เนื้อเพลง Scenes from an Italian Restaurant คำอ่านไทย Billy Joel

A bottle of white, a bottle of red
( อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ฮไวท , อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เร็ด)
Perhaps a bottle of rose instead
(พแร็พซ ซา บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โรส อินซเทด)
We’ll get a table near the street
(เว็ล เก็ท ดา เท๊เบิ้ล เนีย เดอะ ซทรีท)
In our old familiar place
(อิน เอ๊า โอลด ฟะมีลเยอะ พเลซ)
You and I, face to face
(ยู แอ็นด ดาย , เฟซ ทู เฟซ)

A bottle of red, a bottle of white
(อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เร็ด , อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ฮไวท)
It all depends on your appetite
(อิท ดอร์ ดิเพนด ออน ยุร แอพพิไทท)
I’ll meet you any time you want
(แอล มีท ยู เอนอิ ไทม ยู ว็อนท)
In our Italian Restaurant.
(อิน เอ๊า อิแทลแย็น เรซโทะแร็นท)

Things are okay with me these days
(ธิง แซร์ โอเค วิฑ มี ฑิส เด)
Got a good job, got a good office
(ก็อท ดา เกิด โจบ , ก็อท ดา เกิด ออฟฟิซ)
Got a new wife, got a new life
(ก็อท ดา นยู ไวฟ , ก็อท ดา นยู ไลฟ)
And the family’s fine
(แอ็นด เดอะ แฟมอิลิ ไฟน)
We lost touch long ago
(วี ล็อซท ทั๊ช ล็อง อะโก)
You lost weight I did not know
(ยู ล็อซท เวท ไอ ดิด น็อท โน)
You could ever look so good after
(ยู เคิด เอฝเออะ ลุค โซ เกิด อาฟเทอะ)
So much time.
(โซ มัช ไทม)

I remember those days hanging out
(ไอ ริเมมเบอะ โฑส เด แฮงอิง เอ้า)
At the village green
(แอ็ท เดอะ ฝีลลิจ กรีน)
Engineer boots, leather jackets
(เอนจิเนีย บูท , เลฑเออะ แจคเค็ท)
And tight blue jeans
(แอ็นด ไทท บลู จีน)
Drop a dime in the box play the
(ดร็อพ อะ ไดม อิน เดอะ บ็อคซ พเล เดอะ)
Song about New Orleans
(ซ็อง อะเบาท นยู โอรีอินสฺ)
Cold beer, hot lights
(โคลด เบีย , ฮ็อท ไลท)
My sweet romantic teenage nights
(มาย สวี้ท โระแมนทิค ทีนเอจ ไนท)

Brenda and Eddie were the
(Brenda แอ็นด เอดดี เวอ เดอะ)
Popular steadies
(พอพอิวเลอะ steadies)
And the king and the queen
(แอ็นด เดอะ คิง แอ็นด เดอะ ควีน)
Of the prom
(อ็อฝ เดอะ พร็อม)
Riding around with the car top
(ไรดอิง อะเรานด วิฑ เดอะ คา ท็อพ)
Down and the radio on
(เดาน แอ็นด เดอะ เรดิโอ ออน)
Nobody looked any finer
(โนบอดี้ ลุค เอนอิ ฟายเนอร์)
Or was more of a hit at the
(ออ วอส โม อ็อฝ อะ ฮิท แอ็ท เดอะ)
Parkway Diner
(Parkway ไดนเออะ)
We never knew we could want more
(วี เนฝเวอะ นยู วี เคิด ว็อนท โม)
Than that out of life
(แฑ็น แดท เอ้า อ็อฝ ไลฟ)
Surely Brenda and Eddie would
(ฌูรลิ Brenda แอ็นด เอดดี เวิด)
Always know how to survive.
(ออลเว โน เฮา ทู เซอะไฝฝ)

