ดีพลิ วอคกิง แบคเวิด)
Finding Strength To Call And Ask Her
(ไฟนดิง ซทเร็งธ ทู คอล แอ็นด อาซค เฮอ)
Rollercoaster Favourite Ride
(โรเรอโคสเตอ เฟเฝอะริท ไรด)
Let Me Kiss You One Last Time
(เล็ท มี คิซ ยู วัน ลาซท ไทม)

Make Me Promise That I Will Never Tell
(เมค มี พรอมอิซ แดท ไอ วิล เนฝเวอะ เท็ล)
All I Remember`s The Way Your Bedroom Smells
(ออล ไอ Remember`s เดอะ เว ยุร เบดรูม ซเม็ล)
I Had That Dream About You Again
(ไอ แฮ็ด แดท ดรีม อะเบาท ยู อะเกน)
When I Wait Outside Until You Let Me In
(ฮเว็น นาย เวท เอาทไซด อันทีล ยู เล็ท มี อิน)

And Now I`m Breathing Deeply Walking Backwards
(แอ็นด เนา I`m บรีสดิง ดีพลิ วอคกิง แบคเวิด)
Finding Strength To Call And Ask Her
(ไฟนดิง ซทเร็งธ ทู คอล แอ็นด อาซค เฮอ)
Rollercoaster Favourite Ride
(โรเรอโคสเตอ เฟเฝอะริท ไรด)
Let Me Kiss You One Last Time Good Night
(เล็ท มี คิซ ยู วัน ลาซท ไทม เกิด ไนท)

Good Night
(เกิด ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roller Coaster คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น