เนื้อเพลง Friends Will Be Friends คำอ่านไทย Queen

Another red letter day,
( แอะนัธเออะ เร็ด เลทเทอะ เด ,)
So the pound has dropped and the children are creating,
(โซ เดอะ เพานด แฮ็ส ดร็อพ แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น อาร์ คริเอททิง ,)
The other half ran away,
(ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ แร็น อะเว ,)
Taking all the cash and leaving you with the lumber,
(เทคอิง ออล เดอะ แค็ฌ แอ็นด ลีฝอิงส ยู วิฑ เดอะ ลัมเบอะ ,)
Got a pain in the chest,
(ก็อท ดา เพน อิน เดอะ เช็ซท ,)
Doctors on strike what you need is a rest.
(ดอคเทอะ ออน ซทไรค ว็อท ยู นีด อีส ซา เร็ซท)

It’s not easy love, but you’ve got friends you can trust,
(อิทซ น็อท อีสอิ ลัฝ , บัท ยู๊ฟ ก็อท ฟเร็นด ยู แค็น ทรัซท ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re in need of love they give you care and attention,
(ฮเว็น ยัวร์ อิน นีด อ็อฝ ลัฝ เด กิฝ ยู แค แอ็นด แอ็ทเทนฌัน ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re through with life and all hope is lost,
(ฮเว็น ยัวร์ ธรู วิฑ ไลฟ แอ็นด ออล โฮพ อีส ล็อซท ,)
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด คอซ ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ไรท ทิล ดิ เอ็นด)

Now it’s a beautiful day,
(เนา อิทซ ซา บยูทิฟุล เด ,)
The postman delivered a letter from your lover,
(เดอะ โพสต์แมน ดิลีฝเออะ อะ เลทเทอะ ฟร็อม ยุร ลัฝเออะ ,)
Only a phone call away,
(โอ๊นลี่ อะ โฟน คอล อะเว ,)
You tried to track him down but somebody stole his number,
(ยู ทไร ทู ทแรค ฮิม เดาน บัท ซัมบอดี้ ซโทล ฮิส นัมเบอะ ,)
As a matter of fact,
(แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท ,)
You’re getting used to life without him in your way.
(ยัวร์ เกดดดิ้ง ยูซ ทู ไลฟ วิเฑาท ฮิม อิน ยุร เว)

It’s so easy now, cos you got friends you can trust,
(อิทซ โซ อีสอิ เนา , คอซ ยู ก็อท ฟเร็นด ยู แค็น ทรัซท ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re in need of love they give you care and attention,
(ฮเว็น ยัวร์ อิน นีด อ็อฝ ลัฝ เด กิฝ ยู แค แอ็นด แอ็ทเทนฌัน ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re through with life and all hope is lost,
(ฮเว็น ยัวร์ ธรู วิฑ ไลฟ แอ็นด ออล โฮพ อีส ล็อซท ,)
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด คอซ ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ไรท ทิล ดิ เอ็นด)

It’s so easy now, cos you got friends you can trust,
(อิทซ โซ อีสอิ เนา , คอซ ยู ก็อท ฟเร็นด ยู แค็น ทรัซท ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re in need of love they give you care and attention,
(ฮเว็น ยัวร์ อิน นีด อ็อฝ ลัฝ เด กิฝ ยู แค แอ็นด แอ็ทเทนฌัน ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re through with life and all hope is lost,
(ฮเว็น ยัวร์ ธรู วิฑ ไลฟ แอ็นด ออล โฮพ อีส ล็อซท ,)
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด คอซ ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ไรท ทิล ดิ เอ็นด)

Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re in need of love they give you care and attention,
(ฮเว็น ยัวร์ อิน นีด อ็อฝ ลัฝ เด กิฝ ยู แค แอ็นด แอ็ทเทนฌัน ,)
Friends will be friends,
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด ,)
When you’re through with life and all hope is lost,
(ฮเว็น ยัวร์ ธรู วิฑ ไลฟ แอ็นด ออล โฮพ อีส ล็อซท ,)
Hold out your hand cos right till the end –
(โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด คอซ ไรท ทิล ดิ เอ็นด)
Friends will be friends.
(ฟเร็นด วิล บี ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friends Will Be Friends คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น