Brenda and Eddy were still going
(Brenda แอ็นด เอดดิ เวอ ซทิล โกอิ้ง)
Steady in the summer of ’75
(ซเทดอิ อิน เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ 75)
when they decided the marriage would
(ฮเว็น เด ดิไซด เดอะ แมริจ เวิด)
Be at the end of July
(บี แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ จูไล)
Everyone said they were crazy
(เอ๊วี่วัน เซ็ด เด เวอ คเรสิ)
” Brenda you know you’re much too lazy
(” Brenda ยู โน ยัวร์ มัช ทู เลสิ)
Eddie could never afford to live that
(เอดดี เคิด เนฝเวอะ แอ็ฟโฟด ทู ไลฝ แดท)
Kind of life. ”
(ไคนด อ็อฝ ไลฟ “)
But there we were wavin’ Brenda and
(บัท แดร์ วี เวอ เวฝวิน Brenda แอ็นด)
Eddie goodbye.
(เอดดี กู๊ดบาย)

They got an apartment with deep
(เด ก็อท แอน อะพาทเม็นท วิฑ ดีพ)
Pile carpet
(ไพล คาเพ็ท)
And a couple of paintings from Sears
(แอ็นด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เพนทิง ฟร็อม เซีย)
A big waterbed that they bought
(อะ บิก วอเทอะริ แดท เด บอท)
With the bread
(วิฑ เดอะ บเร็ด)
They had saved for a couple
(เด แฮ็ด เซฝ ฟอ รา คั๊พเพิ่ล)
Of years
(อ็อฝ เยีย)
They started to fight when the
(เด ซทาท ทู ไฟท ฮเว็น เดอะ)
Money got tight
(มันอิ ก็อท ไทท)
And they just didn’t count on
(แอ็นด เด จัซท ดิ๊นอิน เคานท ออน)
The tears.
(เดอะ เทีย)

They lived for a while in a
(เด ไลฝ ฟอ รา ฮไวล อิน อะ)
Very nice style
(เฝริ ไน๊ซ์ ซไทล)
But it’s always the same in the end
(บัท อิทซ ออลเว เดอะ เซม อิน ดิ เอ็นด)
They got a divorce as a matter
(เด ก็อท ดา ดิโฝซ แอ็ส ซา แมทเทอะ)
Of course
(อ็อฝ โคซ)
And they parted the closest
(แอ็นด เด พาท เดอะ โคลสเอส)
Of friends
(อ็อฝ ฟเร็นด)
Then the king and the queen went
(เด็น เดอะ คิง แอ็นด เดอะ ควีน เว็นท)
Back to the green
(แบ็ค ทู เดอะ กรีน)
But you can never go back
(บัท ยู แค็น เนฝเวอะ โก แบ็ค)
There again.
(แดร์ อะเกน)

Brenda and Eddie had had it
(Brenda แอ็นด เอดดี แฮ็ด แฮ็ด ดิท)
Already by the summer of ’75
(ออลเรดอิ ไบ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ 75)
From the high to the low to
(ฟร็อม เดอะ ไฮ ทู เดอะ โล ทู)
The end of the show
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โฌ)
For the rest of their lives
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ แด ไลฝ)
They couldn’t go back to
(เด คูดซึ่น โก แบ็ค ทู)
The greasers
(เดอะ กรีซเออะ)
The best they could do was
(เดอะ เบ็ซท เด เคิด ดู วอส)
Pick up the pieces
(พิค อัพ เดอะ พีซ)
We always knew they would both
(วี ออลเว นยู เด เวิด โบธ)
Find a way to get by
(ไฟนด อะ เว ทู เก็ท ไบ)
That’s all I heard about
(แด๊ท ซอร์ ไอ เฮิด อะเบาท)
Brenda and Eddie
(Brenda แอ็นด เอดดี)
Can’t tell you more than I
(แค็นท เท็ล ยู โม แฑ็น นาย)
Told you already
(โทลด ยู ออลเรดอิ)
And here we are wavin’ Brenda
(แอ็นด เฮียร วี อาร์ เวฝวิน Brenda)
And Eddie goodbye.
(แอ็นด เอดดี กู๊ดบาย)

A bottle of red, a bottle of white
(อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เร็ด , อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ฮไวท)
Whatever kind of mood you’re in tonight
(ฮว็อทเอฝเออะ ไคนด อ็อฝ มูด ยัวร์ อิน ทุไนท)
I’ll meet you anytime you want
(แอล มีท ยู เอนี่ไทม์ ยู ว็อนท)
In our Italian Restaurant.
(อิน เอ๊า อิแทลแย็น เรซโทะแร็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scenes from an Italian Restaurant คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น