เนื้อเพลง Check The Meaning คำอ่านไทย Richard Ashcroft

[Check the meaning]
( [ เช็ค เดอะ มีนนิง ])

When I’m low, and I’m weak, and I’m lost
(ฮเว็น แอม โล , แอ็นด แอม วีค , แอ็นด แอม ล็อซท)
I don’t know who I can trust
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ไอ แค็น ทรัซท)
Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door
(เพเรโนยลา , เดอะ ดิซทรอยเออะ , คัม นอคกิง ออน มาย โด)
You know the pain drifts to days, turns to nights
(ยู โน เดอะ เพน ดริฟท ทู เด , เทิน ทู ไนท)
But it slowly will subside
(บัท ดิธ ซโลลิ วิล ซับไซด)
And when it does, I take a step, I take a breath
(แอ็นด ฮเว็น หนิด โด , ไอ เทค เก ซเท็พ , ไอ เทค เก บเร็ธ)
And wonder what I’ll find
(แอ็นด วันเดอะ ว็อท แอล ไฟนด)

Can you hear what I’m saying?
(แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
Got my mind meditating on love, love
(ก็อท มาย ไมนด meditatings ออน ลัฝ , ลัฝ)
Feel what I’m saying
(ฟีล ว็อท แอม เซอิง)
Got my mind meditating on love, love
(ก็อท มาย ไมนด meditatings ออน ลัฝ , ลัฝ)

[The human condition, the human condition]
([ เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน , เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน ])

Too much blood, too much hate, turn off the set
(ทู มัช บลัด , ทู มัช เฮท , เทิน ออฟฟ เดอะ เซ็ท)
There’s got to be something more
(แดร์ ก็อท ทู บี ซัมติง โม)
When Mohammed, Allah, Buddah, Jesus Christ
(ฮเว็น โมแฮมเม็ด , แอลละ , Buddah , จีสัซ คไรซท)
Are knocking down my door
(อาร์ นอคกิง เดาน มาย โด)
I’m agnostic getting God, but man
(แอม แอ็กนอซทิค เกดดดิ้ง ก็อด , บัท แม็น)
She takes a female form
(ชี เทค ซา ฟีเมล ฟอม)
There’s no time, no space, no law
(แดร์ โน ไทม , โน ซเพซ , โน ลอ)
We’re out here on our own
(เวีย เอ้า เฮียร ออน เอ๊า โอน)

Can you hear what I’m saying?
(แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
Got my mind meditating on love, love
(ก็อท มาย ไมนด meditatings ออน ลัฝ , ลัฝ)
Feel what I’m saying
(ฟีล ว็อท แอม เซอิง)
Got my mind meditating on love, love
(ก็อท มาย ไมนด meditatings ออน ลัฝ , ลัฝ)

Check the meaning
(เช็ค เดอะ มีนนิง)
[The human condition]
([ เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน ])
Check the feeling
(เช็ค เดอะ ฟีลอิง)
[The human condition]
([ เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน ])

Guess it’s life, doing it’s thing
(เก็ซ อิทซ ไลฟ , ดูอิง อิทซ ธิง)
Making you cry, making you think
(เมคอิง ยู คไร , เมคอิง ยู ธิงค)
Yeah life, dealing it’s hand
(เย่ ไลฟ , ดีลลิง อิทซ แฮ็นด)
Making you cry and you don’t understand
(เมคอิง ยู คไร แอ็นด ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Life, doing it’s thing
(ไลฟ , ดูอิง อิทซ ธิง)
Making you cry now, making you think of
(เมคอิง ยู คไร เนา , เมคอิง ยู ธิงค อ็อฝ)
Pain, doing it’s thing
(เพน , ดูอิง อิทซ ธิง)
Making you cry yeah, making you sing
(เมคอิง ยู คไร เย่ , เมคอิง ยู ซิง)

Don’t say it, don’t say it’s too late
(ด้อนท์ เซ อิท , ด้อนท์ เซ อิทซ ทู เลท)
Don’t, don’t say it’s too late [It’s never too late, it’s never too late]
(ด้อนท์ , ด้อนท์ เซ อิทซ ทู เลท [ อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท , อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท ])
Don’t, don’t say it’s too late [It’s never too late]
(ด้อนท์ , ด้อนท์ เซ อิทซ ทู เลท [ อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท ])
Don’t, don’t say it’s too late
(ด้อนท์ , ด้อนท์ เซ อิทซ ทู เลท)

The human condition, the big decisions
(เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน , เดอะ บิก ดิซีฉอัน)
The human condition, the big decisions
(เดอะ ฮยูแม็น ค็อนดีฌอัน , เดอะ บิก ดิซีฉอัน)

I’m like a fish with legs, I fell from the tree
(แอม ไลค เก ฟิฌ วิฑ เล็ก , ไอ เฟ็ล ฟร็อม เดอะ ทรี)
I made a rocket [check the meaning], I made a wheel
(ไอ เมด อะ รอคเค็ท [ เช็ค เดอะ มีนนิง ] , ไอ เมด อะ ฮวีล)
I made a rocket [check the feeling], I swam the ocean [check the meaning]
(ไอ เมด อะ รอคเค็ท [ เช็ค เดอะ ฟีลอิง ] , ไอ ซแว็ม ดิ โอแฌ็น [ เช็ค เดอะ มีนนิง ])
I saw the moon [say a prayer], I seen the universe [and beyond]
(ไอ ซอ เดอะ มูน [ เซ อะ พเรเออะ ] , ไอ ซีน ดิ ยูนิเฝิซ [ แอ็นด บิยอนด ])
I see you [check the feeling], I see me [check the meaning]
(ไอ ซี ยู [ เช็ค เดอะ ฟีลอิง ] , ไอ ซี มี [ เช็ค เดอะ มีนนิง ])
That’s my reality
(แด๊ท มาย ริแอลอิทิ)
And while the city sleeps we go walking
(แอ็นด ฮไวล เดอะ ซีทอิ ซลีพ วี โก วอคกิง)

It’s a beautiful world
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เวิลด)
And when the city sleeps we go walking
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซีทอิ ซลีพ วี โก วอคกิง)
We find a hole in the sky and then we start talking
(วี ไฟนด อะ โฮล อิน เดอะ ซไค แอ็นด เด็น วี ซทาท ทอคอิง)
And then we say ” Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ
(แอ็นด เด็น วี เซ ” จีสัซ คไรซท , จีสัซ คไรซท , จีสัซ คไรซท)
Buy us some time, buy us some time ”
(ไบ อัซ ซัม ไทม , ไบ อัซ ซัม ไทม “)
Hear what I’m saying
(เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
Can you hear what I’m saying?
(แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
Can you hear what I’m saying?
(แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)
Can you hear what I’m saying?
(แค็น ยู เฮีย ว็อท แอม เซอิง)

It’s gonna be alright
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Check The Meaning คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น