เนื้อเพลง I’ll Never Find Someone Like You คำอ่านไทย Backstreet Boys

Oh… I’ll never find I’ll never find someone like you
( โอ แอล เนฝเวอะ ไฟนด แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู)
Girl, you take my breath away
(เกิล , ยู เทค มาย บเร็ธ อะเว)
And when I met someone newI’d rather be here with youBaby, forever
(แอ็นด ฮเว็น นาย เม็ท ซัมวัน newId ราฑเออะ บี เฮียร วิฑ youBaby , เฟาะเรฝเออะ)
Ooh my heart belongs to you
(อู้ มาย ฮาท บิลอง ทู ยู)
Girl I’m thinking ’bout you all the time
(เกิล แอม ติ้งกิง เบาท ยู ออล เดอะ ไทม)
I know my love is true
(ไอ โน มาย ลัฝ อีส ทรู)
When we’re together
(ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ)
I played the wrong girl and I made you cry
(ไอ พเล เดอะ ร็อง เกิล แอ็นด ดาย เมด ยู คไร)
When I looked up you were saying goodbye
(ฮเว็น นาย ลุค อัพ ยู เวอ เซอิง กู๊ดบาย)
I’m begging you pleaseI need you so bad
(แอม เบกกิง ยู pleaseI นีด ยู โซ แบ็ด)
Don’t leave me now you’re the best that I have
(ด้อนท์ ลีฝ มี เนา ยัวร์ เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แฮ็ฝ)

Chorus: I’ll never I’ll never find someone like you[no I’ll never]
(โครัซ : แอล เนฝเวอะ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ โน แอล เนฝเวอะ ])
I promise it’s true
(ไอ พรอมอิซ อิทซ ทรู)
Oh I’ll never
(โอ แอล เนฝเวอะ)
I’ll never find someone like you[ooh baby]
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ อู้ เบบิ ])
Cuz I love the way that you are
(คัซ ไอ ลัฝ เดอะ เว แดท ยู อาร์)
And girl I won’t
(แอ็นด เกิล ไอ ว็อนท)
No I won’t let you go
(โน ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
No one could ever do
(โน วัน เคิด เอฝเออะ ดู)
Love you like I love you
(ลัฝ ยู ไลค ไก ลัฝ ยู)

All I have is just my heart
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส จัซท มาย ฮาท)
And my feelings I give to you
(แอ็นด มาย ฟีลอิง ซาย กิฝ ทู ยู)
That’s all that I can do girl
(แด๊ท ซอร์ แดท ไอ แค็น ดู เกิล)
Baby, forever
(เบบิ , เฟาะเรฝเออะ)
Ooh you don’t know that you’re hurting me
(อู้ ยู ด้อนท์ โน แดท ยัวร์ เฮอดิง มี)
Cuz it’s not just a sexual thing
(คัซ อิทซ น็อท จัซท ดา เซคฌวล ธิง)
I wanna share my dreams
(ไอ วอนนา แฌ มาย ดรีม)
Baby, together
(เบบิ , ทุเกฑเออะ)
Oh girl I’m afraid just to give you the word
(โอ เกิล แอม อัฟเรด จัซท ทู กิฝ ยู เดอะ เวิด)
My heart’s in a need to hold on to my love
(มาย ฮาท ซิน อะ นีด ทู โฮลด ออน ทู มาย ลัฝ)
But when you get close
(บัท ฮเว็น ยู เก็ท คโลส)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I start to get weak and
(ไอ ซทาท ทู เก็ท วีค แอ็นด)
I can’t let you go
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Just your smile[that’s all I need]
(จัซท ยุร ซไมล [ แด๊ท ซอร์ ไอ นีด ])
Think again
(ธิงค อะเกน)
Girl I won’t let you down
(เกิล ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
Girl I will never find someone that compares to you
(เกิล ไอ วิล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน แดท ค็อมแพ ทู ยู)
I’ll never
(แอล เนฝเวอะ)
I’ll never find someone like you[no I’ll never]
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ โน แอล เนฝเวอะ ])
I promise it’s true
(ไอ พรอมอิซ อิทซ ทรู)
Oh I’ll never I’ll never find someone like you[ooh baby]
(โอ แอล เนฝเวอะ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ อู้ เบบิ ])
Cuz I love the way that you are
(คัซ ไอ ลัฝ เดอะ เว แดท ยู อาร์)
And girl
(แอ็นด เกิล)
I won’t
(ไอ ว็อนท)
No I won’t let you go
(โน ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
No one could ever do
(โน วัน เคิด เอฝเออะ ดู)
And I promise to honor you
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ทู ออนเออะ ยู)

I’ll never
(แอล เนฝเวอะ)
I’ll never find someone like you[no I’ll never]
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ โน แอล เนฝเวอะ ])
I promise it’s true
(ไอ พรอมอิซ อิทซ ทรู)
Oh I’ll never I’ll never find someone like you[ooh baby]
(โอ แอล เนฝเวอะ แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู [ อู้ เบบิ ])
Cuz I love the way that you are
(คัซ ไอ ลัฝ เดอะ เว แดท ยู อาร์)
And girl I won’t
(แอ็นด เกิล ไอ ว็อนท)
No I won’t let you go
(โน ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
No one could ever do
(โน วัน เคิด เอฝเออะ ดู)
I’ll never find someone like you
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด ซัมวัน ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Never Find Someone Like You คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น